آیه قوت شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۳ آبان ۱۳۹۶

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲
عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۲

به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را کامل می‌گرداند، چشم بدوزیم. چون او به‌خاطر شادی‌ای که در انتظارش بود، متحمّل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهمیّت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.

آیه قوت جمعه ۳ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ آبان ۱۳۹۶

مزامیر باب ۵۱ آیه ۱ و ۲
مزامیر باب ۵۱ آیه ۱ و ۲

مزامیر باب ۵۱ آیه های ۱ و ۲

۱خدایا به‌خاطر محبّت پایدار خودبر من رحم کن، و از روی کرم بی‌پایانت گناهان مرا ببخش.۲ مرا از گناهانم شست‌وشو ده و از خطاهایم پاک ساز.

آیه قوت پنجشنبه ٢ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با ١١ آبان ۱۳۹۶

رومیان باب ۱۲  آیه ۳
رومیان باب ۱۲  آیه ۳

رومیان باب ۱۲  آیه ۳

من به عنوان کسی‌که فیض خدا نصیبش شده است، به همهٔ شما می‌گویم دربارهٔ خود افکار اغراق‌آمیز نداشته باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است، خود را با اعتدال بسنجید.

آیه قوت چهارشنبه ۱ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۰آبان ۱۳۹۶

دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵
دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵

دوم قرنتیان باب ۱۰  آیه ۵

و هر مانعی که در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین می‌بریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می‌آوریم.