آیه قوت پنجشنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۶ دی ۱۳۹۵

اول یوحنا باب ۴ آیه های ۱۱ و ۱۲

۱۱ ای عزیزان، اگر محبّت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. ۱۲ هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است، امّا اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می‌کند و محبّت او در ما به کمال می‌رسد.

وقایع آخر دنیا

وقایع آخر دنیا
وقایع آخر دنیا

آخر زمان چیست؟

«آخر زمان» دوره ای است که عیسی مسیح طبق وعده الهی بر می گردد تا قضاوت در مورد انسانها اجرا گردد. این دوره به چندین نام شناخته می شود مانند: » روز خدا»، » روز رستاخیز «، » روز سختی یعقوب»، » هفته هفتادم دانیال»، » روز عزرائیل».

بر طبق کتابهای دانیال ومکاشفه ، دوره آخر زمان و داوری در پایان سال هفتم اتفاق خواهد افتاد. تمام بخشها ی دست نوشته اشاره به دوره آخر زمان دارند. بیشتر جزئیات این دوره داوری در کتاب مکاشفه بخشهای ۶ الی ۱۹  آمده است.

حادثه دیگری که در نزدیکی سال هفتم یا در آن دوره رخ میدهد» شادی  عظیم» است. در این روز مسیحیان معتقد قبل از مرگ به بهشت فراخوانده می شوند.و بقیه مسیحیان معتقد که در گذشته مرده اند نیز روح به بدنشان بر می گردد ودر پایان دنیا با مسیح با شکوه وارد بهشت می شوند.

در طول مدت این هفت سال، بر طبق کتاب مکاشفه، در آخر زمان،قبل از آمدن مسیح بیشتر جمعیت دنیا می میرند. این دوره در دنیا غیر موازی است و تنها یک بار رخ میدهد.در دوره آخر دنیا، کسانی راکه شیطان منحرف شان کرده مثل غیرمسیحیت و پیامبران دروغین ، همه کسانیکه را که منکر اطاعت از مسیح شدند و علامت ۶۶۶ بر روی بدنهایشان حک شده، خواهند کشت.

مسیح در مورد این دوره از زمان می گوید:

وقایع آخر دنیا
وقایع آخر دنیا

چون  در آن  روزها مردم  به  چنان  مصیبتی  دچار خواهند شد که  دنیا آنرا تابحال  ندیده  است  و هرگز نخواهد دید.
در واقع ، اگر خدا آن  روزهای  سخت  را کوتاه  نکند، هیچ  انسانی  جان  سالم  بدر نخواهد برد؛ ولی  خدا محض  خاطربرگزیدگان  خود، آن  روزها را کوتاه  خواهد کرد.متی۲۴:۲۱-۲۲

در پایان این دوره رستاخیز، یک ارتش با رهبری شیطان به وجود می آید و در مکانی در اسرائیل بنام آرماگدون دور هم جمع می شوند. بدنبال قبول عیسی  بعنوان  مسیح ، عیسی از بهشت با قدرت و شکوه به همراه فرشتگان و قدسین برای پایه گذاری سلطنت هزار ساله می آید.غیر مسیحیان و پیامبران دروغین همگی در دریاچه آتش غرق می شوند و شیطان برای هزار سال غل و زنجیر می شود و دریک موقعیت بسیار بدی گرفتار می شود.

 پس  از آن  مصیبتها، خورشید تیره  و تار شده ، ماه  دیگر نور نخواهد داد. ستارگان  فرو خواهند ریخت  و نیروهایی  که  زمین  را نگاه  داشته اند، به  لرزه  درخواهند آمد.
و سرانجام  نشانه  آمدن  من  در آسمان  ظاهر خواهد شد. آنگاه  مردم  در سراسر جهان  عزا خواهند گرفت  و تمام  مردم  دنیا مرا خواهند دید که  در میان  ابرهای  آسمان ، با قدرت  و شکوهی  خیره  کننده  می آیم .متی ۲۴:۲۹-۳۰

تمام ملتها همگی توسط فرشته ها جمع می شوند تا پشت سرمسیح بایستند تا مشخص شود که چه کسانی وارد دوره هزار ساله خواهند شد.( متی ۲۵:۳۱-۴۶ )، معتقدین ( کسانی که هم به کتاب عهد قدیم و هم جدید ایمان دارند) در این دوره هزار ساله به مسیح بر مردم حکومت خواهند کرد. ( متی ۱۹:۲۸ ، دانیال ۷:۲۷ )

۱ روز خدا ( اشعیا ۲:۱۲ ،۱۳:۶،۹ ، ارمیا ۴۶:۱۰ ، یوئیل ۱:۱۵ ،۲:۱،۱۱،۳۱،۳:۱۴ ، ذکریا    ۱۴:۱  ، ملاکی ۴:۵ ، اعمال رسولان ۲:۲۰ ، اول تسالونیکیان ۵:۲ )

۲ روز رستاخیز ( متی ۲۴:۲۱،۲۹ ، مرقس ۱۳:۲۴ ، مکاشفه ۷:۱۴ )

۳ دوره سختی یعقوب ( ارمیا ۳۰:۷ )

۴ هفته هفتادم دانیال ( دانیال ۹:۲۷ )

۵ روز عزرائیل (  هوشع ۱:۱۱ )

۶ روز شادی عظیم ( اول تسالونیکیان ۴:۱۳-۱۸ ، اول قرنطیان ۱۵:۵۰-۵۴). زمانیکه شادی عظیم رخ میدهد سه موقعیت قبل از هزاره وجود دارد شامل : قبل از شادی عظیم، اواسط شادی عظیم، بعد از شادی عظیم.

 پیشگوئی انجیل

پیش گوئی بسیار ساده انجیل در مورد آخر دنیا در همان ابتدا آمده است. خدا در کتاب انجیل می گوید که اوست تنها خدای جهانیان و کتاب انجیل سخن اوست.برای فهمیدن رابطه بین کتاب انجیل و دوره آخر زمان ، بهتر است که یک سری سوالات پایه مانند ذیل پاسخ داده شود:

– چرا خدا آینده را در گذشته نشان داده است؟

– چگونه خدا اینده را در گذشته تشریح کرده است؟

– چرا فهمیدن پیش گوئی انجیل مهم است؟

– چرا ما باید کتاب انجیل را قبول داشته باشیم؟

 چرا خدا آینده را در گذشته نشان داده است؟

بسیاری از مردم در مورد پیش گوئی کتاب انجیل در رابطه با دوره آخر زمان سوال می کنند. دلیل اینکه خدا آینده را در گذشته تشریح کرده است در کتاب اشعیا آمده است. خداوند اعلام می کند که :

می‌دانستم‌ که‌ دلهایتان‌ همچـون‌ سنگ‌ و سرهایتـان‌ ماننـد آهن‌ سخت‌ است‌. ۵  این‌ بود که‌ آنچه‌ می‌خواستم‌ برای‌ شما انجام‌ دهم‌ از مدتها پیش‌ به‌ شما خبر دادم‌ تا نگوئید که‌ بتهایتان‌ آنها را بجا آورده‌اند.اشعیا ۴۸:۴-۵

خداوند قائم به ذات و یگانه است. تنها اوست که در مورد آغاز دنیا و آخر دنیا اطلاع دارد.  برای اثبات اینکه کتاب انجیل کلام خداست، در برابر ادعاهای دروغ و کتابهای نادرست، او آینده را در گذشته نشان میدهد. پیش گوئی انجیل یک سند است برای اثبات اینکه کتاب انجیل کلام خدا است.

 چگونه خدا اینده را در گذشته تشریح کرده است؟

من یا شما از مداد یا خودکار به یک روش برای انتقال افکارمان بر روی کاغذ استفاده می کنیم. خدا از اشخاص خاصی برای اینکه کلام او را به مردم برسانند استفاده کرده است. مانند خیلی از ما که برای فرستادن نامه به یک دوست ممکن از دستگاه تایپ استفاده کنیم. خداوند اشخاص برگزیده ای را مانند ارمیا، اشعیا، دانیال، هوشع، متی و غیره انتخاب کرده است تا یک نامه برای مخلوقاتش بنویسند. این نامه کتاب انجیل است.

اثبات اینکه این کتاب از جانب خدا برای هدایت بشر ارسال شده است، موضوعات مافوق طبیعی آن و پیشگوئی های ان است و مخصوصاٌ پیش گوئی در مورد اتفاقاتی است که در آخر دنیا رخ میدهد.

چرا فهمیدن پیش گوئی انجیل مهم است؟

فهمیدن پیش گوئی های انجیل به شما کمک می کند که اعتماد به نفس خودتان را رشد دهید و هدفی را که خدا برای زندگی شما دارد را بهتر درک کنید. از خودتان این سوال را بکنید که : چطور شما می دانید که انجیل کلام خداست؟آیا برای شما جمع کردن مدرک برای این سوال مشکل است؟ پس، شما نیاز دارید که پیش گوئی های انجیل را درک کنید. به این خاطر است که خدا اتفاقات اخر را در ابتدا به ما یادآوری کرده است تا دلیلی باشد بر صحت سخنانش در انجیل.

چرا ما باید کتاب انجیل را قبول داشته باشیم؟

از طریق پیش گوئی های انجیل ، با اعلام انتهای دنیا در ابتدا، سخنان خدا را میتوان دید. بنابراین منطقی است که به آن چیزی که انجیل در مورد زندگی آخرت ما می گوید ایمان داشته باشیم. در انجیل آمده است که ما طبق تصور خدا به منظور داشتن زندگی جاوید بوجود آمده ایم. مسیح تنها دو بار در مورد جهنم سخن گفته است و بقیه اش در مورد بهشت است.

–         آیا شما قصد دارید که به بهشت بروید؟

–         آیا شما قصد دارید که به جهنم بروید؟

–         شما چگونه به بهشت می روید؟

انجیل به تمامی این سوال های بشر پاسخ میدهد و از طریق این پیش گوئیها ما می توانیم به چوابهائی که کتاب انجیل میدهد ایمان داشته باشیم.

موارد  
رانده شدن انسان از بهشت

 

زمانیکه آدم و حوا در باغ عدن از فرمان خدا سرپیچی کردند، گناهشان باعث شد که انسان از بهشت رانده شود. شیطان ، فرشته مغضوب شده، باعث شد که آدم و حوا از فرمان خدا سرپیچی کنند.شیطان حتی باعث شد که ۳/۱ فرشته ها از خدا نافرمانی کنند.
هدف از رهائی بعد از سرپیچی انسان خدا هدف از رهائی را برای بشر تعریف کرد. از طریق بطن یک زن خدا ناجی برای بشر خواهد فرستاد که سر مار را که همان شیطان است را از بین خواهد برد.( آفرینش ۳:۱۵ ) این ناجی همان مسیح خواهد بود که از بازماندگان ابراهیم ، اسحاق و یعقوب و پادشاهی یهود و داوود می باشد.( دوم سموئیل ۷:۱۴ )
مسیح  ( دو تصویر ) خداوند از طریق پیامبرانش آمدن مسیح را به انسانها خبر داده است. او کجا دنیا خواهد امد؟ حوادث مربوط به زندگی مسیح و مواردی که برای او اتفاق می افتد. ماه وسال مرگ مسیح ۵۳۹ سال قبل از تولدش گفته شد.

دو تصویر از مسیح بر طبق دست نوشته های قدیمی وجود دارد، یکی مسیح پادشاه است و دیگری مسیح خدمتگزار که می میرد.

مسیح پادشاه مسیح پادشاه بر تخت داوود سلطنت خواهد کرد و بر مردم با عصای اهنی حکومت می کند.( مزامیر ۲ ) مسیح پادشاه همان مسیح خدمتگزار است که با شکوه و قدرت بار دوم بر می گردد.( متی ۲۴:۲۹-۳۱ و متی ۲۵:۳۱-۳۲  )
مسیح خدمتگزار مسیح خدمتگزار به این دنیا می اید و بوسیله مردم خودش یعنی قوم اسرائیل انکار می گردد.دانیال و اشعیا مرگش را پیش گوئی کرده بودند.( دانیال ۹:۲۶ و اشعیا ۵۳ ) در پایان دوره سختی ، قوم اسرائیل خواهد فهمید که مسیحی خود را که بار اول آمده بود، انکار کردند. مسیح به پیش قوم اسرائیل پشیمان باز می گردد.( ذکریا ۱۲:۹-۱۰)
اسرائیل و معبد قوم اسرائیل از بازماندگان ابراهیم ، اسحاق و یعقوب است.آنها از جانب خدا برای آوردن رهائی برای انسانها که توسط مسیح انجام می گیرد، انتخاب شده اند. اسرائیل برای بار اول مسیح را انکار می کنند ولی بار دوم او را قبول می کنند.
معبد داوود دستور ساخت معبد را در محل کوه موریا ، همان جائی که ابراهیم ۱۰۰۰ سال قبل از داوود، اسحاق را می برد. سلیمان پسر داوود معبد را می سازد که به معبد سلیمان هم معروف است. این اولین معبد است. که بعداً این معبد ویران می شود و برای بار دوم با فرمان کوروش ساخته می شود.این ویرانی توسط رومی ها در سال ۷۰ بعد از میلاد رخ میدهد.

سومین معبد ، معبد نهائی است که باید بر روی مسجدالاقصی ساخته شود.

آمدن اسلام و مسجدالاقصی اسلام در اوایل سال ۶۱۰ بعد از میلاد ، زمانیکه محمد ادعای پیامبری از جانب خدا را کرد، آمد. او در عالم بیداری دید که از اورشلیم ، بالای کوه موریا به بهشت می رود. بعد از مرگش جنگجویانش اورشلیم را فتح می کنند و مسجدالاقصی را انجا بنا می کنند.این مکان یکی از سه مکان مقدس برای ۱٫۲ بیلیون مسلمان است.

بر طبق انجیل این مکان باید ویران شود تا معبد سوم ساخته شود.

شادی عظیم شادی عظیم به ما می گوید که مسیح از بهشت بر می گردد و پیروانش را به بهشت فرا می خواند. کسانیکه زنده می شوند به بدنهایشان بر می گردند و این بخشی از اولین بازگشت روح به بدن است.( اول تسالونیکیان ۴:۱۵-۱۷ و اول قرنطیان ۱۵:۵۲ )
شادی قبل ازدوره  سختی قبل از هفت سال سختی، کسانیکه در مورد شادی اینده خبر دارند، در مرتبه دوم آمدن مسیح با او خواهند بود و با شکوه بر می گردند.
خوشحالی مربوط به اواسط دوره سختی در اواسط دوره سختی مسیح از بهشت بر می گردد و کسانیکه او را می شناسند با خود به بهشت می برد.
شادی بعد از دوران سختی بلافاصله بعد از پایان دوره سختی ، مسیح کلیسایش را هدایت خواهد کرد و سپس با آنها در بار دوم بر می گردد.( متی ۲۴:۲۹ )
دوره سختی در دورهای که مسیح بر می گردد، زمین از بی عدالتی غوغا می کند که در طول تاریخ اتفاق نیافتاده بود،که دوره آن هفت سال است و به سه قسمت تقسیم شده است.( متی ۲۴:۱۵-۲۲ و دانیال ۱۲:۱ و ارمیا ۳۰:۷ و دانیال ۹:۲۷ )
ضد مسیح پادشاه نهائی زمین مسیح خواهد بود و در نهایت مردم یهود را از بین می برد.او در مرتبه دوم آمدنش توسط پیامبران دروغین که ادعای او را بیان می کردند ، کشته می شود و این پیامبران دروغین در دریای اتش غرق خواهند شد.
پیامبر دروغین در پایان دوره رهبری روحی و معنوی ، کسانیکه ضدمسیح هستند مردم را با معجزه هائی مثل اوردن آتش از بهشت ، فریب میدهند. انها دومین گروهی هستند که با ضد مسیحیان به دره آتش( جهنم ) سقوط می کنند.
غم و اندوه غیر قابل قبول عمل ویران کردن معبد توسط رومی ها در سال ۱۶۷ ق.م. و قرار دادن مجسمه زئوس به جای آن. بر طبق مسیحیت در پایان دنیا حادثه ای مشابه این برای معبد سوم رخ خواهد داد. ضد مسیحیان همان عمل رومی ها را دوباره تکرار می کنند. ( دانیال ۸:۱۲ و ۹:۲۴-۲۷ و ۱۱:۳۱ و ۱۲:۱۱ و متی ۲۴:۱۵ و مکاشفه ۱۱ )
۶۶۶ سیستم اقتصادی طبق پیامبر دروغین بر پایه این بنا نهاده می شود که کسی حق خرید و فروش ندارد مگر اینکه زشتی را عبادت کند. و او کسی است که توسط شیطان گمراه شده است.
آرماگدون در عبری آمده است که یک منطقه در شمال اورشلیم هست که نبرد نهائی در آنجا اتفاق می افتد.مردم توسط شیطان در اورشلیم برای جنگ با مسیح جمع می شوند. مسیح که از بهشت میآید آخرین ارتش زمینیان را نابود خواهد کرد.( مکاشفه ۱۶:۱۶ و ۱۹:۱۹-۲۱ )
دوره هزار ساله این یک دوره هزار ساله است ، زمانیکه مسیح مانند یک پادشاه بر زمین حکومت خواهد کرد. در این دوره کتاب عهد قدیم و عهد جدید توسط مسیح بر مردم اجرا می گردد و همه در آرامش خواهند بود.( مکاشفه ۲۰:۱-۷ و متی ۱۹:۲۸-۲۹ و اشعیا۲:۱-۴ و اشعیا ۱۱:۶-۹ )
قبل از دوره هزاره این نظر وجود دارد که ما الان در دوره قبل از هزاره هستیم. کسانیکه به کتاب انجیل ایمان دارند به این قضیه هم معتقدند.
یک دوره هزاره حرف » یک » قبل از کلمه هزاره به » نشانه بودن » این دوره بر می گردد که در کتاب مکاشفه نیز با آن اشاره شده است.
بعد از دوره هزاره این دوره به زمان حال بر میگردد که ما دوره هزاره را پشت سر گذاشته باشیم.پس ما الان در این دوره به سر می بریم.
زندگی جاودانه آخرین مرحله انسانیت، در ادامه زندگی جاودانه، زندگی کردن با مسیح است و پشت سر گذاشتن دوزخ.
دریای اتش مکان نهائی گمراهان، یعنی ضد مسیحیان و پیامبر دروغین در دریای اتش است.( مکاشفه ۲۰:۱۴-۱۵ )
جهنم اصولاً جهنم برای شیطان و همراهانش می باشد. جهنم یک مکان انتظار است برای گمراهان قبل از داوری نهائی. ( مکاشفه ۲۰:۱۱ و متی ۲۵:۴۱ )
مطالعه در مورد آخر دنیا  
دین شناسی  مذهبی دوره حال به دوره کلیسا بر می گردد یعنی دوره ما که کلیسا نقش هدایت مردم را به عهده دارد. در گذشته و در زمان سختی ، اسرائیل هدایت گروه انسان ها را بر عهده می گیرد. ( عبرانیان ۱:۱-۲ و رومیان ۱۱:۲۵ )
دین شناسی قراردادی خدا تنها یک قرارداد با بشر دارد ، قرارداد صلح و آرامش، این قرارداد از زمان ادم شروع می شود و زمانیکه مسیح به خاطر گناهان بشر کشته می شود به پایان میرسد.

۱-  علائم و نشانه های وقایع آخر دنیا

علائم و نشانه ها قسمتی از زندگی هر روز ما هستند، آنها به ما می گویند که کجا برویم ، چه کار بکنیم و چطور رفتار کنیم. علامت ها و نشانه ها  برای اطلاع دادن به ما طراحی شده اند ، بنابراین ما می توانیم به وسیله آنها و زمانی که به ما داده شده است ، انتخاب کنیم.مثلاً برای علامت خروج، قبلش به ما اطلاع داده می شود که باید خارج شویم یا برای کسانیکه باید از این علامت استفاده کنند. برای مثال اگر شما دارید در یک اتوبان با شیب رو به پایین رانندگی می کنید و به علامت به پل نزدیک می شوید توجه نکنید، مسلماً خودتان را به خطر می اندازید.

دو هزار سال پیش، مسیح به یهودی های متعصب اخطار می کند که شما دارید راه را به خطا می روید و به علائم موجود توجه نمی کنید. و در این دوره آنها مسیح را مصلوب کردند و ۳۷ سال بعد اورشایم و معبد ویران شدند.

 او جواب  داد: «شما خوب  می توانید وضع  هوا را پیش بینی  کنید. اگر عصر، آسمان  سرخ  باشد، می گویید فردا هوا خوب  خواهد بود؛ و اگر صبح ، آسمان  سرخ  باشد، می گویید که  باران  خواهد بارید. چگونه  این  چیزها را می دانید، اما نمی توانید علائم  و نشانه های  زمان ها را درک  کنید؟

متی ۱۶:۲-۳

خداوند به خاطر الطافی که به بشر دارد برای آنها علائمی قرار داده تا بوسیله آن مردم را در مورد اتفاقاتی که می افتد از قبل خبر دهد.قبل از  اینکه مسیح به این دنیا بیاید ، خداوند از طریق پیامبرانش یکسری نشانه ها در مورد مسیح به انسان ها داد پس زمانیکه فرزندش آمد، قوم اسرائیل باید آماده برای قبول کردن او می بود. مسیح کور، کر و لال را شفا داد. او مرده را شفا داد و خودش پس از مرگ زنده شد و به آسمان رفت، اینها علائمی برای قوم اسرائیل بود، او مسیح و ناجی آنها بود. قوم اسرائیل این اختیار را داشتند که علائم و نشانه ها را رد یا قبول کنند، آنها رد کردن مسیح را انتخاب کردند و نتیجه آن این شد که دو هزار سال سختی برای بازماندگان قوم اسرائیل به جا گذاشت.

در آخر زمان، خدا دوباره با قوم اسرائیل پیمان می بندد. جبرئیل به دانیال بیش از ۲۵۰۰ سال قبل خبر میدهد که مردمش ، قوم اسرائیل، و شهر اورشلیم مرکز توجه در دنیا قرار خواهد گرفت.( دانیال ۹:۲۴ ) آنها ساعت پیش گوئی خدا را به اجرا خواهند گذاشت. در آخر دنیا، خدا مردم یهود را در سرزمین اسرائیل دور هم جمع خواهد نمود.

۱- قوم اسرائیل مانند یک نشانه است

یکی از نشانه هائی که در دست نوشته ها بسیار واضح و مبرهن می باشد این است که در آخر زمان ملتی بنام قوم اسرائیل خواهد بود.حتی قبل از اینکه قوم اسرائیل وارد این سرزمین شود، تحت رهبری موسی، آینده این قوم اعلام شده بود. موسی به قوم اسرائیل گفت که اگر مانند یک ملت از خدا اطاعت کنند، آنها برتر از همه ملتها در طول تاریخ قرار خواهند گرفت.

 اگر تمام‌ فرامین‌ خداوند، خدایتان‌ را که‌ امروز به‌ شما می‌دهم‌ بدقت‌ اطاعت‌ کنید، خداوند شما را قویترین‌ قوم‌ دنیا خواهد ساخت‌ تثنیه ۲۸:۱ ( ۱۴۵۰ قبل از میلاد )

اسرائیلی ها پراکنده شدند

موسی حتی به اسرائیلی ها اخطار داد که اگر نسبت به خدا کفر بورزند، رنج خواهند کشید. قوم اسرائیل حتی قبل از اینکه با موسی  وارد آن سرزمین بشود در مورد آینده اش مطلع شد.

خداوند، شما را در میان‌ تمامی‌ ملتها از یک‌ گوشه‌عالم‌ تا گوشه‌ دیگر پراکنده‌ خواهد ساخت‌. در آنجا خدایان‌ دیگر را که‌ نه‌ خود می‌شناختید و نه‌ پدرانتان‌، پرستش‌ خواهید کرد، خدایانی‌ که‌ از چوب‌ و سنگ‌ ساخته‌ شده‌اند.  در میان‌ آن‌قومها روی‌ آرامش‌ را نخواهید دید، بلکه‌ خداوند به‌ شما دلهایی‌ لرزان‌ و چشمانی‌ گریان‌ و افکاری‌ پریشان‌ خواهد داد. زندگی‌ شما دائم‌ در خطر خواهد بود، شب‌ و روزتان‌ با ترس‌ سپری‌ خواهد شد و امیدی‌ برای‌ دیدن‌ روشنایی‌ صبح‌ نخواهید داشت‌.  بخاطر آنچه‌ که‌ می‌بینید، ترس‌ و وحشت‌ وجود شما را فرا خواهد گرفت‌. صبحگاهان‌ خواهید گفت‌: «ای‌ کاش‌ شب‌ می‌شد!» و شامگاهان‌: «ای‌ کاش‌ صبح‌ می‌شد!» تثنیه ۲۸:۶۴-۶۷

در سال ۷۰ بعد از میلاد، ۳۷ سال بهد از انکار کردن عیسی بعنوان مسیح، همانگونه که در کتاب دانیال ( دانیال ۹:۲۶ ) پیش بینی شده بود، بیش از یک میلیون یهودی بدست رومی ها و به فرماندهی امپراطور تیتوس کشته شدند. ۶۰ سال بعد از تیتوس، آدریان ۵۸۰۰۰۰ یهودی دیگر را که از رومی ها اطاعت نکردند را کشت. ادریان اعلام کرده بود که تاریخ مردم یهود را از روی زمین محو می کند. آدریان نام اورشلیم را تغییر داد و یهودی ها حق بودن در آن سرزمین را نداشتند. لذا مردم اسرائیل توسط رومی ها همانطور که موسی در ۱۴۰۰ سال قبل از آن خبر داده بود، پراکنده شدند.

پس از آن دوره شصـت و دو  «هفته»، آن رهبـر برگزیده کشته خواهد شد، ولی نه بـرای خودش. سپس پادشاهی همراه سپاهیانش به اورشلیم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد کرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسید و جنگ و خرابیها را که مقرر شده، با خود خواهد آورد.

دانیال ۹:۲۶ ( ۵۳۹ قبل از میلاد )

تاتاریخ مردم یهود برای ۲۰۰۰ سال بعد توسط موسی پیش بینی شده بود که چه اتفاقاتی برای قوم اسرائیل می افتد. مردم یهود هویت خود را حقظ کردند اما به خاطر لطف ملتها انها از دست ملتهائی مثل بیزسانس، مسلمانها، اروپائی ها، روسها و در آخر نازی ها بسیار زجر کشیدند. موسی در کتاب تثنیه بخش ۲۸:۶۶ به قوم اسرائیل گفت  که :» زندگی‌ شما دائم‌ در خطر خواهد بود، شب‌ و روزتان‌ با ترس‌ سپری‌ خواهد شد و امیدی‌ برای‌ دیدن‌ روشنایی‌ صبح‌ نخواهید داشت‌.»

اسرائیلی ها جمع  شدند

موسی همچنین به قوم اسرائیل قول داد که بعد از پراکنده شدن انها، در یک روز آنها دور هم جمع خواهند شد و به سرزمین پدری خود بر می گردند.آنها حتی بیش از پدرانشان هم عقبت به خیر خواهند شد.

هنگامی‌ که‌ تمام‌ این‌ برکتها و لعنتها اتفاق‌ بیافتد و شما در میان‌ قومهای‌ بیگانه‌ای‌ که‌ خداوند، خدایتان‌ شما را به‌ آنجا رانده‌ است‌ سخنان‌ مرا به‌ یاد بیاورید  ۲  و بسوی‌ خداوند، خدایتان‌ بازگشت‌ نمایید و شما و فرزندانتان‌ با تمامی‌ دل‌ فرامینی‌ را که‌ امروز به‌ شما دادم‌ اطاعت‌ کنید،  ۳  آنگاه‌ خداوند، خدایتان‌ شما را از اسارت‌ نجات‌ خواهد داد. او بر شما ترحم‌ خواهد کرد و شما را از بین‌ تمام‌ قومهایی‌ که‌ شما را در آنها پراکنده‌ کرده‌ است‌ جمع‌ خواهد نمود.  ۴  اگر در دورترین‌ نقاط‌ دنیا هم‌ باشید او شما را جمع‌ مـی‌کند .تثنیه ۳۰:۱-۴ ( ۱۴۵۰ قبل از میلاد )

اکنون جمع شدن قوم اسرائیل که ۳۴۰۰ سال قبل پیش گوئی شده بود، حتی قبل از اینکه وارد سرزمین اسرائیل شوند، یکی از مهم ترین پیش بینی هائی استتکع در دست نوشته ها در مورد آخر دنیا وجود دارد.( رجوع شود به ارمیا ۳۰:۳ ، اشعیا ۱۱:۱۰-۱۶ ، حزقیال ۳۶-۳۷ ، یوئیل ۳:۱-۲ )  حزقیال  می نویسد :

پس‌ از یک‌ مدت‌ طولانی‌ از تو خواسته‌ خواهد شد که‌ نیروهای‌ خود را بسیج‌ کنی‌. تو به‌ سرزمین‌ اسرائیل‌ حمله‌ خواهی‌ کرد، سرزمینی‌ که‌ مردم‌ آن‌ از اسارت‌ سرزمین‌های‌ مختلف‌ بازگشته‌ و در سرزمین‌ خود در امنیت‌ ساکن‌ شده‌اند؛ 

حزقیال ۳۸:۸-۱۲ ( ۵۹۲ قبل از میلاد )

بر طبق کتاب حزقیال بعد از یک دوره طولانی، در » آخرین روزها » مردم اسرائیل به سرزمین شان پس از یک دوره جدائی طولانی بر می گردند. این مردم از یک ملت جدید که ملیتهای متفاوت دارندو مردمی با فرهنگهای متفاوت هستند، تشکیل می گردند. این مردم با صلح و آرامش در شهر بدون حصار زندگی خواهند کرد. این تشریح در حال حاضر تنها شامل مردم اسرائیل می گردد. ملت یهودپس از ۲۰۰۰ سال

جدائی و پراکنده بودن، از بسیاری مردم ها و ملتها هستند که دور هم جمع شده اند. این بازماندگان یهودی نام اسرائیل را برای ملت جدید خود انتخاب کردند.

در ماه می سال ۱۹۴۸، تعد از مرگ ۶۰۰۰۰۰۰ یهودی توسط نازی های آلمانی، دنیا برای همدردی با بازماندگان کوچک یهودی ها  ملیت آنها را در فلسطین به رسمیت شناختند. فلسطین نامی است که آدریان حدود ۱۹۰۰ سال قبل به سرزمین یهودی ها میدهد. مردم یهود هم دوباره همان نام اسرائیل را برای کشور جدید خودشان انتخاب می کنند.

۲- قوم اسرائیل مرکز توجه دنیا است

عیسی مسیح با حواریون در معبد بود چند روز قبل از کشته شدنش بر روی صلیب که در مورد شهر اورشلیم گفت :

«ای  اورشلیم ، ای  اورشلیم ، ای  شهری  که  پیامبران  را کشتی  و رسولان  خدا را سنگسار کردی ! چند بار خواستم  فرزندان  تو را جمع  کنم  همانطور که  مرغ  جوجه های  خود را زیر بال  خود می گیرد، اما تو نخواستی .  ۳۸  و حال ، خانه  شما برای  شما ویران  می ماند.  ۳۹  این  را نیز به  شما بگویم  که  دیگر مرا نخواهید دید تاوقتی  که  آماده  باشید کسی  را که  خدا برای  شما می فرستد بپذیرید.»متی ۲۳:۳۷-۳۹

اورشلیم  مکانی است  که مرکز قدرت یهود است و قدرتی که مسیح را انکار کرد. مسیح مخصوصاً در مورد ارتباطی که با این شهر دارد صحبت می کند. مسیح می گوید که اورشلیم بعد از اینکه او را انکار کردند در یک مدتی ویرانه خواهد شد. با اینحال مسیح به آنها قول میدهد که به سرزمین اورشلیم در آینده بر می گردند، وقتیکه آنها می فهمند که او همن مسیح بوده است.

در کتاب ذکریا ۵۲۰ سال قبل از تولد مسیح ، او در مورد اهمیت این شهر برای تمامی ملتها گفته بوده است. توسط بابلی ها در سال ۵۸۶ قبل از میلاد ویران می شود، یهودی های ایرانی ایمنی ایران را به برگشتن به آن شهر بدون دفاع ترجیح میدهند.ذکریا همچنین گفته است که دنیا در یک روزی در آخر دنیا علیه این شهر و بازماندگان یهود بپا می خیزد.

اورشلیم  را برای  قومهای  همسایه  که  سپاهیان  خود را برای  محاصره  اورشلیم  و سایر شهرهای  یهودا می فرستند، مثل  کاسه  زهر می گردانم .  ۳  هنگامی  که  تمام  قومهای  جهان  بر ضد اورشلیم  جمع  شوند، من  اورشلیم  را برای  آنها مانند سنگ  عظیمی  خواهم  ساخت ، که  هرکس  بخواهد آن  را تکان  دهد خود سخت  مجروح  شود.»  زیرا قصد من  این  است  که  تمام  قومهایی  را که  به  جنگ  اورشلیم  می آیند نابود کنم .

سوگواری  مردم  اورشلیم
۱۰  «من  روح  ترحم  و تضرع  را بر تمام  ساکنان  اورشلیم  خواهم  ریخت ، و آنها بر من  که  نیزه  زده اند خواهند نگریست  و عزاداری  خواهند نمود چنانکه  گویی  برای  تنها فرزند خود عزا گرفته اند، و آنچنان  ماتم  خواهند گرفت  که  گویی  پسر ارشدشان  مرده  است .

ذکریا  ۱۲:۲-۳ و ۹-۱۰ ( ۵۲۰ قبل از میلاد )

حتی قبل از متولد شدن مسیح، ذکریا از طریق روح مقدس دومین آمدن مسیح را زمانیکه مردم اسرائیل می فهمند که او مسیح انها است ، را می بیند. اسرائیل بار اول عیسی را بعنوان مسیح  انکار می کند ( اشعیا ۵۳ و دانیال ۹:۲۶ ) مردم اسرائیل در روزهای آخر دنیا می فهمند که اشتباه کرده بودند و به مسیح که دوباره برگشته است ایمان می آورند. ذکریا می نویسد که مردم اسرائیل » به من، کسی که مصلوبش کردند » نگاه خواهند کرد.

اهمیت اورشلیم در چیست؟

Ø     در سال ۲۱۰۰ قبل از میلاد، یعنی بیش از ۴۰۰۰ سال پیش، ابراهیم به سرزمین اورشلیم فرستاده می شود.خدا به ابراهیم می گوید که این سرزمین برای همیشه به فرزندان او داده شده است.خدا با ابراهیم، اسحاق و یعقوب در مورد این سرزمین عهد می بندد.

Ø     در سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد، داوود یکی از بازماندگان ابراهیم این شهر اشغال شده را آزاد می کند و آن را پایتخت کشورش می سازد. بعد از آن خدا به فرزند داوود، سلیمان دستور میدهد که معبد را بر بالای کوه موریا بسازد.

Ø     در سال ۵۸۶ قبل از میلاد، بابلی ها شهر و معبد را ویران می کنند و هفتاد سال بعد معبد دوباره ساخته می شود و به یهودی ها اجازه داده می شود که به آنجا بر گردند.

Ø     در سال ۶۳ قبل از میلاد، رومی ها شهر اورشلیم را ویران می کنند و آن را امپراطوری روم قرار میدهند.

Ø     در سال ۳۳ بعد از میلاد، عیسی مسیح توسط رومی ها به صلیب کشیده می شود.

Ø     در سال ۱۳۲ بعد از میلاد، یهودی ها علیه رومی ها قیام می کنند و سعی می کنند که یک پادشاهی بوجود آورند که توسط آدریان شکست می خورند و ۵۸۰۰۰۰ یهودی  کشته می شوند.

Ø     رومی ها شهر را دوباره می سازند و اسم آن را آلیا و بعد یهودیه و در نهایت فلسطین م گذارند.

Ø     در سال ۳۲۵  بعد از میلاد، پادشاه روم کنستانتین مسیحی می شود و اعلام می کند که خودش و کشورش مسیحی هستند. اورشلیم و مکانهای مقدس دیگر که تحت فرمانروائی مادرش هلن است همچنان غیر مسیحی می مانند.

Ø     در سال ۶۳۸ بعد از میلاد، مسلمانها شهر اورشلیم را از رومی ها می یرند و اعلام می کنند که این شهر متعلق بع مسلمانهاست.

Ø     در سال ۶۸۷ بعد از میلاد، مسلمانها مسجدالاقصی را بر روی کوه موریا در محل معبد می سازند و اعلام می کنند که اسلام دین نهائی و حقیقت است.

Ø     در سال ۱۰۹۹ بعد از میلاد، اروپائی های مسیحی اورشلیم را از مسلمانها پس میگیرند و ۸۹ سال بعد شهر تحت رهبری سالادین قرار می گیرد.

Ø     در سال ۱۸۶۵ بعد از میلاد، یهودی ها شروع به مهاجرت به اورشلیم می کنند تا خود را برای مسیح آماده کنند.

Ø     در سال ۱۹۱۸ بعد از میلاد، شهر اورشلیم از تسلط اتاترک رها می شود.

Ø     در ماه می سال ۱۹۴۸ ، بعد از کشته شدن بیش از ۶۰۰۰۰۰۰ یهودی توسط نازی ها در هلوکاست، با اعلام کردن اورشلیم بعنوان یک کشور بین المللی توسط سازمان ملل، شهر یهودی ها مشخص می شود. در همان روز پنج کشور عربی به کشور جدید اسرائیلی ها حمله می کنند و جنگ را می بازند. یهودی ها اعلام می کنند که اورشلیم پایتخت مردم یهود است. قسمت شرقی اورشلیم با کوه معبد تحت کنترل عرب ها می ماند.

Ø     در سال ۱۹۶۷، بعد از حمله مسلمانها به اسرائیل یهودی ها توانستند تسلط قسمت شرقی اورشلیم و کوه معبد را بدست بگیرند.اسرائیل بعد از گذشت ۲۰۰۰ سال برای اولین بار بعنوان یک کشور مستقل توانست بر معبد کنترل کند.

Ø     امروزه، اورشلیم برای نصف مردم دنیا یک شهر بسیار مهم است.( ۳/۱ بیلیون مسلمان ، ۱ بیلیون کاتولیک، ۱ بیلیون پروتستان و ۲۰ میلیون یهودی ) دنیا شاهد است که مشکلات بین مسلمانها و یهودی ها، کلید صلح دنیاست.

Ø     افزایش فشار در اورشلیم بوسیله گروه ارتودکس ها ، مسلمانها و مسجدالاقصی را از هم جدا می کند ساختن مجدد معبد باعث می شود که اورشلیم به مرکز توجه دنیا تبدیل گردد.

ذکریا در مورد روزی که ملتها علیه اورشلیم بپا می ایستند خبر میدهد. در پایان دنیا ارتش های تمامی کشورها به سمت اورشلیم حرکت میکنند و در شمال در دره مگیدو بنام لشگر عظیم جمع می شوند.( مکاشفه ۱۶:۱۳ ) در انیجاست که مسیح انکار شده مردمش را نجات میدهد، سپس آنها به سوی او بر می گردند.( ذکریا ۱۲:۱۰ )

 ۳- آمدن معبد سوم

مسیح زمانی که داشت معبد را به سمت کوه الیو ترک می کرد به حواریونش در مورد حوادثی که برای اورشلیم و معبد رخ میدهد، خبر داد.

هنگامی  که  عیسی  از خانه  خدا خارج می شد، شاگردانش  آمده ، خواستند او را به  دیدن  ساختمانهای  خانه  خدا ببرند.  ۲  اما عیسی  به  ایشان  گفت : «این  ساختمانها چنان  ویران  خواهند شد که  سنگ  روی  سنگ  باقی  نخواهد ماند!» متی ۲۴:۱-۲

در اینجا مسیح به آنها هشدار میدهد که در سال ۷۰ بعد از میلاد زمانیکه رومی ها حمله می کنند ، معبد و شهر را ویران می کنند و یک میلیون یهودی جان خود را از دست میدهند.

مسیح همچنین در مورد معبد سوم صحبت می کند، تنها معبدی که می تواند بر روی مسجدالاقصی ساخته شود. مسیح در مورد انتهای دنیا می گوید:

سرانجام  وقتی  مژده  انجیل  به  گوش  همه  مردم  جهان  رسید و همه  از آن  باخبر شدند، آنگاه  دنیا به  آخر خواهد رسید.
۱۵  «پس  وقتی  آن  چیز وحشتناک  را که  دانیال  نبی  درباره اش  نوشته  است ، ببینید که  در جای  مقدس  برپا شده  است  (خواننده  خوب  توجه  کند تا معنی  این  را بداند)،متی ۲۴:۱۴-۱۵

مسیح همچنین در مورد زشتی این ویرانی سخن می گوید که عواقبش بصورت رنج و سختی در تاریخ بشر خواهد بود.

چون  در آن  روزها مردم  به  چنان  مصیبتی  دچار خواهند شد که  دنیا آنرا تابحال  ندیده  است  و هرگز نخواهد دید.
۲۲  «در واقع ، اگر خدا آن  روزهای  سخت  را کوتاه  نکند، هیچ  انسانی  جان  سالم  بدر نخواهد برد؛ ولی  خدا محض  خاطربرگزیدگان  خود، آن  روزها را کوتاه  خواهد کرد.متی ۲۴:۲۱-۲۲

پوئل در نوشته هایش در مورد ضد مسیحیت و آخر دنیا مطالبی را آورده است و در مورد ساخته شدن معبد هم نوشته است. حتی در مورد آخر دنیا قبل از ویرانی معبد دوم گفته است.

بگذارید هر چه  می خواهند، بگویند؛ ولی  شما فریب  سخنان  ایشان  را نخورید.
اما بدانید که  تا این  دو رویداد واقع  نشود، آن  روز نخواهد آمد: نخست ، شورشی  بر ضد خدا بر پا خواهد شد؛ دوم ، آن  مرد جهنمی  که  عامل  این  شورش  است ، ظهور خواهد کرد.  ۴  او با هر چه  که  مربوط  به  دین  و خدا است ، مخالفت  خواهد نمود. حتی  وارد خانه  خدا خواهد شد، و در آنجا نشسته ، ادعا خواهد کرد که  خداست .دوم تسالونیکیان ۲:۳-۴

» روزی » روزیکه پوئل آنرا به روز خدا ، روز آخر دنیا، رجوع میدهد. در کتاب مکاشفه و دانیال به » مرد گناهکار » یعنی غیر مسیحی اشاره شده است. چیزی که شخصاً در این روز انجام می شود وارد شدن به معبد بر روی کوه موریا است و ادعای خدائی بودنش است. پوئل در مورد خیلی از چیزهائیکه مسیح در مورد آن در متی ۲۴:۱۵ صحبت کرده، گفته است. مشکل در مورد این پیش گوئی ها تنها این است که معبد باید ساخته شود. برای ساخته شدن معبد یهودی ها باید مسجدالاقصی خراب شود.

امروزه یک حرکت فعال برای ساخته شدن معبد وجود دارد. بسیاری از یهودی ها فکر می کنند که برای رهائی و نجات اسرائیل برای همیشه باید مسجدالاقصی خراب شود. بسیاری از یهودی های متعصب فکر می کنند که باید هر چه زودتر معبد سوم ساخته شود چون حقشان است و طبق فرمان خدا نیز است. و خیلی ها هم ادعا می کنن که مشکلات اسرائیلی ها بخاطر عدم ساختن معبد سوم است.

ساختن معبد سوم ظاهراً کار ساده ای نیست.برای اینکه این اتفاق بیفتد، اسلام باید قدرتش به اسرائیلیهای ترسان منتقل گردد. معبد سوم تنها با جنگ علیه مسلمانها ساخته می شود.

به همین دلیل دانیال در بخش هفتاد هفته دانیال در ۹:۲۷ به ما می گوید که توافق نامه این معبد توسط خیلی از ارتش ها و کشورها انجام خواهد شد. عهد و پیمانی که به اسرائیلی ها اجازه میدهد که معبد را بسازند در » هفته هفتادم » یا » دوران سختی » آمده است.

این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک «هفته ای» می بندد، ولی وقتی نصف این مدت گذشته باشد، مانع تقدیم قربانیها و هدایا خواهـد شد. سپس این خرابکار، خانـه خـدا را آلـوده خواهـد ساخت، ولـی سرانجـام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد.»دانیال ۹:۲۷

۴- آمدن عجوج و مجوج

مسلمانها از اهمیت مسجدالاقصی خبر دارند و اینکه اگر مسجد خراب شود، فضا برای ساخته شدن معبد سوم مهیا می شود. لذا این حمله مسلمانها به اسرائیل ، از نقطه نظر حزقیال در ۲۵۰۰ سال قبل دیده شده بود.

خدا به اسرائیل می گوید که انها باید دوباره جمع شوند تحت یک ملت بعد از یک مدت پراکنده شدن طولانی  و معبد را از نو بسازند. حزقیال توسط بابلی ها در شهر بابل در سال ۵۹۷ قبل از میلاد اسیر می شود. خدا به حزقیال می گوید که در مورد آینده اسرائیل و مردم دنیا بنویسد.

در این پیغام خدا به مردم اسرائیل می گوید که در «آخر دنیا» آنها دوباره دور هم جمع می شوند. حزقیال در مورد جزئیات برگشتن اسرائیلی ها از کشورهای مختلف در بخشهای ۳۶ و ۳۷ توضیح میدهد.

در بخش ۳۸ و ۳۹ بعد از جمع شدن مردم اسرائیل ، حزقیال در مورد حمله به اسرائیل در » آخر دنیا » خبر میدهد.

پس‌ از یک‌ مدت‌ طولانی‌ از تو خواسته‌ خواهد شد که‌ نیروهای‌ خود را بسیج‌ کنی‌. تو به‌ سرزمین‌ اسرائیل‌ حمله‌ خواهی‌ کرد، سرزمینی‌ که‌ مردم‌ آن‌ از اسارت‌ سرزمین‌های‌ مختلف‌ بازگشته‌ و در سرزمین‌ خود در امنیت‌ ساکن‌ شده‌اند؛ حزقیال ۳۸:۸

در طول تاریخ تنها دو بار است که اسرائیلیها جمع شدند و به سرزمینشان بر گشتند، یک بار در زمان کوروش پادشاه ایران زمین ، بعد از شکست بابلی ها در سال ۵۳۹ قبل از میلاد، و دفعه دوم جمع شدن حال مردم اسرائیل است.

حزقیال در مورد کشورهای که دشمن اسرائیل می شوند و آنها را می ترسانند، نام برده است. او مشخصاً در مورد ایران و گروه عجوج و مجوج که در شمال هستند ، گفته است. که کشوری که در شمال است همان روسیه است.

این‌ پیغام‌ نیز از جانب‌ خداوند به‌ من‌ رسید:
«ای‌ انسان‌ خاکی‌، رو به‌ سرزمین‌ ماجوج‌ که‌ در سمت‌ شمال‌ است‌ بایست‌ و بضد جوج‌، پادشاه‌ ماشک‌ و توبال‌پیشگویی‌ کن‌. به‌ او بگو که‌ خداوند می‌فرماید: «من‌ بضد تو هستم‌.  ۴  قلاب‌ در چانه‌ات‌ می‌گذارم‌ و تو را به‌ سوی‌ هلاکت‌ می‌کشم‌. سربازان‌ پیاده‌ و سواران‌ مسلح‌ تو بسیج‌ شده‌، سپاه‌ بسیار بزرگ‌ و نیرومندی‌ تشکیل‌ خواهند داد.  ۵  پارس‌، کوش‌، و فوط‌ هم‌ با تمام‌ سلاحهای‌ خود به‌ تو خواهند پیوست‌. ۶  تمام‌ لشکـر سرزمین‌ جومر و توجرمه‌ از شمـال‌، و نیز بسیاری‌ از قومهای‌ دیگر، به‌ تو ملحق‌ خواهند شد.حزقیال ۳۸:۱-۶

ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای نفتی است که منابع طبیعی هم زیاد دارد. و ادعا می کند که برای رسیدن به اهداف انرژی صلح آمیز می خواهد که راکتور اتمی  داشته باشد. روس ها راکتور اتمی ساخته اند ولی هنوز با سوخت اتمی فعال نشده است. با اینحال روسیه موافقت کرده است که راکتور با سوخت بسازد.( آژانس بین المللی انرژی اتمی، IAEA )

ایران دشمن قسم خورده اسرائیل است.اسرائیل و امریکا در صورت رسیدن ایران به سلاح اتمی قصد حمله به آن را دارند.

همچنین ایران اعلام کرده است که اگر اسرائیل به سمت مسجدالاقصی حرکت کند، به اسرائیل حمله می کند. مشکل اسرائیل در حال حاضر این است :

آیا آنها باید صبر کنند که ایران به سلاح اتمی برسد و بعد به ان حمله کنند؟

آیا آنها باید به ایران حمله کنند و بقیه کشورها را ناامید کنند؟

بیش از ۲۵۰۰ سال قبل، حزقیال در مورد این جنگ ها بین مردم اسرائیل و دشمنانش در » آخر دنیا» گفته بود. حزقیال همچنین در مورد مردم نوشتته است که در این روز این پیش گوئی ها را می بینند که به حقیقت پیوسته است.

با سپاه‌ عظیم‌ خود از شمال‌ می‌آیی‌ و مثل‌ ابر زمین‌ را می‌پوشانی‌. این‌، در آینده‌ دور اتفاق‌ خواهد افتاد. من‌ تو را به‌ جنگ‌ سرزمین‌ خود می‌آورم‌، ولی‌ بعد در برابر چشمان‌ همه‌ قومها تو را از میان‌ برمی‌دارم‌ تا به‌ همه‌ آنها قدوسیت‌خود را نشان‌ دهم‌ و تا آنها بدانند که‌ من‌ خدا هستم‌.»

۱۷  خداوند می‌فرماید: «تو همانی‌ که‌ مدتها پیش‌ توسط‌ خدمتگزارانم‌ یعنی‌ انبیای‌ اسرائیل‌ در باره‌ات‌ پیشگویی‌ کرده‌، گفتم‌ که‌ بعد از آنکه‌ سالهای‌ بسیار بگذرد، تو را به‌ جنگ‌ قوم‌ خود خواهم‌ آورد.

حزقیال ۳۸:۱۶-۱۷

روزیکه این وقایع به حقیقت می پیوندد، مردم کتاب انجیل را باز خواهند کرد و کتاب حزقیال را و می بینند که خدای اسرائیل همه چیز را کنترل می کند. میبینند که خدای اسرائیل خدای واقعی است که روس ها و مسلمان ها با او به نبرد بر خواستند.

به‌ این‌ طریق‌ عظمت‌ و قدوسیت‌ خویش‌ را به‌ همه‌ قومهای‌ جهان‌ نشان‌ خواهم‌ داد و آنها خواهند دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.»حزقیال ۳۸:۲۳

و در ادامه پس از شکست عجوج و مجوج در سرزمین اسرائیل ، حزقیال در مورد ساخته شدن معبد  می گوید و زمانیکه شکوه خداوند به این معبد نازل می شود.( حزقیال ۴۰و۴۳ ) جنگ با عجوج و مجوج باعث می شود که مسجد مسلمان ها براحتی ویران شود. علیرغم میل شدید مسلمانها به از بین بردن اسرائیل، آنها شکست می خورند. بعد از این جنگ و شکست خوردن مسلمانها و پیروزی اسرائیل ، اسرائیل شروع به ساختن معبد سوم خواهد نمود. که این در همان دوره سختی انجام می گردد.

ایران با اسراییل مخالف است

ارتباط بین اسلام و اسرائیل نه تنها در تاریخ گذشته یهود و عرب که هر دو با ابراهیم ارتباط داشتند گفته شده ،بلکه در مورد آینده شان هم گفته شده است. بوجود آمدن قوم اسرائیل در سال ۱۹۴۸یک حادثه ای بود که توسط پیامبران یهودمانند موسی، ارمیا، اشعیا و حزقیال پیش بینی شده بود. بوجود آمدن قوم اسرائیل وضعیت دشواری را برای بقیه بازماندگان ابراهیم که آن سرزمین را اشغال کرده اند، بوجود آورده است.

اعراب و یهود، دو گروه از بازماندگان ابراهیم، هر دو از نظر نه تنها سیاسی بلکه مذهبی دیدگاه منحصر بفرد خودشان را نسبت به این مکان دارند. در زمان غیبت مردم یهود، بعد از پراکنده شدن آنها توسط رومی هادر سال ۷۰ بعد از میلاد تحت فرماندهی تیتوس و در سال ۱۳۵ تحت فرماندهی آدریان، بقیه مردم آن سرزمین را اشغال کردند. بنابراین زمانیکه بازماندگان یعقوب به سرزمینشان برگشتند( تحت یک ملت) آنها با مخالفت های مذهبی و قومی مواجه شدند. در ۱۴ می ۱۹۴۸ زمانیکه اسرائیل بعنوان یک ملت بوجود آمدند بوسیله پنج گروه از اعراب فقط به خاطر اینکه نمی خواستند به یهودی ها اجازه استقرار بدهند؛ مورد حمله قرار گرفتند. اسرائیل در این جنگ پیروز شد و اورشلیم را پایتخت خود قرار داد. مخالفتها در مورد موجدیت اسرائیل همچنان ادامه پیدا کرد مانند مسلمانها که یکسری جنگ علیه اسرائیلی ها براه انداختند.

این اولین بار نبود که یهودیان پراکنده شده با مخالفت و جنگ روبرو می شدند بلکه ۲۵۰۰ سال قبل هم وقتی توسط بابلی ها اسیر شدند ( در سال ۵۳۹-۶۰۵ قبل از میلاد) با همین مخالفتها روبرو شده بودند.کوروش بزرگ پادشاه ایران زمین ، همان کسی که بابلی ها را در جنگ شکست داد، به یهودی ها اجازه داد تا به سرزمینشان بر گردند.(عزرا ۱:۱-۳ ) زمانیکه یهودی ها به سرزمینشان برگشتند،با مخالفت هائی  از سوی مردمی که در زمان غیبت آنها سرزمینشان و مناطق اطراف را اشغال کرده بودند، مواجه شدند. به دنبال آن جنگ پیش آمد و تقریباً جمعیت یهود از بین رفت.(۴۶۵-۴۸۶ قبل از میلاد)( استر ۳:۱۳ ) مشابه این جنگ ها برای یهودی ها ادامه یافت تا  زمانیکه بالاخره یهودی ها توانستند که دیوار و شهر اورشلیم را دوباره بسازند.

در کتاب نحمیا ، در عهد قدیم در مورد رفتارها و جنگ های تحمیلی به یهودی ها که از طرف مردمی که سرزمین شان را اشغال کرده بودند، گفته شده است. همچنین در این کتاب گفته شده که برای حفاظت از این دیوار مردانی شمشیر بدست از آن پاسداری می کردند. بیش از ۲۴۰۰ سال قبل، نحمیا در مورد مخالفت هائی که ما الان در دوره حال می بینیم را در کتاب خودش در شرح حال مردم یهود نگاشته است.

وقتی‌ سنبلط‌، طوبیا، عرب‌ها، عمونی‌ها و اشدودی‌ها شنیدند که‌ کار بسرعت‌ پیش‌ می‌رود و شکافهای‌ دیوار تعمیر می‌شود، بسیار عصبانی‌ شدند، ۸ و توطئه‌ چیدند که‌ به‌ اورشلیم‌ حمله‌ کنند و آشوب‌ به‌ پا نمایند و جلو پیشرفت‌ کار را بگیرند. ( نحمیا۴:۷-۸ )

۱۱

 از طریق این دست نوشته که هزاران سال قبل نوشته شده است، ما می بینیم که دقیقاً همان آدم ها یعنی عرب ها و مسلمان ها که الان با اسرائیل مشکل دارند، درگیر جنگ با یهودی ها بوده اند.

حزقیال بیش از ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد دقیقاً این اتفاقات امروز یهود را پیش گوئی کرده بود، که پس از یک دوره جنگ و پراکندگی چطور مانند یک ملت دور هم جمع می شوند، به سرزمینشان بر می گردند و از طرف ملت های اطرافشان با  برخورد مواجه می شوند.

 اسرائیل با یک حمله گسترده ای از طرف کشورهائی مانند ایران، لیبی، اتیوپی و مردمی در شمال که همان روسیه است، مواجه می گردد.

اسرائیل در مقایسه با آن روزهائی که نحمیا می زیست، با مشکلات بدتر و عجیب تری که از طرف کشورهای همسایه اش بوجود آمده ، مواجه شده است. این کشورهای مسلمان که دشمن اسرائیل هستند ، اسرائیل و یهود را از دید قرآن و اسلام می بینند. علاوه بر همسایگان اسرائیل که با آنها دشمنی دارند ، کشوری مثل ایران هم حرکات تهدید آمیزی نسبت به اسرائیل از خود نشان میدهد مثلاً به خاطر دست یابی به سلاح اتمی.

مشکل دیگری که اسرائیل در حال حاضر با آن مواجه است عدم داشتن دوست و متحد در دنیا است، حتی در اروپا به دلایل ذیل، سامی گرائی در حال رشد است و شفقت کمی نسبت به اسرائیل در دنیا وجود دارد:

–       در اروپا جمعیت زیادی از مسامانها وجود دارد که رای آنها بر ضد اسرائیل است.

–       کشورهای اروپائی به نفت کشورهای عرب و مسلمان احتیاج دارند.

–       اروپا پیشینه قدیمی در مورد کینه و دشمنی با اسرائیل و یهود دارد.

–       اروپا یک فلسفه غیر انجیلی دارد که بر ضد انجیل است و یهود هم مرکز توجه در انجیل است.

برای هر کسی که موقعیت و شرایط اسرائیل را از بالا نگاه می کند مانند یک شهر بی حفاظ و متروک با مخالفتهای زیادی است. چطور می توان از یک کشور کوچک با جمعیت ۵ میلیون نفر در مقابل کشورهای دیگر با جمعیت زیاد، انتظار رهائی و نجات داشت؟ فقط در دوره استر و نحمیا ، کسانی که این پیش گوئی ها را می فهمیدند، منتظر به وقوع پیوستن یک ملت جدید اسرائیل  بودند. نتنها بوجود آمدن یک ملت جدید پیش گوئی شده بود که حتی هزارها سال پیش  این دشمنی ها و حتی اسم آن کشورهای مهاجم هم پیش گوئی شده بود. حزقیال در بخشهای ۳۶ الی ۴۳ شرح کاملی در مورد موجودیت اسرائیل  وجود دارد. در این بخشها حزقیال سه مورد اساسی ذیل را در مورد اسرائیل که در دوره آخر زمان رخ میدهد، شرح داده است:

–       بوجود آمدن کشور اسرائیل از ملتهای مختلف ( حزقیال ۳۷-۳۶ )

–       جنگ عجوج و مجوج بدنبال تشکیل این کشور( حزقیال ۳۹-۳۸ )

–       ساختن معبد پس از شکست عجوج و مجوج( حزقیال ۴۳-۴۰ )

۱۱

                 کشور اسرائیل و معبد

در کتاب انجیل بطور آشکارا در مورد بوجود آمدن کشور اسرائیل و ساخته شدن معبد سوم در محل سومین مکان مقدس مسلمانها، در دوره آخر زمان گفته شده است. ما میدانیم که معبد سوم باید در محل کنونی مسجدالاقصی ساخته شود.

قبل از ساخته شدن معبد سوم، اسلام فشار بر اسرائیل وارد می کند که آنها را از آنجا خارج کند تا معبد ساخته نشود. دنیای اسلام اعلام کرده که در صورت ویران شدن مسجدالاقصی جنگ جهانی به راه می افتد. با اینحال آماده شدن برای ساختن معبد سوم علیرغم تهدید های آنها در حال انجام است. در طول این آماده شدن یک گروه ۷۱ نفری از بنام سندرین، مشغول تدارک دیدن ساختن معبد سوم هستند.

حتی در اسرائیل یک موسسه برای ساخته شدن معبد سوم تشکیل شده که در حال بررسی و آماده نمودن زمینه لازم جهت ساختن معبد است. در ذیل متنی از این موسسه در رابطه با ساخته شدن معبد را می خوانید:

کار موسسه بررسی بر روی گذشته معبد  مقدس است و بررسی زمان حال و قول در مورد آینده مردم اسرائیل. هدف از این فعالیتها شامل تحصیلات، تحقیق و توسعه می باشد. هدف اصلی این موسسه طبق گفته انجیل، ساختن معبد مقدس بر روی کوه موریا در اورشلیم است.

تمام این برنامه ها و اهدافی که اسرائیل برای ساختن معبد در نظر دارند از دید اسلام و مسلمان ها مخفی نیست. اعلام اخیر جامعه یهود (NRP ) در مورد ساختن یک کنیسه در محل خالی بر روی کوه معبد با انعکاس و اخطار از طرف جامعه مسلمان در اورشلیم مواجه شد.

این تنها یک مثال کوچک از فشار بسیار زیاد و غیر باور بین گروه یهودی های ارتودکس و اسلام گرایان بنیادی  در مورد مسئله معبد است. بدون در نظر گرفتن آن چیزی که ما  آرزو داریم، دست نوشته ها کاملاً واضح است که معبد سوم ساخته خواهد شد و دنیا در مورد آن خواهد شنید. خدا از طریق مردم اسرائیل بر همه مردم ظاهر خواهد شد، از طریق مردم اسرائیل مسیح آمد و اسرائیل او را رد کرد. و در آخر دنیا ، اسرائیل دوباره با مسیح می آید ولی این بار او را قبول خواهند کرد.

موجودیت اسرائیل و تولد دوباره او یک بخش مهم از کتابهای عهد قدیم و جدید انجیل می باشد. مسیح خود الام کرد که او دوباره دیده نخواهد شد مگر اینکه مردم اسرائیل او را بعنوان مسیح خود بشناسند.

۱۱

 «ای  اورشلیم ، ای  اورشلیم ، ای  شهری  که  پیامبران  را کشتی  و رسولان  خدا را سنگسار کردی ! چند بار خواستم  فرزندان  تو را جمع  کنم  همانطور که  مرغ  جوجه های  خود را زیر بال  خود می گیرد، اما تو نخواستی .  ۳۸  و حال ، خانه  شما برای  شما ویران  می ماند.  ۳۹  این  را نیز به  شما بگویم  که  دیگر مرا نخواهید دید تاوقتی  که  آماده  باشید کسی  را که  خدا برای  شما می فرستد بپذیرید.» (تی ۲۳:۳۷-۳۹ )

جمع شدن مردم اسرائیل مانند یک ملت

اسلام یک نقش اصلی را در مورد آخر زمان اجرا می کند همانطور که با مردم اسرائیل( بازماندگان یعقوب )پیش گوئی انجیل در مورد برگشتن مردم اسرائیل تحت یک ملت به سرزمین پدری شان مخالفت می کند.

حزقیال خیلی واضح در مورد جمع شدن مردم اسرائیل در دوره آخر زمان پیش گوئی کرده است، با اینحال حزقیال تنها کسی نیست که این پیش گوئی را می کند.هم در کتاب عهد قدیم و هم عهد جدید در مورد جمع شدن مردم اسرائیل در آخر زمان صحبت شده است. اسرائیل بعنوان یک ملت به دلایل ذیل نیاز دارد که بوجود بیاید:

–  خدا با ابراهیم در مورد سرزمین اسرائیل و بازماندگانش از طریق اسحاق و یعقوب عهد و پیمان محکمی می بندد.

–  هدف رستگاری شامل جمع شدن مردم اسرائیل است وقتیکه مسیح را در آخر زمان قبول می کنند.

– خدا از مردم اسرائیل برای قضاوت همه مردم استفاده می کند.

– دست نوشته ها نی گویند که معبد سوم یهود در محل معبد دوم می باشد ، ما در صورتی می توانیم معبد سوم را داشته باشیم که مردم یهود وجود داشته باشند و در سرزمین اسرائیل عبادت کنند.

-خدا در مورد ملت ها که علیه مردم اسرائیل جمع می شوند در دوره آخر زمان گفته شده است.

گفته های دست نوشته ها در مورد جمع شدن مردم اسرائیل

– خداوند بر قوم‌ اسرائیل‌ ترحم‌ خواهد کرد و بار دیگر آنها را برخواهد گزید و در سرزمینشان‌ ساکن‌ خواهد ساخت‌. بیگانگان‌ مهاجر در آنجا با ایشان‌ زندگی‌ خواهند کرد.  ۲  قومهای‌ جهان‌ به‌ ایشان‌ کمک‌ خواهند کرد تا به‌ وطن‌ خود بازگردند. قوم‌اسرائیل‌ در سرزمینی‌ که‌ خداوند به‌ ایشان‌ داده‌ قومهای‌ دیگر را به‌ بردگی‌ خواهند گرفت‌. آنانی‌ که‌ قوم‌ اسرائیل‌ را اسیر کرده‌ بودند، خود به‌ اسارت‌ ایشان‌ درخواهند آمد و بنی‌اسرائیل‌ بر دشمنان‌ خود فرمانروایی‌ خواهند کرد. اشعیا ۱۴:۱-۲

–  خداوند قادر متعال‌ به‌ قوم‌ اسرائیل‌ می‌فرماید: «اینک‌ من‌ قومهای‌ جهان‌ را بسیج‌ خواهم‌ کرد و آنها پسرانت‌ را در آغوش‌ گرفته‌، دخترانت‌ را بر دوش‌ خواهند گذاشت‌ و آنان‌ را نزد تو باز خواهنـد آورد. ۲۳  پادشاهان‌ و ملکه‌ها مانند دایه‌ از تو مراقبت‌ خواهندکرد و در برابرت‌ زانو زده‌، خاک‌ پایت‌ را خواهند لیسید. آنگاه‌ خواهی‌ دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌ و کسانی‌ را که‌ چشم‌ امیدشان‌ به‌ من‌ باشد، نومید نخواهم‌ کرد.»
۲۴  چه‌ کسی‌ می‌تواند غنائم‌ را از چنگ‌ فاتح‌ جنگ‌ درآورد؟ چه‌ کسی‌ می‌تواند اسیران‌ را از دست‌ حاکم‌ ستمگر برهاند؟  اشعیا۴۹:۲۲-۲۴

 – یهودا را تقویت  خواهم  کرد و اسرائیل  را نجات  خواهم  بخشید. بر آنها رحمت  نموده  ایشان  را به  وطنشان  بازخواهم  گرداند. وضعیت  آنها طوری  خواهد بود که  گویی  هرگز ایشان  را ترک  نکرده ام . من  خداوند، خدای  ایشان  هستم  و دعای  ایشان  را اجابت  خواهم  کرد.  ۷  آنها مثل  جنگجویانی  شجاع  خواهند بود. دلشان  چنان  شاد خواهد شد که  گویی  مست  شرابند. فرزندانشان  این  برکات  را به  یاد آورده  خوشحال  خواهند شد. دل  ایشان  از آنچه  خداوند انجام  داده  است  شاد خواهد گردید.  ۸  ایشان  را فراخوانده ، دور هم  جمع  خواهم  کرد. من  آنها را نجات  خواهم  داد و ایشان  مثل  گذشته  زیاد خواهند شد.  ۹  هر چند ایشان  را مثل  بذر در میان  قومها پراکنده  ساخته ام ، ولی  آنها در آنجا مرا به  یاد خواهند آورد. آنها با فرزندانشان  زنده  مانده  به  وطن  خود برخواهند گشت . ۱۰  آنها را از مصر و آشور باز می گردانم  و به  زمین  جلعاد و لبنان  می آورم  و ایشان  تمام  آن  سرزمین  را پر خواهند ساخت .  ۱۱  وقتی  از میان  دریای  مشکلات  عبور می کنند من  امواج  را کنار زده  اعماق  دریا را خشک  خواهم  کرد. آشور مغرور، پسـت  خواهد شد و مصر قدرتمند، قدرت  خـود را از دست  خواهد داد.»

۱۲  خداوند می فرماید: «قدرت  خود را به  قوم  خود می بخشم  و آنها را قوی  می سازم  و ایشان  از من  پیروی  خواهند کرد.» ذکریا ۱۰:۶-۱۲

 –  مطمئن  باشید که  من  قوم  خود را از مشرق  و مغرب  و هر جایی  که  پراکنده  شده  باشند نجات  می دهم   ۸  و آنها را برمی  گردانم  تا درکمال  امنیت  در اورشلیم  ساکن  شوند. آنها قوم  من ، و من  خدای  آنهاخواهم  بود و با عدالت  و راستی  بر آنها حکمرانی  خواهم  کرد. ذکریا ۸:۷-۸

 –  خداوند به  قوم  خود می گوید: «ای  کسانی  که  در بابل  در تبعید هستید، فرار کنید. من  شما را به  هرسو پراکنده  ساختم ، ولی  دوباره  شما را باز می گردانم . پس  حال ، فرار کنید و به  اورشلیم  باز گردید.»
۸  خداوند قادر متعال  مرا برگزیده  و به  مقابله  با قومهایی  که  بر شما ظلم  و ستم  روا داشته اند، فرستاده  است . کسی  که  به  شما آزار برساند به  خداوند آزار رسانده  است ، چون  شما مثل  مردمک  چشم  خداوند هستید.  ۹  با ایشان  خواهم  جنگید و ایشان  را مغلوب  برده هایشان  خواهم  کرد. آنگاه  خواهید دانست  که  خداوند قادر متعال  مرا فرستاده  است .ذکریا۲:۶-۹

 –  با وجود این، زمانی میرسد که اسرائیلیها مثل ریگ دریا بیشمار خواهند شد! آنگاه بجای اینکه خداوند به ایشان بگوید: «شما قوم من نیستید» خواهد گفت: «شما پسران خدای زنده هستید!»  ۱۱  آنگاه مردم یهودا و مردم اسرائیل با هم متحد شده یک رهبر خواهند داشت و با هم از تبعید مراجعت خواهند کرد. چه روز عظیمی خواهد بود آن روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصلخیزشان ساکن گرداند. هوشع ۱:۱۰-۱۱

 –  خداوند، خدای‌ اسرائیل‌ به‌ من‌ فرمود:
۲  هر آنچه‌ به‌ تو گفته‌ام‌ در طوماری‌ بنویس‌، ۳  چون‌ زمانی‌ فرا خواهد رسید که‌ بر قوم‌ خود اسرائیل‌ و یهودا نظر لطف‌ خواهم‌ انداخت‌ و ایشان‌ رابه‌ این‌ سرزمین‌ که‌ به‌ پدرانشان‌ داده‌ام‌ باز خواهم‌ آورد تا دوباره‌ مالک‌ آن‌ شوند و در آن‌ زندگی‌ کنند.» من‌ با شما هستم‌ و نجاتتان‌ خـواهم‌ داد؛ حتی‌ اگر قومهایی‌ را که‌ شما را در میانشان‌ پراکنده‌ کردم‌، بکلی‌ تارومار کنم‌، شما را از بین‌ نخواهم‌ برد؛ البته‌ شما را بی‌تنبیه‌ نخواهم‌ گذارد. بلی‌، یقین‌ مجازاتتان‌ خواهم‌ نمود، ولی‌ منصفانه‌ و عادلانه‌! «من‌، خداوند، قوم‌ خود را به‌ سرزمین‌شان‌ باز خواهم‌ گرداند و خانواده‌های‌ ایشان‌ را مورد لطف‌ خود قرار خواهم‌ داد. شهر اورشلیم‌ بر روی‌ خرابه‌هایش‌ باز بنا خواهد شد، قصر پادشاهی‌ آن‌ بازسازی‌ شده‌، مانند گذشته‌ خواهد گشت‌  ارمیا ۳۰:۱-۳,۱۱,۱۸

  –  چون‌ من‌ از شمال‌ و از دورترین‌ نقاط‌ جهان‌، ایشان‌ را باز خواهم‌ آورد؛ حتی‌ کورها و لنگها را فراموش‌ نخواهم‌ کرد؛ مادران‌ جوان‌ را نیز با کودکانشان‌ و زنانی‌ را که‌ وقت‌ وضع‌ حملشان‌ رسیده‌، همگی‌ را به‌ اینجا باز خواهم‌ گرداند. جماعت‌ بزرگی‌ به‌ اینجا باز خواهد گشت‌.  ۹  ایشان‌ اشک‌ریزان‌ و دعاکنان‌ خواهند آمد. من‌ با مراقبت‌ زیاد، ایشان‌ را از کنار نهرهای‌ آب‌ و از راههای‌ هموار هدایت‌ خواهم‌ نمود تا نلغزند، زیرا من‌ پدر اسرائیل‌ هستم‌ و او پسر ارشد من‌ است‌!»
۱۰  ای‌ مردم‌ جهان‌، کلام‌ خداوند را بشنوید و آن‌ را به‌ همه‌ نقاط‌ دور دست‌ برسانید و به‌ همه‌ بگویید: «همان‌ خدایی‌ که‌ قوم‌ خود را پراکنده‌ ساخت‌، بار دیگر ایشان‌ را دور هم‌ جمع‌ خواهد کرد و از ایشان‌ محافظت‌ خواهـد نمود، همانطور که‌ چوپان‌ از گله‌ خود مراقبت‌ می‌کند.        ارمیا ۳۱:۸-۱۰

 – این امر نشان میدهد که اسرائیل سالیان درازی را بدون پادشاه و رهبر، بدون قربانگاه و معبد و کاهن، و حتی بدون بت به سر خواهند برد. هوشع ۳:۴

 –  و بسوی‌ خداوند، خدایتان‌ بازگشت‌ نمایید و شما و فرزندانتان‌ با تمامی‌ دل‌ فرامینی‌ را که‌ امروز به‌ شما دادم‌ اطاعت‌ کنید،  ۳  آنگاه‌ خداوند، خدایتان‌ شما را از اسارت‌ نجات‌ خواهد داد. او بر شما ترحم‌ خواهد کرد و شما را از بین‌ تمام‌ قومهایی‌ که‌ شما را در آنها پراکنده‌ کرده‌ است‌ جمع‌ خواهد نمود.  ۴  اگر در دورترین‌ نقاط‌ دنیا هم‌ باشید او شما را جمع‌ مـی‌کند  ۵  و به‌ سـرزمین‌ نیاکانتـان‌ بـازمی‌گرداند تا دوباره‌ مالک‌ آن‌ شوید. او به‌ شما برکت‌ داده‌، بیش‌ از پیش‌ شما را خواهد افزود.  تثنیه۳۰:۲-۵

 – خداوند میفرماید: «در آن زمان وقتی رفاه وسعادت را به یهودا و اورشلیم بازگردانم، ۲ سپاهیان جهان را در «دره داوری» جمع خواهم کرد و در آنجا ایشان را بخاطر میراث خود، اسرائیل محاکمه خواهم نمود، چون قوم مرا در میان قومها پراکنده ساخته، سرزمین مرا تقسیم کردند. یوئیل ۳:۱-۲

 – در آن‌ زمان‌ خداوند بار دیگر دست‌ خود را دراز خواهد کرد و بازماندگان‌ قوم‌ خود را از آشور، مصر، سودان‌، حبشه‌، عیلام‌، بابل‌، حمات‌، و از تمام‌ جزایر و بنادر دور دست‌ به‌ اسرائیل‌ باز خواهد آورد.  ۱۲  او در میان‌ قوم‌ها پرچمی‌ برخواهدافراشت‌ و مردم‌ اسرائیل‌ و یهودا را که‌ پراکنده‌ شده‌اند، از گوشه‌ و کنار دنیا جمع‌ خواهد کرد.  اشعیا ۱۱:۱۱-۱۲

 ۱۱

 علاوه بر این گفته ها ، حزقیال اعلام می کند که مردم اسرائیل در آخر زمان به سرزمینشان بر می گردند و این موجودیت به قانون مسیح بر روی زمین اولویت دارد.ما باید به خاطر بسپاریم وقتیکه حزقیال این کلمات را نگاشته است ، اسلامی وجود نداشته است ولی بنابراین ما رد پای اسلام را نه به شکل اسلام در این نوشته ها  می بینیم.

حزقیال در حدود سال ۵۹۲ قبل از میلاد در دوران اشغال کشور توسط بابلی ها این مطالب را نوشته است. او خودش یک اسیر در بابل بود. در یک مدت کوتاه بعضی ها اقدام به ساختن معبد در دوران اسارت کردند. توضیحات حزقیال در دوره بابلی ها و ایرانی ها ، دقیقاً یک پیش گوئی در زمان حال است.

 دشمنان، اسرائیل را محاصره می کنند

 ای‌ انسان‌ خاکی‌، برای‌ اسرائیل‌ پیشگویی‌ کن‌ و بگو که‌ به‌ این‌ پیغامی‌ که‌ از جانب‌ خداوند است‌ گوش‌ دهند:
۲  «دشمنانت‌ به‌ تو اهانت‌ کرده‌، بلندیهای‌ قدیمی‌ شما را از آن‌ خودشان‌ می‌دانند.  ۳  از هر طرف‌ شما را تارومار کرده‌، به‌سرزمین‌های‌ مختلف‌ برده‌اند و شما مورد ملامت‌ و تمسخر آنان‌ قرار گرفته‌اید.  ۴  پس‌ ای‌ اسرائیل‌، به‌ کلام‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌ گوش‌ فرا ده‌! به‌ کوه‌ها و تپه‌ها، وادی‌ها و دره‌ها، مزارع‌ و شهرهایی‌ که‌ مدتهاست‌ بوسیله‌ قوم‌های‌ خدانشناس‌ همسایه‌ شما ویران‌ شده‌ و مورد تمسخر قرار گرفته‌اند، می‌گویم‌: ۵ خشم‌ من‌ بضد این‌ قومها، بخصوص‌ ادوم‌، شعله‌ور شده‌ است‌، چون‌ زمین‌ مرا با شادی‌ و با اهانت‌ به‌ قوم‌ من‌، تصرف‌ نمودند. حزقیال ۳۶:۱-۵

 حزقیال یک تصویر از اسرائیل در مقابل بقیه ملت ها می کشد، مخصوصاً کشورهائی که اسرائیل را احاطه کرده اند. و همچنین در مقابل گفته ملت ها که به دوران گذشته بر می گردد  که جنگی را در مقابل سرزمین های باستانی و کوه های اسرائیل بر می گردد.

 این سرزمین، اسرائیل مادی است

 «پس‌، ای‌ حزقیال‌، پیشگویی‌ کن‌ و به‌ کوه‌ها و تپه‌ها، به‌ وادی‌ها و دره‌های‌ اسرائیل‌ بگو که‌ خداوند می‌فرماید: من‌ از اینکه‌ قومهای‌ همجوارتان‌ شما را تحقیر کرده‌اند سخت‌ خشمگین‌ هستم‌.  ۷  من‌ خودم‌ به‌ شما قول‌ می‌دهم‌ که‌ این‌ قومها مورد تحقیر قرار خواهند گرفت‌.  حزقیال ۳۶:۶-۷

 خدا از طریق حزقیال می خواهد که خواننده ها بدانند که این پیش گوئی دقیقاً به سرزمین اسرائیل شامل کوه ها ، رودخانه ها و تپه های آن بر می گردد.  و حال خداوند مشخصاً سرزمین اسرائیل را با کشورهای اطراف ان مقایسه می کند. آنها شرم خود را به همراه خواهند داشت.کشورهای اطراف اسرائیل کشورهای مسلمان هستند که تهدید به ویران کردن اسرائیل و پاک کردن او از روی زمین را دارند.

قول خدا به اسرائیل

 ولی‌ در سرزمین‌ اسرائیل‌ درختان‌ دوباره‌ سبز خواهند شد و برای‌ شما که‌ قوم‌ من‌ هستید میوه‌ خواهند آورد و شما به‌ سرزمین‌ خویش‌ باز خواهید گشت‌.  ۹  من‌ همراه‌ شما هستم‌ و وقتی‌ زمین‌ را شیار کرده‌، در آن‌ بذر بپاشید، شما را برکت‌ خواهم‌ داد.  ۱۰  در سراسر اسرائیل‌، جمعیت‌ شما را افزایش‌ می‌دهم‌ و شهرهای‌ خراب‌ شده‌ را بنا نموده‌، آنها را پر از جمعیت‌ می‌کنم‌.  ۱۱  نه‌ فقط‌ مردم‌، بلکه‌ گله‌های‌ گاو و گوسفند شما را هم‌ زیاد می‌سازم‌. شهرهای‌ شما مثل‌گذشته‌ آباد خواهند شد و من‌ شما را بیش‌ از پیش‌ برکت‌ داده‌، کامیاب‌ خواهم‌ ساخت‌. آنوقت‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.  ۱۲  ای‌ اسرائیل‌ که‌ قوم‌ من‌ هستید، من‌ شما را به‌ سرزمین‌تان‌ باز می‌گردانم‌ تا بار دیگر در آن‌ ساکن‌ شوید. آن‌ سرزمین‌ متعلق‌ به‌ شما خواهد بود و دیگر نخواهم‌ گذاشت‌ فرزندان‌ شما از قحطی‌ بمیرند.» حزقیال ۳۶:۸-۱۲

اسرائیل توسط کشورهای دشمن  محاصره شده است.خداوند وعده می دهد که مردم اسرائیل به سرزمین مادیشان بر می گردند. نه تنها مردم به سرزمینشان بر می گردند که حتی در وضعیت خود موفق خواهند شد. برای توضیح بیشتر در پاراگراف ۱۲ بالا می خوانید که » به ما گفته شده که اسرائیل باید بداند که من خداوند هستم و آنها نه بیشتر از بچه های داغدیده هستند.

حال قول هایی که به اسرائیل داده شده است معلوم می کند که کشورهائی که او را محاصره کرده اند کشورهای اسلامی هستند.

چرا اسرائیل از سرزمینش رانده شد؟

اشغال سرزمین اسرائیل مشروط به قبول آنهاست ، بر طبق کتاب تثنیه ، اگر اسرائیل این مورد را قبول کند دوباره در بین کشورهای دیگر پراکنده می شود. در طول تاریخ اسرائیل تنها دو بار پراکنده و پخش شد، یک بار در سال ۵۸۶-۶۰۵ قبل از میلاد در زمان حمله بابلی ها و بار دوم در زمان حمله رومی ها در سال ۷۰ بعد از میلاد.

بار اول اسرائیل بخاطر بت پرستی پخش و پراکنده شدند طبق حزقیال ۸ ، ارمیا ۷:۳۰-۳۴ . بار دوم در سال ۷۰ بخاطر رد کردن مسیح ، زمانیکه مسیح پادشاه را به دار آویختند.( دانیال ۹:۲۵-۲۶ ، اشعیا ۵۳ ) دانیال کشته شدن مسیح و ویران شدن معبد و اورشلیم را بهم ربط میدهد.

چرا اسرائیلی ها از سراسر دنیا جمع شدند؟

 من‌ به‌ فکر نام‌ قدوس‌ خود هستم‌ که‌ شما آن‌ را در بین‌ قومهای‌ دیگر بی‌حرمت‌ کرده‌اید.
۲۲  «پس‌، به‌ قوم‌ اسرائیل‌ بگو من‌ که‌ خداوند هستم‌ می‌گویم‌ شما را دوباره‌ به‌ سرزمین‌تان‌ باز می‌گردانم‌، ولی‌ این‌ کار را نه‌ بخاطر شما بلکه‌ بخاطر نام‌ قدوس‌ خود می‌کنم‌ که‌ شما در میان‌ قومها آن‌ را بی‌حرمت‌ نموده‌اید.  ۲۳  عظمت‌ نام‌ خود را که‌ شما آن‌ را در میان‌ قوم‌های‌ دیگر بی‌حرمت‌ کردید، در میان‌ شما آشکار خواهم‌ ساخت‌، آنگاه‌ مردم‌ دنیا خواهنددانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌. حزقیال ۳۶:۲۱-۲۳

زمانیکه اسرائیلی ها جمع شوند خدا شکوه و پیروزی را دریافت خواهد کرد.در حقیقت در بین کشورهای غیر مسیحی ، اسرائیل باعث شد که نام خدا بی حرمت گردد. پس کشورها باید بدانند که خدا اسرائیلی ها را دوباره جمع خواهد کرد. خدا می خواهد که مردم او را بشناسند، بنابراین خدا از طریق اسرائیل خود را به ملت گم شده نشان خواهد داد. خدا در کتاب های عهد قدیم و جدید از خود بعنوان خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام برده است.

 اسرائیل  خدای مقدس را پرستش می کند

 مدارک مشخص در مورد این پیش گوئی ها در دوره آخر زمان و قبل از آن برگشتن مسیح در ادامه امده است. در اینجا بخش های ۲۴ الی ۳۸  در مورد قول خدا به مردم اسرائیل است هم مادی و هم لفظی. او می گوید شما را از بین ملت ها می برم و شما را به سرزمینتان بر می گردانم.( فلسطین/ اسرائیل) این جمع شدن اسرائیل که مربوط به جنبه مادی و فیزیکی آن است با قول خدا در مورد دریافت یک » قلب تازه » و » روح تازه » در دوره مسیحیت به انجام میرسد.

 من‌ شما را از میان‌ قومهای‌ دیگر جمع‌ کرده‌، به‌ سرزمین‌تان‌ باز می‌گردانم‌.  ۲۵  آنگاه‌ آب‌ پاک‌ بر شما خواهم‌ ریخت‌ تا از بت‌پرستی‌ و تمام‌ گناهان‌ دیگر پاک‌ شوید.  ۲۶  به‌ شما قلبی‌ تازه‌ خواهم‌ داد و روحی‌ تازه‌ در باطن‌ شما خواهم‌ نهاد. دل‌ سنگی‌ و نامطیع‌ را از شما خواهم‌ گرفت‌ و قلبی‌ نرم‌ و مطیع‌ به‌ شما خواهم‌ داد.  ۲۷  روح‌ خود را در شما خواهم‌ نهاد تا احکام‌ و قوانین‌ مرا اطاعت‌ نمایید.
۲۸  «شما در سرزمین‌ اسرائیل‌ که‌ به‌ اجدادتان‌ دادم‌ ساکن‌ خواهید شد. شما قوم‌ من‌ می‌شوید و من‌ خدای‌ شما.  ۲۹  شما را از همه‌ گناهانتان‌ پاک‌ می‌کنم‌ و غله‌ فراوان‌ به‌ شما داده‌، به‌ قحطی‌ پایان‌ می‌دهم‌. حزقیال ۳۶:۲۴-۲۹

 عهد و قول جدید که با کلیسا  پیوند زده شده است، قول داده شده به مردم اسرائیل است.( ارمیا ۳۱:۳۱ ، رومیان ۱۱:۲۲-۲۶ ) انکار کردن مسیح توسط اسرائیلی ها باعث شد که معبد و اورشلیم ویران گردد( دانیال ۹:۲۶ ) در ادامه آن این مردم در بین مردم غیر مسیحی پراکنده شدند.( پیش گوئی مسیح ) پس آنها هنوز باید پیش بینی بعدی را که دادن روح مقدس به مردم اسرائیل است را دریافت کنند که هنوز به وقوع نپیوسته است.

 همانطور که‌ خداوند از احسان‌ کردن‌ و افزودن‌ شما شادی‌ کرده‌ است‌، همانگونه‌ نیز در آنوقت‌ از نابود کردن‌ شما خوشحال‌ خواهد شد و شما از سرزمینی‌ که‌ تصرف‌ می‌کنید ریشه‌ کن‌ خواهید گشت‌. ۶۴  خداوند، شما را در میان‌ تمامی‌ ملتها از یک‌گوشه‌عالم‌ تا گوشه‌ دیگر پراکنده‌ خواهد ساخت‌. در آنجا خدایان‌ دیگر را که‌ نه‌ خود می‌شناختید و نه‌ پدرانتان‌، پرستش‌ خواهید کرد، خدایانی‌ که‌ از چوب‌ و سنگ‌ ساخته‌ شده‌اند.  تثنیه ۲۸:۶۳-۶۳

 بنابراین ما اکنون می بینیم که چطور اسلام نقشش را در دوره آخر زمان اجرا می کند. خدا قول رهائی را به مردم اسرائیل داده است. که این رهائی برگشتنشان به سرزمین اسرائیلی ها است.پس اسلام در واقع با خدا در جنگ است. ما باید به خاطر بسپاریم که این یک جنگ مقدس است و نه مادی.

۱۱

در آن روزخداوند می‌فرماید: «وقتی‌ گناهانتان‌ را پاک‌ سازم‌، دوباره‌ شما را به‌ وطنتان‌ اسرائیل‌ می‌آورم‌ و ویرانه‌ها را آباد می‌کنم‌.  ۳۴  زمین‌ها دوباره‌ شیار خواهند شد و دیگر در نظر رهگذران‌ بایر نخواهند بود؛  ۳۵  و آنها خواهند گفت‌: «این‌ زمینی‌ که‌ ویران‌ شده‌ بود، اکنون‌ همچـون‌ باغ‌ عدن‌ شده‌ است‌! شهرهای‌ خراب‌دوباره‌ بنا گردیده‌ و دورشان‌ حصار کشیده‌ شده‌ و پر از جمعیت‌ گشته‌اند.»  ۳۶  آنگاه‌ تمام‌ قومهای‌ همجواری‌ که‌ هنوز باقی‌ مانده‌اند، خواهند دانست‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌ شهرهای‌ خراب‌ را آباد کرده‌ و در زمینهای‌ متروک‌ محصول‌ فراوان‌ به‌ بار آورده‌ام‌. من‌ که‌ خداوند هستم‌ این‌ را گفته‌ام‌ و بدان‌ عمل‌ می‌کنم‌.» حزقیال ۳۶:۳۳-۳۶

 خدا اشکارا زمان برگشتن اسرائیل را به سرزمینش با زمان رهائی ملت ها مرتبط میداند. فهمیدن آن مهم است که دنیای اسلام چشم بر روز تاسیس اسرائیل می دوزد( ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ ) که در واقع روز عزای دنیای اسلام است.

در ادامه وعده های بخش ۳۶ که جمع شدن مردم اسرائیل به رهائی مرتبط شده است، حزقیال در بخش ۳۷ از آن به عنوان بردن استخوانهای خشک شده در دره یاد کرده است.

 

اسرائیل ؟

 ۱۱

 دیدگاه حزقیال در » روح خدا » جا گرفته است ، خدا حزقیال را به عرش می برد ، به داخل دره استخوانهای خشک.

قدرت‌ خداوند وجود مرا دربرگرفت‌ و روح‌ او مرا به‌ دره‌ای‌ که‌ پر از استخوانهای‌ خشک‌ بود، برد. استخوانها در همه‌ جا روی‌ زمین‌ پخش‌ شده‌ بودند. او مرا در میان‌ استخوانها گردانید. ۳ بعد به‌ من‌ گفت‌: «ای‌ انسان‌ خاکی‌، آیا این‌ استخوانها می‌توانند دوباره‌ جان‌ بگیرند و انسانهای‌ زنده‌ای‌ شوند؟» گفتم‌: «ای‌ خداوند، تو می‌دانی‌.»  ۴  آنگاه‌ به‌ من‌ فرمود که‌ به‌ استخوانها بگویم‌: «ای‌ استخوانهای‌ خشک‌ به‌ کلام‌ خداوند گوش‌ دهید!  ۵  او می‌گوید: من‌ به‌ شما جان‌ می‌بخشم‌ تا دوباره‌ زنده‌ شوید.  ۶  گوشت‌ و پی‌ به‌ شما می‌دهم‌ و با پوست‌، شما را می‌پوشانم‌. در شما روح‌ می‌دمم‌ تا زنده‌ شوید. آنگاه‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.»
۷  آنچه‌ را که‌ خداوند فرموده‌ بود به‌ استخوانها گفتم‌. ناگهان‌ سروصدایی‌ برخاست‌ و استخوانهای‌ هر بدن‌ به‌ یکدیگر پیوستند!  ۸  سپس‌ در حالیکه‌ نگاه‌ می‌کردم‌، دیدم‌ گوشت‌ و پی‌ بر روی‌ استخوانها ظاهر شد و پوست‌، آنها را پوشانید. اما بدنها هنوز جان‌ نداشتند.  ۹  خداوند به‌ من‌ فرمود: «ای‌ انسان‌ خاکی‌ به‌ روح‌ بگو از چهار گوشه‌ دنیا بیاید و به‌ بدنهای‌ این‌کشته‌شدگان‌ بدمد تا دوباره‌ زنده‌ شوند.»  ۱۰  پس‌ همانطور که‌ خداوند به‌ من‌ امر فرموده‌ بود گفتم‌ و روح‌ داخل‌ بدنها شد و آنها زنده‌ شده‌، ایستادند و لشکری‌ بزرگ‌ تشکیل‌ دادند. حزقیال ۳۷:۱-۱۰

 از آنجا که  یهودیان  هدیه  نجات  خدا را نپذیرفتند و لغزیدند، هدیه  نجات  و برکات  غنی  الهی  در اختیار سایر مردم  دنیا قرار گرفت . حال ، اگر یهودیان  هم  به  مسیح  ایمان  بیاورند، چه  نعمت های  بزرگتری  نصیب  مردم  دنیا خواهد شد! ( رمیان ۱۱:۱۲ )

وضعیت مقدس اسرائیل

 سپس‌ خداوند معنی‌ این‌ رؤیا را به‌ من‌ فرمود: «این‌ استخوانها قوم‌ اسرائیل‌ هستند؛ آنها می‌گویند: «ما بصورت‌ استخوانهای‌ خشک‌ شده‌ در آمده‌ایم‌ و همه‌ امیدهایمان‌ برباد رفته‌ است‌.»  ۱۲  ولی‌ تو به‌ ایشان‌ بگو که‌ خداوند می‌فرماید: «ای‌ قوم‌ من‌ اسرائیل‌، من‌ قبرهای‌ اسارت‌ شما را که‌ در آنها دفن‌ شده‌اید می‌گشایم‌ و دوباره‌ شما را زنده‌ می‌کنم‌ و به‌ مملکت‌ اسرائیل‌ بازمی‌گردانم‌.  ۱۳  سرانجام‌، ای‌ قوم‌ من‌، خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.  ۱۴  روح‌ خود رادر شما قرار می‌دهم‌ و شما بار دیگر احیا شده‌، به‌ وطن‌ خودتان‌ بازمی‌گردید. آنوقت‌ خواهید دانست‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌ به‌ قولی‌ که‌ داده‌ام‌ عمل‌ می‌کنم‌.»حزقیال ۳۷:۱۱-۱۴

 برگشتن فیزیکی مردم اسرائیل به همراه برگشتن روحی آنها ، زمانی رخ میدهد که آنها خدا را خواهند شناخت.

یک ملت ، یک مردم واحد

اسرائیل برای مدت زیادی جدا بصورت پادشاهی شمال اسرائیل و  پادشاهی جنوب یهود نخواهد بود. آنها یک ملت خواهند شد در حقیقت متحد در زیر فرمان مسیح ، مسیح مقدس که بر تمام دنیا حکمرانی خواهد نمود.

 ای  کاش  آنان  نیز به  مسیح  ایمان  آورند! وقتی  خدا از ایشان  روی  گرداند، معنایش  این  بود که  به  بقیه  مردم جهان  رو کرد تا نجات  را به  ایشان  عطا کند. پس  حال  اگر یهودیان  نیز بسوی  مسیح  باز گردند، چه  پر شکوه  و عالی  خواهد شد! مانند این  خواهد بود که  مردگان  به  زندگی  بازگردند!  ۱۶  از آنجا که  ابراهیم  و سایر انبیاء مردان  خدا هستند، فرزندانشان  نیز باید همانطور باشند. زیرا اگر ریشه های  درخت  مقدسند، شاخه ها نیز باید مقدس  باشند.
۱۷  اما بعضی  از شاخه های  این  درخت  که  یهودیان  باشند بریده  شدند و بجای  آنها، شاخه های  زیتون  وحشی ، یعنی  شما غیریهودیان  پیوند زده  شدید. پس  اکنون  شما در آن  برکاتی  که  خدا به  ابراهیم  و فرزندانشان  وعده  داد شریک  هستید، همانگونه  که  شاخه های  پیوند شده ، در شیره  و مواد غذایی  درخت  اصلی  شریک  می شوند.
۱۸  اما باید مواظب  باشید که  دچار غرور نشوید و به  این  نبالید که  بجای  شاخه های  بریده ، قرار گرفته اید. فراموش  نکنید که  ارزش  شما فقط  به  این  است  که  جزئی  از درخت  هستید. بلی ، شما فقط  یک  شاخه اید، نه  ریشه .
۱۹  ممکن  است  بگویید: «آن  شاخه ها بریده  شدند تا جایی  برای  من  باز شود. پس  خدا چقدر از من  راضی  است !»
۲۰  درست  است . آن  شاخه ها یعنی  یهودیان  به  این  دلیل  قطع  شدند که  به  خدا ایمان  نداشتند؛ شما نیز فقط  به  این  دلیل  بجای  آنها پیوند شدید که  به  خدا ایمان  داشتید. پس  مغرور نشوید، بلکه  از خدا بترسید. ۲۱ زیرا اگر خدا بر شاخه های  طبیعی  درخت  رحم  نکرد، بر شما نیز رحم  نخواهد فرمود.
۲۲  پس  ببینید خدا چقدر مهربان  و در عین  حال  سختگیر است . او نسبت  به  نافرمانان  بسیار سختگیر است . اما اگر شما در ایمان  و محبتی  که  به  او دارید، ثابت  بمانید، نسبت  به  شما مهربان  خواهد بود. در غیراینصورت  شما نیز بریده  خواهید شد. حزقیال ۳۷:۱۵-۲۲

اسرائیل متحد در زیر پادشاهی مسیح

 در طول این دوره و زمان  برگشتن مسیح کاملاً  در ذهن ها  است بخاطر اینکه داوود  به یک پادشاه که بر تمام دنیا حکومت می کند،اشاره می کند. داوود ۳۰۰۰ سال قبل مرده است. حزقیال به این دوران حاضر اشاره می کند.

از طرف  دیگر، اگر یهودیان  از بی ایمانی  دست  بکشند و بسوی  خدا بازگردند، خدا ایشان  را مجدداً به  درخت  خود پیوند خواهد زد. بلی ، او قادر است  این  کار را انجام  دهد.  ۲۴  خدا شما غیریهودیان  را که  او را نمی شناختیدو مانند شاخه های درخت  زیتون  وحشی  بودید، چنین  محبت  کرده  و برخلاف  طبیعت ، به  درخت  خوب  خودش  پیوند زده  است . پس  چقدر بیشتر، مایل  است  یهودیان  را که  شاخه های  طبیعی  این  درخت  هستند، به  جای  اولشان  بازگرداند و در آنجا پیوند بزند!


۲۵  برادران  عزیز، می خواهم  شما از یک  سرّ الهی  آگاه  باشید، تا دچار غرور نشوید. درست  است  که  بعضی  از یهودیان  درحال  حاضر برضد انجیل  عمل  می کنند؛ اما این  حالت  فقط  تا زمانی  ادامه  خواهد یافت  که  آن  عده  از شما غیریهودیان  که  خدا از ابتدا در نظر داشته  است ، به  مسیح  ایمان  بیاورید.  ۲۶  پس  از آن ، تمام  قوم  اسرائیل  نجات  خواهند یافت .
در همین  مورد، در کتاب  آسمانی  چنین  آمده  است : «از شهر صهیون  نجات  دهنده ای  ظاهر خواهد شد و یهودیان  را از بی دینی  رهایی  خواهد داد.  ۲۷  در آن  زمان  من  طبق  وعده  خود گناهان  ایشان  را پاک  خواهم  نمود.»
۲۸  اکنون  بسیاری  از یهودیان  دشمن  انجیل  مسیحند؛ این  امر به  نفع  شما بوده  است ، زیرا سبب  شد که  خدا هدیه  نجات  خود را به  شما عطا کند. اما بهرحال ، یهودیان  بخاطر وعده هایی  که  خدا به  ابراهیم  و اسحاق  و یعقوب  داد، مورد توجه  او هستند.  حزقیال ۳۷:۲۳-۲۸

زمان اینجا خیلی مهم است ، زمانیکه ما سعی می کنیم نقشی که اسلام بازی میکند را بفهمیم ، آنها بخشی از این تغییر و تحول هستند از پادشاهی انسان به پادشاهی خدا ، زمانیکه برگشتن مسیح به این دنیا رخ میدهد.

۱۱

آیه قوت چهارشنبه ۴ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۵دی ۱۳۹۵

اول پطرس باب ۵ آیه ۱۰

۱۰↵ امّا، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشندهٔ تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت.

دستور پرستش مادربزرگ بجای عیسی مسیح در کریسمس !

دستور پرستش مادربزرگ بجای عیسی مسیح در کریسمس !
دستور پرستش مادربزرگ بجای عیسی مسیح در کریسمس !

قرار است تا مردم با دیدار از مقبره وی که در سال ۱۹۴۹ و به دلایل نامشخصی درگذشت، به «مادر مقدس انقلاب» ادای احترام کنند

 رهبر کره‌شمالی که جشن‌های کریسمس را در این کشور ممنوع کرده حالا در اقدامی عجیب به شهروندان دستور داده تا مادربزرگش «کیم جونگ – سوک» را به جای عیسی مسیح ستایش وپرستش نمایند!

به نقل از پایگاه ایندیا تایمز، کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی همچنین بر پا کردن درخت کاخ و تزئین آن برای کریسمس را ممنوع کرده است.

مادربزرگ اون، در سال ۱۹۱۹ در کریسمس متولد شد. او یک چریک ضد ژاپن و فعال کمونیست بود که با کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره‌شمالی ازدواج کرد.

مادربزرگ کیم جونگ اون که در کره‌شمالی به عنوان «مادر مقدس انقلابی» شناخته می‌شود، سال ۱۹۴۹ در سن ۲۹ سالگی به صورت مرموزی درگذشت.

رهبر پیونگ‌ یانگ سال ۲۰۱۴ هم استفاده از درخت کریسمس در روز کریسمس را ممنوع اعلام کرده بود.

پناهجوی مسلمان به زن مبشر مسیحی با چاقو حمله کرد

پناهجوی مسلمان به زن مبشر مسیحی با چاقو حمله کرد
پناهجوی مسلمان به زن مبشر مسیحی با چاقو حمله کرد

این پناهجوی مسلمان افغان در کمپ پناهجویان از شنیدن کلام خداوند خشمگین شده و به مبشرین مسیحی حمله نمود

یک بانوی اتریشی و همسرش که برای بشارت کلام خداوند و خواندن انجیل به یکی از مراکز نگهداری مهاجران در یک ایالت شمالی این کشور رفته بودند مورد حمله یک جوان ۲۲ ساله مسلمان افغان قرار گرفتند.

به نقل از شفقنا، این پناهجوی مسلمان افغان وقتی صدای انجیل را می شنود از خود بیخود گردیده و با چاقو به این زن حمله می کند که به علت پوشیدن یک کت ضخیم به وی آسیبی وارد نمی شود. پلیس این فرد مسلمان را بازداشت کرده است.

اکثر خریداران “درخت کریسمس” در ایران مسلمانان هستند!

اکثر خریداران “درخت کریسمس” در ایران مسلمانان هستند!
اکثر خریداران “درخت کریسمس” در ایران مسلمانان هستند!

رسم های رایج بین مسیحیان در برگزاری کریسمس هر ساله بیش از گذشته و با شوق فراوان در میان مسلمانان رایج می شود.

امسال بیش از گذشته کریسمس و حواشی آن برای رسانه‌های داخلی و شهروندان داغ‌ بود. از مغازه و فروشگاه‌هایی که فروشندگان لوازم ویژه کریسمس هستند و گردش اقتصادی تزئینات مرتبط با این روزها تا داغ شدن کسب و کار قنادی‌های قدیمی ارامنه و عکس‌های زیادی که در شبکه‌های اجتماعی، ایرانیان از درختان کریسمس خود به اشتراک گذاشته و یا با بابانوئل سلفی‌های خاطره انگیز گرفته بودند.

در همین زمینه خبرگزاری ایسنا در گزارشی به واردات درخت کاج برای کریسمس به ایران پرداخت.
این گزارش با اشاره به برگزاری جشن کریسمس در کشورهای مختلف به سراغ مسیحیان اصفهان، در محله ارمنی نشین جلفا رفت و نوشت، «یکی از بارزترین نشانه‌های سال نو میلادی درخت‌های کاجی است که در ویترین تمام مغازه‌ها، حال و هوای بازار اصفهان را به عید مسیحی پیوند می زند و جلفای در حال تعمیر را در شب‌های نه چندان سرد زمستان پر رونق تر می‌کند».

اما این نشانه سبز عید مسیحیان که احتمال می‌رود برای نخستین بار حدود ۱۰۰۰ سال پیش در شمال اروپا مورد استفاده قرار گرفته‌باشند، میان غیر ارمنی‌ها خریداران بیشتری دارد به گفته یک وارد کننده تزیینات و درخت کریسمس که دوست ندارد نامش ذکر شود بیش از ۹۰ درصد از کسانی که درخت کریسمس خریداری می‌کنند مسیحی نیستند.

او گفته، «مسیحی‌ها طبق رسوم یک بار درخت خریداری می‌کنند و بعد از چندین سال اگر درخت‌شان مستهلک شود یا زوجی از خانواده جدا شوند درخت کریسمس جدید می‌خرند».

این وارد کننده درخت کریسمس به خبرنگار ایسنا، می‌گوید «در مجموع ۴ یا ۵ واردکننده اصلی درخت کریسمس در ایران وجود دارد که هر کدام نزدیک به ۸۰۰ تا یک هزار عدد درخت کریسمس وارد می‌کنند. بنابرین سالانه نزدیک به ۴ هزار درخت کریسمس بزرگ وارد ایران می‌شود. البته این کالا یک کالای لوکس به حساب می‌آید و مالیات گمرکی دو برابر دارد».

وی قیمت درخت‌های کریسمس یک متر و ۸۰ سانتی متری که سایز معمول بازار است را در خیابان میرزای شیرازی تهران بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان عنوان می‌کند و تصریح می‌کند: «البته درخت‌های کریسمس از ۶۰ سانتی متر شروع می‌شوند و تا ۳ متر هم در بازار وجود دارد. اما بالای ۲ متر و ۱۰ سانتی متر به علت مشکلات حمل و قیمت بالا وارد نمی‌شود».

به گفته او امروزه درخت‌های کریسمس مصنوعی هستند اما در کشورهای دیگر مزارع کاشت درخت کریسمس وجود دارد. به خاطر عدم وجود مزرعه درخت کریسمس در ایران سال‌های گذشته برخی افراد درختان طبیعی جنگل‌ها را می‌بریدند و در تهران به فروش می‌رساندند اما این اتفاق دیگر رخ نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، بیشتر درختانی که در بازار ایران به فروش میرند درختان مصنوعی است. درخت کریسمس مصنوعی برای نخستین بار در سده نوزدهم میلادی در آلمان اختراع‌شد. آلمانی‌ها برای جلوگیری از جنگل‌زدایی که در حال رخ‌دادن بود و با توجه به محبوبیت درخت کریسمس، نخستین درختان مصنوعی کریسمس را با استفاده از پرهای سبز رنگ غاز ساختند.

با این حال درختان کریسمس طبیعی نیز بر روی زمین‌های غیر حاصلخیزی رشد می‌کنند که برای تولید سایر محصولات کشاورزی مناسب نیستند. درختانی که روی خاک‌های حاصلخیز رشد می‌کنند، سالم‌تر و دارای کیفیت بهتر هستند. کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک و بخش‌هایی از کارائیب دارای بازارهای صادراتی درختان هستند. بازارهای صادراتی فعلی برای تولید درختان با کیفیت بهتر رقابت می‌کنند.

رسم مسیحیان در برگزاری جشن کریسمس هر سال بیش از گذشته بین مسلمانان رایج می‌شود از این رو واردات اقلام و کالاهای مربوط به آن هم اضافه‌تر می‌شود.