آیه قوت سه شنبه ۱ اوت ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

مزامیر باب ۴۶ آیه ۱۰
مزامیر باب ۴۶ آیه ۱۰

مزامیر باب ۴۶  آیه ۱۰

از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم، و در سراسر جهان و در بین تمام مردمان متعال می‌باشم.

مسیحیت چیست؟!

 

 

مسیحیت تبدیل کننده نا امیدی به امید است مسیحیت تبدیل کننده گناه به پاکی است مسیحیت تبدیل کردن غم به شادی است مسیحیت تبدیل کردن مرده به زنده است مسیحیت تبدیل کننده دروغ به حقیقت است مسیحیت محبت عظیم خداست
مسیحیت یک تبدیل روحانی است که توسط روح خدا انجام می شود

در مسیحیت غم ، غصه ، نگرانی ، گریه ، و هر چیزی که انسان را نا امید میسازد وجود ندارد زیرا غصه و غم و گریه ثمرات بدی هستند و انسان را نا امید میسازد و از روح کاذبانه بیرون می آید ولی ما در مسیحیت نگران هیچ چیز نیستیم چون اعتماد داریم که خدا محبت عظیمش را این چنین به ما ارزانی داشته و ما را فرزند خود خوانده تا به ابد با او باشیم
معنی فرزند این است که همانطور که شما با پدر جسمانی خودتان رابطه نزدیک و قابل اعتمادی دارید ما هم در خداوند فرزند او هستیم زیرا که روح ما از خدا زاده شده و خدا هم ماده نیست بلکه او روح و ذات ابدی است
ولی خدایان دیگر چه محبتی به شما کرده اند آیا خدایان دیگر جانشان را برای شما داده اند یا فقط در عرش خود نشسته رنج های شمارا میبیند و فقط نگاه میکند و برای شما عزاداری برای یک انسان هزار و چهارصد ساله تعیین کرده است و همش در عزا و گریه هستید این چه خداییست که باید نمازش را به زبان دیگری بخوانی که خودت نفهمیدی چی گفتی ولی خدای ما انسان شد و خود جسم انسانی بر تن نمود تا مثل ما زجر بکشد و تاوان سنگین گناهان ما را بدهد او جسم شد چون خدا محبت بود.
خداوند میگوید: محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. یوحنا ۱۳:۱۵

پس وقتی شما بفهمید خدایی جانش را از روی محبت و دوست داشتن به شما بخاطر شما از دست داده است خیلی احساس امنیت و خوشحالی میکنید چون چیزی در درون شما احساس این محبت بزرگ را میکند. بله خدای حقیقی این است که جان خود را فدا سازد در راه انسان ها شاید بعضی ها این جملات را نشنیده باشند و به گوششان نخورده باشد اما مسخره میکنند و می گویند مگر میشود خدا جسم شود یا خدا جان بدهد خداوند در انجیل گفته است کاری که نزد مردم غیر ممکن است برای خدا ممکن است و اگر برده بدنیا آمده باشی نخواهی دانست که « آزادی » چیست..؟
پس وقتی شمارا به دروغ و کاذبانه بزرگ کرده اند نخواهید دانست که حقیقت جای دیگر است و بدون اینکه چیزی را تحقیق کنید شروع به مسخره و خندیدن میکنید
پس بفهمید جستجو کنید و بکوبید و بطلبید تا برای شما راه باز شود راهی که خدا برای انسان قرار داده است.

منبع:مسیح تنها راه نجات

ال حن امان El Hanne’eman

ال حن امان El Hanne’eman
لغت فوق به معنای خداوندِ باوفا می‌باشد.

اِل حَنِ اِمان به مفهوم خدای وفادار، متعهد و حمایت کننده می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل حَنِ اِمان به «خدای امین» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: تثنیه باب ۷

تثنیه باب ۷ آیه ۹
۹ پس بدان که یهُوَه، خدای تو، اوست خدا، خدای امین که عهد و رحمت خود را با آنانی که او را دوست می‌دارند و اوامر او را بجا می‌آورند تا هزار پشت نگاه می‌دارد.

ال خنون El Channun

ال خنون El Channun
لغت فوق به معنای خدای توفیق دهنده می‌باشد.

اِل خَنون به مفهوم خدای فیض بخش و رئوف می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل خَنون به «خدای کریم» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: یونس باب ۴

یونس باب ۴ آیه ۲
۲ و نزد خداوند دعا نموده، گفت: «آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود، حینی که در ولایت خود بودم. و از این سبب به فرار کردن به تَرشیش مبادرت نمودم زیرا می‌دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیر غضب و کثیر احسان هستی و از بلا پشیمان می‌شوی؟

ال خیای El Chaiyai

ال خیای El Chaiyai
لغت فوق به معنای خداوندِ زندگیِ من می‌باشد.

اِل خَیای به مفهوم خدایی که دارای اختیار زندگی و حیات من است، می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل خَیای به «خدای حیات» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۴۲

مزامیر باب ۴۲ آیه ۸
۸ در روزْ خداوند رحمت خود را خواهد فرمود، و در شبْ سرود او با من خواهد بود و دعا نزد خدای حیات من.

ال داوت El De’ot

ال داوت El De’ot
لغت فوق به معنای خداوندِ دانش می‌باشد.

اِل دِاُوت به مفهوم خداوند دارای دانش کامل بر همه چیزها از ابتدا تا انتها میباشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل دِاُوت به «خدای عَلاّم» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: سموئیل اول باب ۲

سموئیل اول باب ۲ آیه ۳
۳ سخنان تکبرآمیز دیگر مگویید، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یهُوَه خدای عَلاّم است و به او اعمال، سنجیده میشود.

ال راخوم El Rachum

ال راخوم El Rachum
لغت فوق به معنای خداوند شفقت می‌باشد.

اِل راخوم به مفهوم خدای دلسوز، غمخوار و رحم کننده می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل راخوم به «خدای رحیم» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: تثنیه باب ۴

تثنیه باب ۴ آیه ۳۱
۳۱ زیرا که یهُوَه خدای تو خدای رحیم است؛ تو را ترک نخواهد کرد و تو را هلاک نخواهد نمود، و عهد پدرانت را که برای ایشان قسم خورده بود، فراموش نخواهد کرد.

ال روئی El Roi

ال روئی El Roi
لغت فوق به معنای خدای بینا می‌باشد.

اِل رُئی به معنای « خدایی که می‌بیند» می‌باشد. زمانیکه هاجر به خاطر بدرفتاری سارا از خانه فرار کرد، در نزدیکی چشمه‌ای واقع درصحرای شور، فرشته خداوند با وی سخن گفت و کلام او پر از تشویق برای هاجر بود و باعث بازگشت هاجر به خانه شد. و هاجر خداوند را «اَنتَ ایل رُئی» به معنای «تو خدایی هستی که می‌بینی» نامید.
توضیحات:
در کتاب مقدس تنها یک بار نام «اِل رُئی» برده شده است.

منابع کتاب مقدس: پیدایش باب ۱۶

پیدایش باب ۱۶ آیه ۱۳ تا ۱۴
۱۳ و او، نام خداوند را که با وی تکلم کرد، «اَنْتَایل رُئی» خواند، زیرا گفت: «آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می‌بیند، نگریستم.» ۱۴ از این سبب آن چاه را «بِئَرلَحَی رُئی» نامیدند، اینک در میان قادِش و بارَد است.

ال سالی El Sali

ال سالی El Sali
لغت فوق به معنای خداوند قوت من است می‌باشد.

اِل سالی به مفهوم خدایی است که اتکا به آن پر از قوت و دارای استحکامی همچون صخره می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل سالی به «خداوند صخره من» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: مزامیر باب ۴۲

مزامیر باب ۴۲ آیه ۹
۹ به خدا گفته ام: «ای صخره من چرا مرا فراموش کرده ای؟ چرا به سبب ظلم دشمن ماتم کنان تردد بکنم؟»

ال سدیک El Tsaddik

ال سدیک El Tsaddik
لغت فوق به معنای خداوند عادل می‌باشد.

اِل سَدٌیک به مفهوم خدای با انصاف و دادگر می‌باشد.
توضیحات:
در ترجمه کتاب مقدس به فارسی کلمه اِل سَدٌیک به «خدای عادل» ترجمه شده است.

منابع کتاب مقدس: اشعیا باب ۴۵

اشعیا باب ۴۵ آیه ۲۱
۲۱ پس اعلان نموده، ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست.