ایران با اسراییل مخالف است

ارتباط بین اسلام و اسرائیل نه تنها در تاریخ گذشته یهود و عرب که هر دو با ابراهیم ارتباط داشتند گفته شده ،بلکه در مورد آینده شان هم گفته شده است. بوجود آمدن قوم اسرائیل در سال ۱۹۴۸یک حادثه ای بود که توسط پیامبران یهودمانند موسی، ارمیا، اشعیا و حزقیال پیش بینی شده بود. بوجود آمدن قوم اسرائیل وضعیت دشواری را برای بقیه بازماندگان ابراهیم که آن سرزمین را اشغال کرده اند، بوجود آورده است.

اعراب و یهود، دو گروه از بازماندگان ابراهیم، هر دو از نظر نه تنها سیاسی بلکه مذهبی دیدگاه منحصر بفرد خودشان را نسبت به این مکان دارند. در زمان غیبت مردم یهود، بعد از پراکنده شدن آنها توسط رومی هادر سال ۷۰ بعد از میلاد تحت فرماندهی تیتوس و در سال ۱۳۵ تحت فرماندهی آدریان، بقیه مردم آن سرزمین را اشغال کردند. بنابراین زمانیکه بازماندگان یعقوب به سرزمینشان برگشتند( تحت یک ملت) آنها با مخالفت های مذهبی و قومی مواجه شدند. در ۱۴ می ۱۹۴۸ زمانیکه اسرائیل بعنوان یک ملت بوجود آمدند بوسیله پنج گروه از اعراب فقط به خاطر اینکه نمی خواستند به یهودی ها اجازه استقرار بدهند؛ مورد حمله قرار گرفتند. اسرائیل در این جنگ پیروز شد و اورشلیم را پایتخت خود قرار داد. مخالفتها در مورد موجدیت اسرائیل همچنان ادامه پیدا کرد مانند مسلمانها که یکسری جنگ علیه اسرائیلی ها براه انداختند.

این اولین بار نبود که یهودیان پراکنده شده با مخالفت و جنگ روبرو می شدند بلکه ۲۵۰۰ سال قبل هم وقتی توسط بابلی ها اسیر شدند ( در سال ۵۳۹-۶۰۵ قبل از میلاد) با همین مخالفتها روبرو شده بودند.کوروش بزرگ پادشاه ایران زمین ، همان کسی که بابلی ها را در جنگ شکست داد، به یهودی ها اجازه داد تا به سرزمینشان بر گردند.(عزرا ۱:۱-۳ ) زمانیکه یهودی ها به سرزمینشان برگشتند،با مخالفت هائی  از سوی مردمی که در زمان غیبت آنها سرزمینشان و مناطق اطراف را اشغال کرده بودند، مواجه شدند. به دنبال آن جنگ پیش آمد و تقریباً جمعیت یهود از بین رفت.(۴۶۵-۴۸۶ قبل از میلاد)( استر ۳:۱۳ ) مشابه این جنگ ها برای یهودی ها ادامه یافت تا  زمانیکه بالاخره یهودی ها توانستند که دیوار و شهر اورشلیم را دوباره بسازند.

در کتاب نحمیا ، در عهد قدیم در مورد رفتارها و جنگ های تحمیلی به یهودی ها که از طرف مردمی که سرزمین شان را اشغال کرده بودند، گفته شده است. همچنین در این کتاب گفته شده که برای حفاظت از این دیوار مردانی شمشیر بدست از آن پاسداری می کردند. بیش از ۲۴۰۰ سال قبل، نحمیا در مورد مخالفت هائی که ما الان در دوره حال می بینیم را در کتاب خودش در شرح حال مردم یهود نگاشته است.

وقتی‌ سنبلط‌، طوبیا، عرب‌ها، عمونی‌ها و اشدودی‌ها شنیدند که‌ کار بسرعت‌ پیش‌ می‌رود و شکافهای‌ دیوار تعمیر می‌شود، بسیار عصبانی‌ شدند، ۸ و توطئه‌ چیدند که‌ به‌ اورشلیم‌ حمله‌ کنند و آشوب‌ به‌ پا نمایند و جلو پیشرفت‌ کار را بگیرند. ( نحمیا۴:۷-۸ )

۱۱

 از طریق این دست نوشته که هزاران سال قبل نوشته شده است، ما می بینیم که دقیقاً همان آدم ها یعنی عرب ها و مسلمان ها که الان با اسرائیل مشکل دارند، درگیر جنگ با یهودی ها بوده اند.

حزقیال بیش از ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد دقیقاً این اتفاقات امروز یهود را پیش گوئی کرده بود، که پس از یک دوره جنگ و پراکندگی چطور مانند یک ملت دور هم جمع می شوند، به سرزمینشان بر می گردند و از طرف ملت های اطرافشان با  برخورد مواجه می شوند.

 اسرائیل با یک حمله گسترده ای از طرف کشورهائی مانند ایران، لیبی، اتیوپی و مردمی در شمال که همان روسیه است، مواجه می گردد.

اسرائیل در مقایسه با آن روزهائی که نحمیا می زیست، با مشکلات بدتر و عجیب تری که از طرف کشورهای همسایه اش بوجود آمده ، مواجه شده است. این کشورهای مسلمان که دشمن اسرائیل هستند ، اسرائیل و یهود را از دید قرآن و اسلام می بینند. علاوه بر همسایگان اسرائیل که با آنها دشمنی دارند ، کشوری مثل ایران هم حرکات تهدید آمیزی نسبت به اسرائیل از خود نشان میدهد مثلاً به خاطر دست یابی به سلاح اتمی.

مشکل دیگری که اسرائیل در حال حاضر با آن مواجه است عدم داشتن دوست و متحد در دنیا است، حتی در اروپا به دلایل ذیل، سامی گرائی در حال رشد است و شفقت کمی نسبت به اسرائیل در دنیا وجود دارد:

–       در اروپا جمعیت زیادی از مسامانها وجود دارد که رای آنها بر ضد اسرائیل است.

–       کشورهای اروپائی به نفت کشورهای عرب و مسلمان احتیاج دارند.

–       اروپا پیشینه قدیمی در مورد کینه و دشمنی با اسرائیل و یهود دارد.

–       اروپا یک فلسفه غیر انجیلی دارد که بر ضد انجیل است و یهود هم مرکز توجه در انجیل است.

برای هر کسی که موقعیت و شرایط اسرائیل را از بالا نگاه می کند مانند یک شهر بی حفاظ و متروک با مخالفتهای زیادی است. چطور می توان از یک کشور کوچک با جمعیت ۵ میلیون نفر در مقابل کشورهای دیگر با جمعیت زیاد، انتظار رهائی و نجات داشت؟ فقط در دوره استر و نحمیا ، کسانی که این پیش گوئی ها را می فهمیدند، منتظر به وقوع پیوستن یک ملت جدید اسرائیل  بودند. نتنها بوجود آمدن یک ملت جدید پیش گوئی شده بود که حتی هزارها سال پیش  این دشمنی ها و حتی اسم آن کشورهای مهاجم هم پیش گوئی شده بود. حزقیال در بخشهای ۳۶ الی ۴۳ شرح کاملی در مورد موجودیت اسرائیل  وجود دارد. در این بخشها حزقیال سه مورد اساسی ذیل را در مورد اسرائیل که در دوره آخر زمان رخ میدهد، شرح داده است:

–       بوجود آمدن کشور اسرائیل از ملتهای مختلف ( حزقیال ۳۷-۳۶ )

–       جنگ عجوج و مجوج بدنبال تشکیل این کشور( حزقیال ۳۹-۳۸ )

–       ساختن معبد پس از شکست عجوج و مجوج( حزقیال ۴۳-۴۰ )

۱۱

                 کشور اسرائیل و معبد

در کتاب انجیل بطور آشکارا در مورد بوجود آمدن کشور اسرائیل و ساخته شدن معبد سوم در محل سومین مکان مقدس مسلمانها، در دوره آخر زمان گفته شده است. ما میدانیم که معبد سوم باید در محل کنونی مسجدالاقصی ساخته شود.

قبل از ساخته شدن معبد سوم، اسلام فشار بر اسرائیل وارد می کند که آنها را از آنجا خارج کند تا معبد ساخته نشود. دنیای اسلام اعلام کرده که در صورت ویران شدن مسجدالاقصی جنگ جهانی به راه می افتد. با اینحال آماده شدن برای ساختن معبد سوم علیرغم تهدید های آنها در حال انجام است. در طول این آماده شدن یک گروه ۷۱ نفری از بنام سندرین، مشغول تدارک دیدن ساختن معبد سوم هستند.

حتی در اسرائیل یک موسسه برای ساخته شدن معبد سوم تشکیل شده که در حال بررسی و آماده نمودن زمینه لازم جهت ساختن معبد است. در ذیل متنی از این موسسه در رابطه با ساخته شدن معبد را می خوانید:

کار موسسه بررسی بر روی گذشته معبد  مقدس است و بررسی زمان حال و قول در مورد آینده مردم اسرائیل. هدف از این فعالیتها شامل تحصیلات، تحقیق و توسعه می باشد. هدف اصلی این موسسه طبق گفته انجیل، ساختن معبد مقدس بر روی کوه موریا در اورشلیم است.

تمام این برنامه ها و اهدافی که اسرائیل برای ساختن معبد در نظر دارند از دید اسلام و مسلمان ها مخفی نیست. اعلام اخیر جامعه یهود (NRP ) در مورد ساختن یک کنیسه در محل خالی بر روی کوه معبد با انعکاس و اخطار از طرف جامعه مسلمان در اورشلیم مواجه شد.

این تنها یک مثال کوچک از فشار بسیار زیاد و غیر باور بین گروه یهودی های ارتودکس و اسلام گرایان بنیادی  در مورد مسئله معبد است. بدون در نظر گرفتن آن چیزی که ما  آرزو داریم، دست نوشته ها کاملاً واضح است که معبد سوم ساخته خواهد شد و دنیا در مورد آن خواهد شنید. خدا از طریق مردم اسرائیل بر همه مردم ظاهر خواهد شد، از طریق مردم اسرائیل مسیح آمد و اسرائیل او را رد کرد. و در آخر دنیا ، اسرائیل دوباره با مسیح می آید ولی این بار او را قبول خواهند کرد.

موجودیت اسرائیل و تولد دوباره او یک بخش مهم از کتابهای عهد قدیم و جدید انجیل می باشد. مسیح خود الام کرد که او دوباره دیده نخواهد شد مگر اینکه مردم اسرائیل او را بعنوان مسیح خود بشناسند.

۱۱

 «ای  اورشلیم ، ای  اورشلیم ، ای  شهری  که  پیامبران  را کشتی  و رسولان  خدا را سنگسار کردی ! چند بار خواستم  فرزندان  تو را جمع  کنم  همانطور که  مرغ  جوجه های  خود را زیر بال  خود می گیرد، اما تو نخواستی .  ۳۸  و حال ، خانه  شما برای  شما ویران  می ماند.  ۳۹  این  را نیز به  شما بگویم  که  دیگر مرا نخواهید دید تاوقتی  که  آماده  باشید کسی  را که  خدا برای  شما می فرستد بپذیرید.» (تی ۲۳:۳۷-۳۹ )

جمع شدن مردم اسرائیل مانند یک ملت

اسلام یک نقش اصلی را در مورد آخر زمان اجرا می کند همانطور که با مردم اسرائیل( بازماندگان یعقوب )پیش گوئی انجیل در مورد برگشتن مردم اسرائیل تحت یک ملت به سرزمین پدری شان مخالفت می کند.

حزقیال خیلی واضح در مورد جمع شدن مردم اسرائیل در دوره آخر زمان پیش گوئی کرده است، با اینحال حزقیال تنها کسی نیست که این پیش گوئی را می کند.هم در کتاب عهد قدیم و هم عهد جدید در مورد جمع شدن مردم اسرائیل در آخر زمان صحبت شده است. اسرائیل بعنوان یک ملت به دلایل ذیل نیاز دارد که بوجود بیاید:

–  خدا با ابراهیم در مورد سرزمین اسرائیل و بازماندگانش از طریق اسحاق و یعقوب عهد و پیمان محکمی می بندد.

–  هدف رستگاری شامل جمع شدن مردم اسرائیل است وقتیکه مسیح را در آخر زمان قبول می کنند.

– خدا از مردم اسرائیل برای قضاوت همه مردم استفاده می کند.

– دست نوشته ها نی گویند که معبد سوم یهود در محل معبد دوم می باشد ، ما در صورتی می توانیم معبد سوم را داشته باشیم که مردم یهود وجود داشته باشند و در سرزمین اسرائیل عبادت کنند.

-خدا در مورد ملت ها که علیه مردم اسرائیل جمع می شوند در دوره آخر زمان گفته شده است.

گفته های دست نوشته ها در مورد جمع شدن مردم اسرائیل

– خداوند بر قوم‌ اسرائیل‌ ترحم‌ خواهد کرد و بار دیگر آنها را برخواهد گزید و در سرزمینشان‌ ساکن‌ خواهد ساخت‌. بیگانگان‌ مهاجر در آنجا با ایشان‌ زندگی‌ خواهند کرد.  ۲  قومهای‌ جهان‌ به‌ ایشان‌ کمک‌ خواهند کرد تا به‌ وطن‌ خود بازگردند. قوم‌اسرائیل‌ در سرزمینی‌ که‌ خداوند به‌ ایشان‌ داده‌ قومهای‌ دیگر را به‌ بردگی‌ خواهند گرفت‌. آنانی‌ که‌ قوم‌ اسرائیل‌ را اسیر کرده‌ بودند، خود به‌ اسارت‌ ایشان‌ درخواهند آمد و بنی‌اسرائیل‌ بر دشمنان‌ خود فرمانروایی‌ خواهند کرد. اشعیا ۱۴:۱-۲

–  خداوند قادر متعال‌ به‌ قوم‌ اسرائیل‌ می‌فرماید: «اینک‌ من‌ قومهای‌ جهان‌ را بسیج‌ خواهم‌ کرد و آنها پسرانت‌ را در آغوش‌ گرفته‌، دخترانت‌ را بر دوش‌ خواهند گذاشت‌ و آنان‌ را نزد تو باز خواهنـد آورد. ۲۳  پادشاهان‌ و ملکه‌ها مانند دایه‌ از تو مراقبت‌ خواهندکرد و در برابرت‌ زانو زده‌، خاک‌ پایت‌ را خواهند لیسید. آنگاه‌ خواهی‌ دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌ و کسانی‌ را که‌ چشم‌ امیدشان‌ به‌ من‌ باشد، نومید نخواهم‌ کرد.»
۲۴  چه‌ کسی‌ می‌تواند غنائم‌ را از چنگ‌ فاتح‌ جنگ‌ درآورد؟ چه‌ کسی‌ می‌تواند اسیران‌ را از دست‌ حاکم‌ ستمگر برهاند؟  اشعیا۴۹:۲۲-۲۴

 – یهودا را تقویت  خواهم  کرد و اسرائیل  را نجات  خواهم  بخشید. بر آنها رحمت  نموده  ایشان  را به  وطنشان  بازخواهم  گرداند. وضعیت  آنها طوری  خواهد بود که  گویی  هرگز ایشان  را ترک  نکرده ام . من  خداوند، خدای  ایشان  هستم  و دعای  ایشان  را اجابت  خواهم  کرد.  ۷  آنها مثل  جنگجویانی  شجاع  خواهند بود. دلشان  چنان  شاد خواهد شد که  گویی  مست  شرابند. فرزندانشان  این  برکات  را به  یاد آورده  خوشحال  خواهند شد. دل  ایشان  از آنچه  خداوند انجام  داده  است  شاد خواهد گردید.  ۸  ایشان  را فراخوانده ، دور هم  جمع  خواهم  کرد. من  آنها را نجات  خواهم  داد و ایشان  مثل  گذشته  زیاد خواهند شد.  ۹  هر چند ایشان  را مثل  بذر در میان  قومها پراکنده  ساخته ام ، ولی  آنها در آنجا مرا به  یاد خواهند آورد. آنها با فرزندانشان  زنده  مانده  به  وطن  خود برخواهند گشت . ۱۰  آنها را از مصر و آشور باز می گردانم  و به  زمین  جلعاد و لبنان  می آورم  و ایشان  تمام  آن  سرزمین  را پر خواهند ساخت .  ۱۱  وقتی  از میان  دریای  مشکلات  عبور می کنند من  امواج  را کنار زده  اعماق  دریا را خشک  خواهم  کرد. آشور مغرور، پسـت  خواهد شد و مصر قدرتمند، قدرت  خـود را از دست  خواهد داد.»

۱۲  خداوند می فرماید: «قدرت  خود را به  قوم  خود می بخشم  و آنها را قوی  می سازم  و ایشان  از من  پیروی  خواهند کرد.» ذکریا ۱۰:۶-۱۲

 –  مطمئن  باشید که  من  قوم  خود را از مشرق  و مغرب  و هر جایی  که  پراکنده  شده  باشند نجات  می دهم   ۸  و آنها را برمی  گردانم  تا درکمال  امنیت  در اورشلیم  ساکن  شوند. آنها قوم  من ، و من  خدای  آنهاخواهم  بود و با عدالت  و راستی  بر آنها حکمرانی  خواهم  کرد. ذکریا ۸:۷-۸

 –  خداوند به  قوم  خود می گوید: «ای  کسانی  که  در بابل  در تبعید هستید، فرار کنید. من  شما را به  هرسو پراکنده  ساختم ، ولی  دوباره  شما را باز می گردانم . پس  حال ، فرار کنید و به  اورشلیم  باز گردید.»
۸  خداوند قادر متعال  مرا برگزیده  و به  مقابله  با قومهایی  که  بر شما ظلم  و ستم  روا داشته اند، فرستاده  است . کسی  که  به  شما آزار برساند به  خداوند آزار رسانده  است ، چون  شما مثل  مردمک  چشم  خداوند هستید.  ۹  با ایشان  خواهم  جنگید و ایشان  را مغلوب  برده هایشان  خواهم  کرد. آنگاه  خواهید دانست  که  خداوند قادر متعال  مرا فرستاده  است .ذکریا۲:۶-۹

 –  با وجود این، زمانی میرسد که اسرائیلیها مثل ریگ دریا بیشمار خواهند شد! آنگاه بجای اینکه خداوند به ایشان بگوید: «شما قوم من نیستید» خواهد گفت: «شما پسران خدای زنده هستید!»  ۱۱  آنگاه مردم یهودا و مردم اسرائیل با هم متحد شده یک رهبر خواهند داشت و با هم از تبعید مراجعت خواهند کرد. چه روز عظیمی خواهد بود آن روزی که خداوند بار دیگر قوم خود را در سرزمین حاصلخیزشان ساکن گرداند. هوشع ۱:۱۰-۱۱

 –  خداوند، خدای‌ اسرائیل‌ به‌ من‌ فرمود:
۲  هر آنچه‌ به‌ تو گفته‌ام‌ در طوماری‌ بنویس‌، ۳  چون‌ زمانی‌ فرا خواهد رسید که‌ بر قوم‌ خود اسرائیل‌ و یهودا نظر لطف‌ خواهم‌ انداخت‌ و ایشان‌ رابه‌ این‌ سرزمین‌ که‌ به‌ پدرانشان‌ داده‌ام‌ باز خواهم‌ آورد تا دوباره‌ مالک‌ آن‌ شوند و در آن‌ زندگی‌ کنند.» من‌ با شما هستم‌ و نجاتتان‌ خـواهم‌ داد؛ حتی‌ اگر قومهایی‌ را که‌ شما را در میانشان‌ پراکنده‌ کردم‌، بکلی‌ تارومار کنم‌، شما را از بین‌ نخواهم‌ برد؛ البته‌ شما را بی‌تنبیه‌ نخواهم‌ گذارد. بلی‌، یقین‌ مجازاتتان‌ خواهم‌ نمود، ولی‌ منصفانه‌ و عادلانه‌! «من‌، خداوند، قوم‌ خود را به‌ سرزمین‌شان‌ باز خواهم‌ گرداند و خانواده‌های‌ ایشان‌ را مورد لطف‌ خود قرار خواهم‌ داد. شهر اورشلیم‌ بر روی‌ خرابه‌هایش‌ باز بنا خواهد شد، قصر پادشاهی‌ آن‌ بازسازی‌ شده‌، مانند گذشته‌ خواهد گشت‌  ارمیا ۳۰:۱-۳,۱۱,۱۸

  –  چون‌ من‌ از شمال‌ و از دورترین‌ نقاط‌ جهان‌، ایشان‌ را باز خواهم‌ آورد؛ حتی‌ کورها و لنگها را فراموش‌ نخواهم‌ کرد؛ مادران‌ جوان‌ را نیز با کودکانشان‌ و زنانی‌ را که‌ وقت‌ وضع‌ حملشان‌ رسیده‌، همگی‌ را به‌ اینجا باز خواهم‌ گرداند. جماعت‌ بزرگی‌ به‌ اینجا باز خواهد گشت‌.  ۹  ایشان‌ اشک‌ریزان‌ و دعاکنان‌ خواهند آمد. من‌ با مراقبت‌ زیاد، ایشان‌ را از کنار نهرهای‌ آب‌ و از راههای‌ هموار هدایت‌ خواهم‌ نمود تا نلغزند، زیرا من‌ پدر اسرائیل‌ هستم‌ و او پسر ارشد من‌ است‌!»
۱۰  ای‌ مردم‌ جهان‌، کلام‌ خداوند را بشنوید و آن‌ را به‌ همه‌ نقاط‌ دور دست‌ برسانید و به‌ همه‌ بگویید: «همان‌ خدایی‌ که‌ قوم‌ خود را پراکنده‌ ساخت‌، بار دیگر ایشان‌ را دور هم‌ جمع‌ خواهد کرد و از ایشان‌ محافظت‌ خواهـد نمود، همانطور که‌ چوپان‌ از گله‌ خود مراقبت‌ می‌کند.        ارمیا ۳۱:۸-۱۰

 – این امر نشان میدهد که اسرائیل سالیان درازی را بدون پادشاه و رهبر، بدون قربانگاه و معبد و کاهن، و حتی بدون بت به سر خواهند برد. هوشع ۳:۴

 –  و بسوی‌ خداوند، خدایتان‌ بازگشت‌ نمایید و شما و فرزندانتان‌ با تمامی‌ دل‌ فرامینی‌ را که‌ امروز به‌ شما دادم‌ اطاعت‌ کنید،  ۳  آنگاه‌ خداوند، خدایتان‌ شما را از اسارت‌ نجات‌ خواهد داد. او بر شما ترحم‌ خواهد کرد و شما را از بین‌ تمام‌ قومهایی‌ که‌ شما را در آنها پراکنده‌ کرده‌ است‌ جمع‌ خواهد نمود.  ۴  اگر در دورترین‌ نقاط‌ دنیا هم‌ باشید او شما را جمع‌ مـی‌کند  ۵  و به‌ سـرزمین‌ نیاکانتـان‌ بـازمی‌گرداند تا دوباره‌ مالک‌ آن‌ شوید. او به‌ شما برکت‌ داده‌، بیش‌ از پیش‌ شما را خواهد افزود.  تثنیه۳۰:۲-۵

 – خداوند میفرماید: «در آن زمان وقتی رفاه وسعادت را به یهودا و اورشلیم بازگردانم، ۲ سپاهیان جهان را در «دره داوری» جمع خواهم کرد و در آنجا ایشان را بخاطر میراث خود، اسرائیل محاکمه خواهم نمود، چون قوم مرا در میان قومها پراکنده ساخته، سرزمین مرا تقسیم کردند. یوئیل ۳:۱-۲

 – در آن‌ زمان‌ خداوند بار دیگر دست‌ خود را دراز خواهد کرد و بازماندگان‌ قوم‌ خود را از آشور، مصر، سودان‌، حبشه‌، عیلام‌، بابل‌، حمات‌، و از تمام‌ جزایر و بنادر دور دست‌ به‌ اسرائیل‌ باز خواهد آورد.  ۱۲  او در میان‌ قوم‌ها پرچمی‌ برخواهدافراشت‌ و مردم‌ اسرائیل‌ و یهودا را که‌ پراکنده‌ شده‌اند، از گوشه‌ و کنار دنیا جمع‌ خواهد کرد.  اشعیا ۱۱:۱۱-۱۲

 ۱۱

 علاوه بر این گفته ها ، حزقیال اعلام می کند که مردم اسرائیل در آخر زمان به سرزمینشان بر می گردند و این موجودیت به قانون مسیح بر روی زمین اولویت دارد.ما باید به خاطر بسپاریم وقتیکه حزقیال این کلمات را نگاشته است ، اسلامی وجود نداشته است ولی بنابراین ما رد پای اسلام را نه به شکل اسلام در این نوشته ها  می بینیم.

حزقیال در حدود سال ۵۹۲ قبل از میلاد در دوران اشغال کشور توسط بابلی ها این مطالب را نوشته است. او خودش یک اسیر در بابل بود. در یک مدت کوتاه بعضی ها اقدام به ساختن معبد در دوران اسارت کردند. توضیحات حزقیال در دوره بابلی ها و ایرانی ها ، دقیقاً یک پیش گوئی در زمان حال است.

 دشمنان، اسرائیل را محاصره می کنند

 ای‌ انسان‌ خاکی‌، برای‌ اسرائیل‌ پیشگویی‌ کن‌ و بگو که‌ به‌ این‌ پیغامی‌ که‌ از جانب‌ خداوند است‌ گوش‌ دهند:
۲  «دشمنانت‌ به‌ تو اهانت‌ کرده‌، بلندیهای‌ قدیمی‌ شما را از آن‌ خودشان‌ می‌دانند.  ۳  از هر طرف‌ شما را تارومار کرده‌، به‌سرزمین‌های‌ مختلف‌ برده‌اند و شما مورد ملامت‌ و تمسخر آنان‌ قرار گرفته‌اید.  ۴  پس‌ ای‌ اسرائیل‌، به‌ کلام‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌ گوش‌ فرا ده‌! به‌ کوه‌ها و تپه‌ها، وادی‌ها و دره‌ها، مزارع‌ و شهرهایی‌ که‌ مدتهاست‌ بوسیله‌ قوم‌های‌ خدانشناس‌ همسایه‌ شما ویران‌ شده‌ و مورد تمسخر قرار گرفته‌اند، می‌گویم‌: ۵ خشم‌ من‌ بضد این‌ قومها، بخصوص‌ ادوم‌، شعله‌ور شده‌ است‌، چون‌ زمین‌ مرا با شادی‌ و با اهانت‌ به‌ قوم‌ من‌، تصرف‌ نمودند. حزقیال ۳۶:۱-۵

 حزقیال یک تصویر از اسرائیل در مقابل بقیه ملت ها می کشد، مخصوصاً کشورهائی که اسرائیل را احاطه کرده اند. و همچنین در مقابل گفته ملت ها که به دوران گذشته بر می گردد  که جنگی را در مقابل سرزمین های باستانی و کوه های اسرائیل بر می گردد.

 این سرزمین، اسرائیل مادی است

 «پس‌، ای‌ حزقیال‌، پیشگویی‌ کن‌ و به‌ کوه‌ها و تپه‌ها، به‌ وادی‌ها و دره‌های‌ اسرائیل‌ بگو که‌ خداوند می‌فرماید: من‌ از اینکه‌ قومهای‌ همجوارتان‌ شما را تحقیر کرده‌اند سخت‌ خشمگین‌ هستم‌.  ۷  من‌ خودم‌ به‌ شما قول‌ می‌دهم‌ که‌ این‌ قومها مورد تحقیر قرار خواهند گرفت‌.  حزقیال ۳۶:۶-۷

 خدا از طریق حزقیال می خواهد که خواننده ها بدانند که این پیش گوئی دقیقاً به سرزمین اسرائیل شامل کوه ها ، رودخانه ها و تپه های آن بر می گردد.  و حال خداوند مشخصاً سرزمین اسرائیل را با کشورهای اطراف ان مقایسه می کند. آنها شرم خود را به همراه خواهند داشت.کشورهای اطراف اسرائیل کشورهای مسلمان هستند که تهدید به ویران کردن اسرائیل و پاک کردن او از روی زمین را دارند.

قول خدا به اسرائیل

 ولی‌ در سرزمین‌ اسرائیل‌ درختان‌ دوباره‌ سبز خواهند شد و برای‌ شما که‌ قوم‌ من‌ هستید میوه‌ خواهند آورد و شما به‌ سرزمین‌ خویش‌ باز خواهید گشت‌.  ۹  من‌ همراه‌ شما هستم‌ و وقتی‌ زمین‌ را شیار کرده‌، در آن‌ بذر بپاشید، شما را برکت‌ خواهم‌ داد.  ۱۰  در سراسر اسرائیل‌، جمعیت‌ شما را افزایش‌ می‌دهم‌ و شهرهای‌ خراب‌ شده‌ را بنا نموده‌، آنها را پر از جمعیت‌ می‌کنم‌.  ۱۱  نه‌ فقط‌ مردم‌، بلکه‌ گله‌های‌ گاو و گوسفند شما را هم‌ زیاد می‌سازم‌. شهرهای‌ شما مثل‌گذشته‌ آباد خواهند شد و من‌ شما را بیش‌ از پیش‌ برکت‌ داده‌، کامیاب‌ خواهم‌ ساخت‌. آنوقت‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.  ۱۲  ای‌ اسرائیل‌ که‌ قوم‌ من‌ هستید، من‌ شما را به‌ سرزمین‌تان‌ باز می‌گردانم‌ تا بار دیگر در آن‌ ساکن‌ شوید. آن‌ سرزمین‌ متعلق‌ به‌ شما خواهد بود و دیگر نخواهم‌ گذاشت‌ فرزندان‌ شما از قحطی‌ بمیرند.» حزقیال ۳۶:۸-۱۲

اسرائیل توسط کشورهای دشمن  محاصره شده است.خداوند وعده می دهد که مردم اسرائیل به سرزمین مادیشان بر می گردند. نه تنها مردم به سرزمینشان بر می گردند که حتی در وضعیت خود موفق خواهند شد. برای توضیح بیشتر در پاراگراف ۱۲ بالا می خوانید که » به ما گفته شده که اسرائیل باید بداند که من خداوند هستم و آنها نه بیشتر از بچه های داغدیده هستند.

حال قول هایی که به اسرائیل داده شده است معلوم می کند که کشورهائی که او را محاصره کرده اند کشورهای اسلامی هستند.

چرا اسرائیل از سرزمینش رانده شد؟

اشغال سرزمین اسرائیل مشروط به قبول آنهاست ، بر طبق کتاب تثنیه ، اگر اسرائیل این مورد را قبول کند دوباره در بین کشورهای دیگر پراکنده می شود. در طول تاریخ اسرائیل تنها دو بار پراکنده و پخش شد، یک بار در سال ۵۸۶-۶۰۵ قبل از میلاد در زمان حمله بابلی ها و بار دوم در زمان حمله رومی ها در سال ۷۰ بعد از میلاد.

بار اول اسرائیل بخاطر بت پرستی پخش و پراکنده شدند طبق حزقیال ۸ ، ارمیا ۷:۳۰-۳۴ . بار دوم در سال ۷۰ بخاطر رد کردن مسیح ، زمانیکه مسیح پادشاه را به دار آویختند.( دانیال ۹:۲۵-۲۶ ، اشعیا ۵۳ ) دانیال کشته شدن مسیح و ویران شدن معبد و اورشلیم را بهم ربط میدهد.

چرا اسرائیلی ها از سراسر دنیا جمع شدند؟

 من‌ به‌ فکر نام‌ قدوس‌ خود هستم‌ که‌ شما آن‌ را در بین‌ قومهای‌ دیگر بی‌حرمت‌ کرده‌اید.
۲۲  «پس‌، به‌ قوم‌ اسرائیل‌ بگو من‌ که‌ خداوند هستم‌ می‌گویم‌ شما را دوباره‌ به‌ سرزمین‌تان‌ باز می‌گردانم‌، ولی‌ این‌ کار را نه‌ بخاطر شما بلکه‌ بخاطر نام‌ قدوس‌ خود می‌کنم‌ که‌ شما در میان‌ قومها آن‌ را بی‌حرمت‌ نموده‌اید.  ۲۳  عظمت‌ نام‌ خود را که‌ شما آن‌ را در میان‌ قوم‌های‌ دیگر بی‌حرمت‌ کردید، در میان‌ شما آشکار خواهم‌ ساخت‌، آنگاه‌ مردم‌ دنیا خواهنددانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌. حزقیال ۳۶:۲۱-۲۳

زمانیکه اسرائیلی ها جمع شوند خدا شکوه و پیروزی را دریافت خواهد کرد.در حقیقت در بین کشورهای غیر مسیحی ، اسرائیل باعث شد که نام خدا بی حرمت گردد. پس کشورها باید بدانند که خدا اسرائیلی ها را دوباره جمع خواهد کرد. خدا می خواهد که مردم او را بشناسند، بنابراین خدا از طریق اسرائیل خود را به ملت گم شده نشان خواهد داد. خدا در کتاب های عهد قدیم و جدید از خود بعنوان خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام برده است.

 اسرائیل  خدای مقدس را پرستش می کند

 مدارک مشخص در مورد این پیش گوئی ها در دوره آخر زمان و قبل از آن برگشتن مسیح در ادامه امده است. در اینجا بخش های ۲۴ الی ۳۸  در مورد قول خدا به مردم اسرائیل است هم مادی و هم لفظی. او می گوید شما را از بین ملت ها می برم و شما را به سرزمینتان بر می گردانم.( فلسطین/ اسرائیل) این جمع شدن اسرائیل که مربوط به جنبه مادی و فیزیکی آن است با قول خدا در مورد دریافت یک » قلب تازه » و » روح تازه » در دوره مسیحیت به انجام میرسد.

 من‌ شما را از میان‌ قومهای‌ دیگر جمع‌ کرده‌، به‌ سرزمین‌تان‌ باز می‌گردانم‌.  ۲۵  آنگاه‌ آب‌ پاک‌ بر شما خواهم‌ ریخت‌ تا از بت‌پرستی‌ و تمام‌ گناهان‌ دیگر پاک‌ شوید.  ۲۶  به‌ شما قلبی‌ تازه‌ خواهم‌ داد و روحی‌ تازه‌ در باطن‌ شما خواهم‌ نهاد. دل‌ سنگی‌ و نامطیع‌ را از شما خواهم‌ گرفت‌ و قلبی‌ نرم‌ و مطیع‌ به‌ شما خواهم‌ داد.  ۲۷  روح‌ خود را در شما خواهم‌ نهاد تا احکام‌ و قوانین‌ مرا اطاعت‌ نمایید.
۲۸  «شما در سرزمین‌ اسرائیل‌ که‌ به‌ اجدادتان‌ دادم‌ ساکن‌ خواهید شد. شما قوم‌ من‌ می‌شوید و من‌ خدای‌ شما.  ۲۹  شما را از همه‌ گناهانتان‌ پاک‌ می‌کنم‌ و غله‌ فراوان‌ به‌ شما داده‌، به‌ قحطی‌ پایان‌ می‌دهم‌. حزقیال ۳۶:۲۴-۲۹

 عهد و قول جدید که با کلیسا  پیوند زده شده است، قول داده شده به مردم اسرائیل است.( ارمیا ۳۱:۳۱ ، رومیان ۱۱:۲۲-۲۶ ) انکار کردن مسیح توسط اسرائیلی ها باعث شد که معبد و اورشلیم ویران گردد( دانیال ۹:۲۶ ) در ادامه آن این مردم در بین مردم غیر مسیحی پراکنده شدند.( پیش گوئی مسیح ) پس آنها هنوز باید پیش بینی بعدی را که دادن روح مقدس به مردم اسرائیل است را دریافت کنند که هنوز به وقوع نپیوسته است.

 همانطور که‌ خداوند از احسان‌ کردن‌ و افزودن‌ شما شادی‌ کرده‌ است‌، همانگونه‌ نیز در آنوقت‌ از نابود کردن‌ شما خوشحال‌ خواهد شد و شما از سرزمینی‌ که‌ تصرف‌ می‌کنید ریشه‌ کن‌ خواهید گشت‌. ۶۴  خداوند، شما را در میان‌ تمامی‌ ملتها از یک‌گوشه‌عالم‌ تا گوشه‌ دیگر پراکنده‌ خواهد ساخت‌. در آنجا خدایان‌ دیگر را که‌ نه‌ خود می‌شناختید و نه‌ پدرانتان‌، پرستش‌ خواهید کرد، خدایانی‌ که‌ از چوب‌ و سنگ‌ ساخته‌ شده‌اند.  تثنیه ۲۸:۶۳-۶۳

 بنابراین ما اکنون می بینیم که چطور اسلام نقشش را در دوره آخر زمان اجرا می کند. خدا قول رهائی را به مردم اسرائیل داده است. که این رهائی برگشتنشان به سرزمین اسرائیلی ها است.پس اسلام در واقع با خدا در جنگ است. ما باید به خاطر بسپاریم که این یک جنگ مقدس است و نه مادی.

۱۱

در آن روزخداوند می‌فرماید: «وقتی‌ گناهانتان‌ را پاک‌ سازم‌، دوباره‌ شما را به‌ وطنتان‌ اسرائیل‌ می‌آورم‌ و ویرانه‌ها را آباد می‌کنم‌.  ۳۴  زمین‌ها دوباره‌ شیار خواهند شد و دیگر در نظر رهگذران‌ بایر نخواهند بود؛  ۳۵  و آنها خواهند گفت‌: «این‌ زمینی‌ که‌ ویران‌ شده‌ بود، اکنون‌ همچـون‌ باغ‌ عدن‌ شده‌ است‌! شهرهای‌ خراب‌دوباره‌ بنا گردیده‌ و دورشان‌ حصار کشیده‌ شده‌ و پر از جمعیت‌ گشته‌اند.»  ۳۶  آنگاه‌ تمام‌ قومهای‌ همجواری‌ که‌ هنوز باقی‌ مانده‌اند، خواهند دانست‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌ شهرهای‌ خراب‌ را آباد کرده‌ و در زمینهای‌ متروک‌ محصول‌ فراوان‌ به‌ بار آورده‌ام‌. من‌ که‌ خداوند هستم‌ این‌ را گفته‌ام‌ و بدان‌ عمل‌ می‌کنم‌.» حزقیال ۳۶:۳۳-۳۶

 خدا اشکارا زمان برگشتن اسرائیل را به سرزمینش با زمان رهائی ملت ها مرتبط میداند. فهمیدن آن مهم است که دنیای اسلام چشم بر روز تاسیس اسرائیل می دوزد( ۱۴ ماه می ۱۹۴۸ ) که در واقع روز عزای دنیای اسلام است.

در ادامه وعده های بخش ۳۶ که جمع شدن مردم اسرائیل به رهائی مرتبط شده است، حزقیال در بخش ۳۷ از آن به عنوان بردن استخوانهای خشک شده در دره یاد کرده است.

 

اسرائیل ؟

 ۱۱

 دیدگاه حزقیال در » روح خدا » جا گرفته است ، خدا حزقیال را به عرش می برد ، به داخل دره استخوانهای خشک.

قدرت‌ خداوند وجود مرا دربرگرفت‌ و روح‌ او مرا به‌ دره‌ای‌ که‌ پر از استخوانهای‌ خشک‌ بود، برد. استخوانها در همه‌ جا روی‌ زمین‌ پخش‌ شده‌ بودند. او مرا در میان‌ استخوانها گردانید. ۳ بعد به‌ من‌ گفت‌: «ای‌ انسان‌ خاکی‌، آیا این‌ استخوانها می‌توانند دوباره‌ جان‌ بگیرند و انسانهای‌ زنده‌ای‌ شوند؟» گفتم‌: «ای‌ خداوند، تو می‌دانی‌.»  ۴  آنگاه‌ به‌ من‌ فرمود که‌ به‌ استخوانها بگویم‌: «ای‌ استخوانهای‌ خشک‌ به‌ کلام‌ خداوند گوش‌ دهید!  ۵  او می‌گوید: من‌ به‌ شما جان‌ می‌بخشم‌ تا دوباره‌ زنده‌ شوید.  ۶  گوشت‌ و پی‌ به‌ شما می‌دهم‌ و با پوست‌، شما را می‌پوشانم‌. در شما روح‌ می‌دمم‌ تا زنده‌ شوید. آنگاه‌ خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.»
۷  آنچه‌ را که‌ خداوند فرموده‌ بود به‌ استخوانها گفتم‌. ناگهان‌ سروصدایی‌ برخاست‌ و استخوانهای‌ هر بدن‌ به‌ یکدیگر پیوستند!  ۸  سپس‌ در حالیکه‌ نگاه‌ می‌کردم‌، دیدم‌ گوشت‌ و پی‌ بر روی‌ استخوانها ظاهر شد و پوست‌، آنها را پوشانید. اما بدنها هنوز جان‌ نداشتند.  ۹  خداوند به‌ من‌ فرمود: «ای‌ انسان‌ خاکی‌ به‌ روح‌ بگو از چهار گوشه‌ دنیا بیاید و به‌ بدنهای‌ این‌کشته‌شدگان‌ بدمد تا دوباره‌ زنده‌ شوند.»  ۱۰  پس‌ همانطور که‌ خداوند به‌ من‌ امر فرموده‌ بود گفتم‌ و روح‌ داخل‌ بدنها شد و آنها زنده‌ شده‌، ایستادند و لشکری‌ بزرگ‌ تشکیل‌ دادند. حزقیال ۳۷:۱-۱۰

 از آنجا که  یهودیان  هدیه  نجات  خدا را نپذیرفتند و لغزیدند، هدیه  نجات  و برکات  غنی  الهی  در اختیار سایر مردم  دنیا قرار گرفت . حال ، اگر یهودیان  هم  به  مسیح  ایمان  بیاورند، چه  نعمت های  بزرگتری  نصیب  مردم  دنیا خواهد شد! ( رمیان ۱۱:۱۲ )

وضعیت مقدس اسرائیل

 سپس‌ خداوند معنی‌ این‌ رؤیا را به‌ من‌ فرمود: «این‌ استخوانها قوم‌ اسرائیل‌ هستند؛ آنها می‌گویند: «ما بصورت‌ استخوانهای‌ خشک‌ شده‌ در آمده‌ایم‌ و همه‌ امیدهایمان‌ برباد رفته‌ است‌.»  ۱۲  ولی‌ تو به‌ ایشان‌ بگو که‌ خداوند می‌فرماید: «ای‌ قوم‌ من‌ اسرائیل‌، من‌ قبرهای‌ اسارت‌ شما را که‌ در آنها دفن‌ شده‌اید می‌گشایم‌ و دوباره‌ شما را زنده‌ می‌کنم‌ و به‌ مملکت‌ اسرائیل‌ بازمی‌گردانم‌.  ۱۳  سرانجام‌، ای‌ قوم‌ من‌، خواهید دانست‌ که‌ من‌ خداوند هستم‌.  ۱۴  روح‌ خود رادر شما قرار می‌دهم‌ و شما بار دیگر احیا شده‌، به‌ وطن‌ خودتان‌ بازمی‌گردید. آنوقت‌ خواهید دانست‌ من‌ که‌ خداوند هستم‌ به‌ قولی‌ که‌ داده‌ام‌ عمل‌ می‌کنم‌.»حزقیال ۳۷:۱۱-۱۴

 برگشتن فیزیکی مردم اسرائیل به همراه برگشتن روحی آنها ، زمانی رخ میدهد که آنها خدا را خواهند شناخت.

یک ملت ، یک مردم واحد

اسرائیل برای مدت زیادی جدا بصورت پادشاهی شمال اسرائیل و  پادشاهی جنوب یهود نخواهد بود. آنها یک ملت خواهند شد در حقیقت متحد در زیر فرمان مسیح ، مسیح مقدس که بر تمام دنیا حکمرانی خواهد نمود.

 ای  کاش  آنان  نیز به  مسیح  ایمان  آورند! وقتی  خدا از ایشان  روی  گرداند، معنایش  این  بود که  به  بقیه  مردم جهان  رو کرد تا نجات  را به  ایشان  عطا کند. پس  حال  اگر یهودیان  نیز بسوی  مسیح  باز گردند، چه  پر شکوه  و عالی  خواهد شد! مانند این  خواهد بود که  مردگان  به  زندگی  بازگردند!  ۱۶  از آنجا که  ابراهیم  و سایر انبیاء مردان  خدا هستند، فرزندانشان  نیز باید همانطور باشند. زیرا اگر ریشه های  درخت  مقدسند، شاخه ها نیز باید مقدس  باشند.
۱۷  اما بعضی  از شاخه های  این  درخت  که  یهودیان  باشند بریده  شدند و بجای  آنها، شاخه های  زیتون  وحشی ، یعنی  شما غیریهودیان  پیوند زده  شدید. پس  اکنون  شما در آن  برکاتی  که  خدا به  ابراهیم  و فرزندانشان  وعده  داد شریک  هستید، همانگونه  که  شاخه های  پیوند شده ، در شیره  و مواد غذایی  درخت  اصلی  شریک  می شوند.
۱۸  اما باید مواظب  باشید که  دچار غرور نشوید و به  این  نبالید که  بجای  شاخه های  بریده ، قرار گرفته اید. فراموش  نکنید که  ارزش  شما فقط  به  این  است  که  جزئی  از درخت  هستید. بلی ، شما فقط  یک  شاخه اید، نه  ریشه .
۱۹  ممکن  است  بگویید: «آن  شاخه ها بریده  شدند تا جایی  برای  من  باز شود. پس  خدا چقدر از من  راضی  است !»
۲۰  درست  است . آن  شاخه ها یعنی  یهودیان  به  این  دلیل  قطع  شدند که  به  خدا ایمان  نداشتند؛ شما نیز فقط  به  این  دلیل  بجای  آنها پیوند شدید که  به  خدا ایمان  داشتید. پس  مغرور نشوید، بلکه  از خدا بترسید. ۲۱ زیرا اگر خدا بر شاخه های  طبیعی  درخت  رحم  نکرد، بر شما نیز رحم  نخواهد فرمود.
۲۲  پس  ببینید خدا چقدر مهربان  و در عین  حال  سختگیر است . او نسبت  به  نافرمانان  بسیار سختگیر است . اما اگر شما در ایمان  و محبتی  که  به  او دارید، ثابت  بمانید، نسبت  به  شما مهربان  خواهد بود. در غیراینصورت  شما نیز بریده  خواهید شد. حزقیال ۳۷:۱۵-۲۲

اسرائیل متحد در زیر پادشاهی مسیح

 در طول این دوره و زمان  برگشتن مسیح کاملاً  در ذهن ها  است بخاطر اینکه داوود  به یک پادشاه که بر تمام دنیا حکومت می کند،اشاره می کند. داوود ۳۰۰۰ سال قبل مرده است. حزقیال به این دوران حاضر اشاره می کند.

از طرف  دیگر، اگر یهودیان  از بی ایمانی  دست  بکشند و بسوی  خدا بازگردند، خدا ایشان  را مجدداً به  درخت  خود پیوند خواهد زد. بلی ، او قادر است  این  کار را انجام  دهد.  ۲۴  خدا شما غیریهودیان  را که  او را نمی شناختیدو مانند شاخه های درخت  زیتون  وحشی  بودید، چنین  محبت  کرده  و برخلاف  طبیعت ، به  درخت  خوب  خودش  پیوند زده  است . پس  چقدر بیشتر، مایل  است  یهودیان  را که  شاخه های  طبیعی  این  درخت  هستند، به  جای  اولشان  بازگرداند و در آنجا پیوند بزند!


۲۵  برادران  عزیز، می خواهم  شما از یک  سرّ الهی  آگاه  باشید، تا دچار غرور نشوید. درست  است  که  بعضی  از یهودیان  درحال  حاضر برضد انجیل  عمل  می کنند؛ اما این  حالت  فقط  تا زمانی  ادامه  خواهد یافت  که  آن  عده  از شما غیریهودیان  که  خدا از ابتدا در نظر داشته  است ، به  مسیح  ایمان  بیاورید.  ۲۶  پس  از آن ، تمام  قوم  اسرائیل  نجات  خواهند یافت .
در همین  مورد، در کتاب  آسمانی  چنین  آمده  است : «از شهر صهیون  نجات  دهنده ای  ظاهر خواهد شد و یهودیان  را از بی دینی  رهایی  خواهد داد.  ۲۷  در آن  زمان  من  طبق  وعده  خود گناهان  ایشان  را پاک  خواهم  نمود.»
۲۸  اکنون  بسیاری  از یهودیان  دشمن  انجیل  مسیحند؛ این  امر به  نفع  شما بوده  است ، زیرا سبب  شد که  خدا هدیه  نجات  خود را به  شما عطا کند. اما بهرحال ، یهودیان  بخاطر وعده هایی  که  خدا به  ابراهیم  و اسحاق  و یعقوب  داد، مورد توجه  او هستند.  حزقیال ۳۷:۲۳-۲۸

زمان اینجا خیلی مهم است ، زمانیکه ما سعی می کنیم نقشی که اسلام بازی میکند را بفهمیم ، آنها بخشی از این تغییر و تحول هستند از پادشاهی انسان به پادشاهی خدا ، زمانیکه برگشتن مسیح به این دنیا رخ میدهد.

۱۱

Advertisements

پاسخی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s