آیا عیسی مسیح ازدواج کرد

عیسی مسیح قطعا ازدواج نکرده بود. امروزه افسانه های رایجی در مورد ازدواج عیسی مسیح با مریم مجدلیه وجود دارد. این افسانه کاملا نادرست اند و هیچ پایه و اساس مذهبی یا تاریخی ندارد ومطابق کتاب مقدس نیستتد. در حالی که چند انجیل عرفانی به رابطه ای نزدیک بین عیسی و مریم مجدلیه اشاره می کنند، هیچ یک از آنها به طور خاص بیان نمی کند که عیسی با مریم مجدلیه ازدواج کرده بود، و یا هیچ گونه رابطه ی عاشقانه ای با او داشت. نزدیک‌ترین مطلب در این موضوع، آنست که یکی‌ از آنها اشاره می‌کند که عیسی مسیح مریم مجدلیه را بوسید، که به سادگی‌ قابل اشاره به یک بوسه‌ از سر محبت است. افزون بر این، حتی اگر اناجیل عرفانی مستقیماً بیان می کردند که عیسی مسیح با مریم مجدلیه ازدواج کرده بود، به هیچ وجه قابل اتکا‌ نبود، زیرا ثابت شده است که همه ی اناجیل عرفانی اختراعاتی جعلی برای ایجاد تصویری عارفانه از عیسی مسیح اند.

اگر عیسی ازدواج کرده بود، کتاب مقدس آن را به ما می گفت ، و یا چند گزاره بدون ابهام در مورد این واقعیت وجود داشت. کتاب مقدس درمورد چنین مسئله مهمی به طور کامل ساکت نمی ماند.کتاب مقدس به مادر عیسی، پدر خوانده، برادر خوانده و خواهر خوانده های او اشاره می کند.چرا ذکر این واقعیت که عیسی مسیح همسر داشته است را نادیده گرفته است؟ کسانی که بر این باورند یا آموزش می دهند که عیسی ازدواج کرده بود،این کار را برای این انجام می دهند که تلاش کنند به او بیشترجنبه ی انسانی‌ ببخشند، او را معمولی تر و مانند بقیه نشان دهند. مردم در حقیقت نمی خواهند باور داشته باشند که عیسی خدا در جسم بود (یوحنا ۱: ۱، ۱۴، ۳۰:۱۰ ).بنابراین، آنها افسانه هایی در مورد عیسی مسیحی که ازدواج کرده بود، فرزند داشت، و همانند یک انسان عادی بود را اختراع و باور کرده اند.

سوال دوم این خواهد بود که، «آیا عیسی مسیح می‌شد که ازدواج کرده باشد؟».هیچ گناهی در مورد ازدواج کردن وجود ندارد. هیچ گناهی در مورد داشتن رابطه جنسی در ازدواج وجود ندارد. بنابراین، بله، عیسی می توانست ازدواج کرده باشد و هنوز هم بره ی بی‌گناه خدا و نجات دهنده جهان باشد. در حالی که، هیچ دلیلی بنا به کتاب مقدس مبنی بر این که عیسی ازدواج کرده بود وجود ندارد. این البته مورد بحث نیست. کسانی که باور دارند که عیسی ازدواج کرده بود معتقد نیستند که او بی گناه بود، و یا او مسیح موعود بود. ازدواج و داشتن فرزند دلایلی نیستند که به خاطر آنها خدا عیسی را فرستاد. مرقس ۱۰ : ۴۵ به ما می گوید که چرا عیسی آمد: «چنانکه پسر‌انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی به‌عوض بسیاری بدهد «.د

آیه قوت آیه قوت یکشنبه ۳ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ آذر ۱۳۹۶

ملاکی باب ۳ آیه ۱
ملاکی باب ۳ آیه ۱

ملاکی باب ۳ آیه ۱

۱↵ خداوند متعال می‌فرماید: «من قاصد خود را می‌فرستم تا راه را برای من آماده سازد. سپس خداوندی که منتظرش هستید، ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد آمد. آن نبی‌ای که مشتاق دیدارش هستید، می‌آید و پیمان مرا به شما اعلام می‌کند.»

 

آیه قوت آیه قوت شنبه ۲ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۱ آذر ۱۳۹۶

افسسیان باب ۲ آیه ۸ و ۹

۸ زیرا به‌سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته‌اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. ۹ این نجات، نتیجهٔ کارهای شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد.

آیه قوت آیه قوت جمعه ۱ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۰ آذر ۱۳۹۶

خروج باب ۱۴ آیه ۱۴
خروج باب ۱۴ آیه ۱۴

خروج باب ۱۴ آیه ۱۴

خداوند برای شما جنگ می‌کند و لازم نیست شما هیچ کاری بکنید.»