دست گذاری برای شفا یعنی چه؟

دست گذاری برای شفا یعنی چه؟

یک نمونه نسبتا منحصر بفرد از دست گذاری جهت برکت و شفا را می‌توانیم در کتاب مرقس ببینیم. عیسی به شاگردان خود قدرت و اقتدار داد. » ۱۲ پس روانه شده، موعظه کردند که توبه کنند، ۱۳ و بسیار دیوها را بیرون کردند و مریضان کثیر را روغن مالیده، شفا دادند (مرقس ۶: ۱۲-۱۳).
یکی از آخرین تعلیمات عیسی به شاگردانش این بود: » ۱۷ و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند ۱۸ و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند، ضرری بدیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند، شفا خواهند یافت.» (مرقس ۱۶: ۱۷-۱۸).
در کتاب یعقوب نیز ما با آیات بسیار جالب توجهی روبرو می‌شویم. یعقوب به ما می‌گوید: » ۱۴ و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند. ۱۵ و دعای ایمان، مریـض را شفـا خواهـد بخشیـد و خداونـد او را خواهد برخیزانید، و اگر گناه کرده باشد، از او آمرزیده خواهد شد» (یعقوب ۵: ۱۴-۱۶).
در کتاب پولس نیز به حکایت پولس در راه دمشق برخورد می‌کنیم که بینایی خود را از دست می‌دهد اما در رؤیا می‌بیند که شخصی با دست گذاری بر او، سبب بینایی وی می‌شود. «و شخصی حنانیا نام را در خواب دیده است که آمده، بر او دست گذارد تا بینا گردد.» (اعمال ۹: ۱۲).
دست گذاری برای شفای بیماران یک امر معمول در کلیساهای اولیه بوده است. عیسی اغلب قبل از شفای افراد، بر آنها دست می‌گذاشت (مرقس ۶: ۵؛ لوقا ۴: ۴۰؛ ۱۲: ۱۳).

ما به مسح با روغن برای اهداف مختلف در سراسر کتاب مقدس برخورد می‌کنیم. معمولا عمل مسح با روغن به همراه دعا برای شفای بیماران به انجام می‌رسد. مسح با روغن در دوران کتاب مقدس به عنوان عامل شفا مورد استفاده قرار می‌گرفت (لوقا ۱۰: ۳۴). اما این صرفا یک نماد از قدرت شفای خداوند بشمار می‌آمد. شفای بیماران به قوت روح القدس انجام می‌پذیرد و روغن صرفا یک نماد است (اعمال ۱۰: ۳۸).

برای شفای بیماران نه دست گذاری و نه مسح با روغن امری لازم به حساب نمی‌آید. در اغلب موارد در کتاب مقدس ما ناظر شفای بیماران بدون دست گذاری و بدون مسح با روغن هستیم. دست گذاری و روغن صرفا نمادی از ایمان به قدرت خداوند است.
منبع :ایمانداران

آیه قوت سه شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۹ آبان ۱۳۹۶

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷
اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

خدای قدّوس اسرائیل-‌خداوندی که منجی توست- می‌گوید:
«من خداوند، خدای تو هستم، خدایی که می‌خواهد خیر و صلاح خودت را به تو بیاموزد و تو را به راهی که می‌باید بروی، رهبری می‌کند.

آیه قوت دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۸ آبان ۱۳۹۶

یوحنا باب ۳ آیه ۱۸
یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

«هرکس به او ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود امّا کسی‌که به او ایمان نیاورد در محکومیّت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانهٔ خدا ایمان نیاورده است.

اگر بخواهیم مثل خدا امین و وفادار بمانیم بایستی چه خصوصیاتی داشته باشیم؟

خدای ما خدایی امین و وفادار است، امروز در دنیائی زندگی میکنیم که وفاداری کمیاب است.

اگر بخواهیم مثل خدا امین و وفادار بمانیم بایستی چه خصوصیاتی داشته باشیم؟

خدا کاری را که در ما شروع کرده تا به آخر ادامه میدهد پس ما نیز بایستی تا به آخر بایستیم، و در تمام شرایط، عشق خدا را مد نظر داشته باشیم، عشق و محبت خدا ابدیست. دوست خالص در تمام زمانها محبت میکند. خدا همیشه به فکر ماست و ما نیز بایستی دائماً بفکر او باشیم.
بایستی در سختی ها به کلیسا وفادار بوده و هـیچ وقت خیانت نکنیم.

در زیر این پست میتوانید موعظۀ «وفاداری نسبت به کلیسا» را از کشیش ادوارد هوسپیان دانلود کرده و گوش کنید.
امید است برای شما ایمانداران عزیز باعث برکت گردد.
منبع : ایمانداران

آیه قوت یکشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۷ آبان ۱۳۹۶

مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸
مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸

مزامیر باب ۳۴  آیه ۱۸

خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و آنها را از ناامیدی نجات می‌دهد.

«بندگان» چه کسی هستیم؟

«بندگان» چه کسی هستیم؟

در روزگاران گذشته، «بنده» کسی بود که فقط می‌بایست خواست «اربابش» را انجام دهد. پولس رسول، به مسیحیان می‌فرماید: «حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده‌اید، ثمری که می‌برید نیل به تقدّس است که به حیات جاویدان می‌انجامد. زیرا مزد گناه مرگ است، امّا عطای خدا حیات جاویدان در خداوندِ ما مسیح عیساست.» (رومیان ۶: ‏۲۲- ‏۲۳).

شما بندۀ که هستید؟

آیا بندۀ گناه هستید یا بندۀ خدای حقیقی که در مسیح به‌طور کامل ظاهر گشت ؟
منبع : ایمانداران

چرا باید عیسی مسیح را برتر از دیگران بدانیم ؟

چرا باید عیسی مسیح را برتر از محمّد، کونفوسیوس، بودا، چارلز راسل، و یا ژوزف اسمیت دانست؟ مگر راه همۀ آنها به بهشت ختم نمی شود؟ مگر، در نهایت، همه ادیان یکی نیستند؟

خیر. واقعیت این است که همۀ مذاهب انسان را به بهشت نمی رسانند.

عیسی مسیح تنها شخصی است که ثابت نمود که با اقتدار الهی سخن میگفت؛ چرا که او تنها شخصی بوده است که با قیام خود از مُردگان، بر مَرگ غلبه یافت.

منبع : ایمانداران