۴۰ سئوال مسیحیان از مخالفان مسیحیت در مورد «نظریه تحریف کتاب مقدس»

منبع: ۴۰ سئوال مسیحیان از مخالفان مسیحیت در مورد «نظریه تحریف کتاب مقدس»

Advertisements

بررسی اسامی خدا/۸

قسمت هشتم

یهوه شَمَّه – خداوند آنجاست

هشتمین و آخرین نام خداوند که در این درس ذکر می‌کنیم یهوه شمه است. در کتاب حزقیال نبی فصل چهل و هشتم، آیۀ ۳۵ می‌بینیم که خدا با نام یهوه شمه خود را به ما آشکار نموده است. یهوه شمه یعنی خداوند آنجاست، یا خداوندی که حاضر است. باید بدانیم که خداوند با ماست حتی در مواقعی که ما حضورش را حس نمی‌کنیم. عیسی مسیح در انجیل متی فصل بیست و هشتم، آیۀ ۲۰ می‌فرماید: «. . . بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم». ما در هر زمان و در هر موقعیت می‌توانیم از حضور عیسی مسیح در زندگی‌مان اطمینان داشته باشیم. او همیشه با ماست تا ما را کمک کند. برای اطمینان یافتن از حضور خدا در زندگی‌مان نباید روی احساسات‌مان حساب کنیم، بلکه باید روی کلام خدا حساب کنیم که بر اساس آن خدا بطور دائمی ‌در زندگی ایمان‌دارانِ به مسیح حضور دارد.

با بررسی اسامی مختلف خداوند می‌فهمیم که او کیست. او خالق است، او در قدرت و عظمت قادر مطلق است. او عهد نموده که احتیاجات مخلوقاتش را فراهم کند و همانطور که می‌دانیم نجات و رهایی از گناه و جهنم بزرگترین احتیاج انسان است. با مطالعۀ اسامی مرکب یهوه می‌بینیم که خدا رهایی انسان را فراهم نموده است. او برای متعلقان خود نجات و رهایی از گناه و شفا را فراهم نموده است. او قوم خود را تقدیس می‌کند و مدافع آنهاست. او آرامش ما، شبان ما و عدالت ماست، و او همیشه با ماست.
منبع: کتاب «تعالیم اساسی کتاب مقدس»
پایان

بررسی اسامی خدا/۷

قسمت هفتم

یهوه صدقینو – خداوند عدالت ماست

این هفتمین طریقی است که خدا خود را به ما آشکار کرده است. در کتاب ارمیاء نبی فصل بیست و سوم، آیۀ ۶ با نام یهوه صدقینو برخورد می‌کنیم که یعنی خداوند عدالت ماست. وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب خون ریخت و مُرد، او نه فقط جریمۀ گناهان ما را پرداخت بلکه طریق عادل محسوب شدن ما را فراهم کرد. ما به هیچ وجه نمی‌توانستیم بوسیلۀ تلاش و کوشش خودمان عدالت خدا را کسب کنیم و عادل محسوب بشویم. اما چون به مسیح ایمان آورده‌ایم، عدالت او به حساب ما گذاشته شده است. به همین علت برای آسمان که اقامتگاه جاودانی عادلان است شایستگی یافته‌ایم.
منبع: کتاب «تعالیم اساسی کتاب مقدس»

بررسی اسامی خدا/۶

قسمت ششم

یهوه راه – خداوند شبان من است

این ششمین طریقی است که خدا خود را آشکار نموده است. چون خدا آرامش خود را به ما پیشنهاد می‌کند، آیۀ ۱ از مزمور بیست و سوم با معنی عمیق‌تری جلوه‌گر می‌شود. در این آیه خداوند بصورت شبان یا چوپان معرفی شده است. خدا کسانی را که دوستش دارند و او را خدمت می‌کنند گوسفندان مرتع خود می‌خواند. ما ایمان‌دارانِ به مسیح، گوسفندانِ خدا هستیم. شبان نیکو، عیسی مسیح است که گلۀ خودش را رهبری می‌کند و هر یک از گوسفندان را بنام می‌خواند. خدا من و شما را که به مسیح ایمان آورده‌ایم شخصاً می‌شناسد.
منبع: کتاب «تعالیم اساسی کتاب مقدس»

بررسی اسامی خدا/۵

قسمت پنجم

یهوه شالوم – خداوند صلح است یا خداوند آرامش است

پنجمین طریقی که خدا خود را آشکار ساخته است بوسیلۀ نام یهوه شالوم می‌باشد. یهوه شالوم یعنی خداوند صلح یا آرامش است. این نام مرکب یهوه در کتاب داوران فصل ششم، آیۀ ۲۴ دیده می‌شود. خدا به دو صورت صلح یا آرامش را به بشر پیشنهاد می‌کند. اول صلح با خود را از طریق قربانی که خودش برای ما فراهم نموده است. وقتی آنچه را که مسیح بخاطر ما انجام داده می‌پذیریم از صلح با خدا بهره‌مند می‌شویم. ولی جنبۀ دیگری از صلح نیز وجود دارد که ما به آن محتاجیم و آن آرامش فکر، قلب و جان است. خدا بر همه چیز تسلط کامل دارد، هیچ چیز نمی‌تواند او را غافلگیر کند و هیچ چیز نمی‌تواند او را تغییر بدهد. بنابراین خدا در خود آرامش کامل دارد. وقتی به او اعتماد می‌کنیم او همان نوع آرامش را در اختیار ما می‌گذارد.
منبع: کتاب «تعالیم اساسی کتاب مقدس»