عید پنطیکاست چیست؟

عید پنطیکاست چیست؟
عید پنطیکاست چیست؟

imandaran:
عید پنطیکاست چیست؟

واژه ” پنطیکاست “ از زبان یونانی گرفته شده است و به معنی ” روز پنجاهم “ می‌باشد. پس یهودیان روز پنطیکاست را در پنجاهمین روز پس از عید فصح جشن می‌گیرند. روز پنطیکاست عید هفته‌ها نیز نامیده می‌شد (خروج ۳۴: ۲۲، تثنیه ۱۶: -۱۱)، این روز را همچنین روز نوبرها می‌نامیدند (اعداد ۲۸: ۲۶)، زیرا در این روز یهودیان نوبر محصول خود را تقدیم خدا می‌کردند. برای مسیحیان روز پنطیکاست اهمیت خاصی دارد، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح‌القدس با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح‌القدس پر شدند و تعمید روح‌القدس را یافتند.

آیه قوت یکشنبه ۴ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ خرداد ۱۳۹۶

کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸
کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸

کارهای رسولان باب ۱ آیه ۸

۸↵ امّا وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورافتاده‌ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.»

آیه قوت شنبه ۳ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

متی باب ۶ آیه های ۳ و ۴
متی باب ۶ آیه های ۳ و ۴

متی باب ۶ آیه های ۳ و ۴

۳ و امّا تو، هرگاه صدقه می‌دهی، نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می‌کند آگاه شود. ۴ از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.

آیه قوت جمعه ۲ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۲

۲↵ اگر قادر به نبوّت و درک کلّیه اسرار الهی و تمام دانش‌ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوهها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم، ولی محبّت نداشته باشم هیچ هستم!

آیه قوت پنجشنبه ۱ ژوئن ۲۰۱۷ برابر با ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

رومیان باب ۸ آیه ۳۷
رومیان باب ۸ آیه ۳۷

رومیان باب ۸ آیه ۳۷

۳۷↵ با وجود همهٔ این چیزها، به وسیلهٔ او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می‌شود.