آیا کتاب مقدس تحریف، تعویض، ویرایش، بازنگری، یا دستکاری شده است؟

آیا کتاب مقدس تحریف، تعویض، ویرایش، بازنگری، یا دستکاری شده است؟
آیا کتاب مقدس تحریف، تعویض، ویرایش، بازنگری، یا دستکاری شده است؟
کتاب های عهد قدیم حدوداً بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۴۰۰ پیش از میلاد نوشته شدند. کتاب های عهد جدید تقریباً از ۴۰ میلادی تا ۹۰ میلادی نوشته شده اند. بنابراین، از زمانی که یکی از کتاب های نوشته شده بین ۱۹۰۰ تا ۳۴۰۰ سال گذشته است. در زمان حاضر نسخه های اصلی گم شده اند. به احتمال زیاد این نسخ از بین رفته اند. همچنین در طول این مدت، کتاب های کتاب مقدس بارها کپی برداری شده اند. کپی های متعددی از خود کپی ها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع، آیا هنوز می توانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم؟

وقتی خدا در ابتدا به افراد الهام کرد که کلامش را بنویسند، آن کلام، از زبان خدا جاری شده بود و بدون خطا بود (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷؛ یوحنا فصل ۱۷ آیه ۱۷). این الهام از طرف خدا یکبار برای نوشتن نسخه اصلی صورت گرفته و برای نسخه های کپی تکرار نشده است. هرچند که کپی کنندگان کتاب مقدس بسیار با وسواس و باریک بینی این کار را انجام داده اند اما باز هم باید گفت که هیچ کسی کامل نیست. در نتیجه تفاوتهای جزیی در رونوشتهای متعدد کتاب ها دیده می شود. اگر تمام هزاران نسخ خطی یونانی و عبری موجود را نگاه کنیم، خواهیم دید که دو نسخه ی کاملاً عین هم وجود ندارند تا زمانی که صنعت چاپ در قرن شانزده میلادی اختراع شد.

به هر حال، هر محقق بی طرفی قبول دارد که کتاب مقدس به طور قابل ملاحظه ای در طول قرون متمادی به خوبی نگهداری شده است. رونوشتهای کتاب مقدس مربوط به قرن ۱۴ میلادی در محتوایشان تقریباً با رونوشتهای قرن سوم میلادی یکسان هستند. هنگامی که طومارهای دریای مرده کشف شد، محققین وقتی دیدند که چقدر این طومارها با دیگر رونوشتهای قدیمی عهد قدیم مشابه هستند، با وجود اینکه طومارهای دریای مرده صدها سال قدیمی تر از هر نوع نسخه کشف شده قبلی هستند، بسیار شگفت زده شدند. حتی بسیاری از شَک گرایان سرسخت و منتقدان کتاب مقدس می پذیرند که کتاب مقدس در طول تاریخ از هر سند قدیمی دیگری، بسیار صحیح تر منتقل شده است.

مطلقاً هیچ مدرکی دال بر این وجود ندارد که کتاب مقدس بازنگری، ویرایش و یا به طور سیستماتیک دستکاری شده باشد. با توجه به ظرافت نسخه های خطی کتاب مقدس، هر نوع تلاشی برای تحریف کلام خدا به سادگی قابل تشخیص است. هیچ نظریه مهمی در کتاب مقدس یافت نمی شود که به خاطر تفاوتهای جزئی موجود بین نسخه های متفاوت مورد تردید قرار گیرد.

باز این سوال مطرح می شود که آیا می توانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم؟ مطلقاً بله! علی رغم کوتاهی های غیر عمدی و یورشهای عمدی انسانها، خدا از کلامش محافظت می کند. ما می توانیم حداکثر اطمینان را داشته باشیم که کتاب مقدسی که امروز در دست ما قرار دارد همان کتاب مقدسی است که در ابتدا نوشته شده است. کتاب مقدس کلام خداست و ما می توانیم به آن اعتماد کنیم (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه ۱۶؛ متی فصل ۵ آیه ۱۸).

منبع: http://www.gotquestions.org

آیا ممکن بود کتاب های بیشتری به کتاب مقدس اضافه می شدند؟

آیا ممکن بود کتاب های بیشتری به کتاب مقدس اضافه می شدند؟
آیا ممکن بود کتاب های بیشتری به کتاب مقدس اضافه می شدند؟
 هیچ دلیل وجود ندارد که باور داشته باشیم خدا بخواهد که مکاشفات بیشتری را به کلام خود اضافه کند. کتاب مقدس دقیقاً با آغاز بشریت یعنی پیدایش شروع می شود و با پایان بشریت که ما آن را مکاشفه می دانیم به پایان می رسد. هر چیزی که در این بین است برای منفعت ما به عنوان ایمانداران است تا با حقیقت خدا در زندگی روزانه خود قدرت گیریم. از دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷ این مطلب را می دانیم که:»در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت، برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می‌نماید. خدا بوسیلۀ کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نیکی نماییم».

اگر کتاب های بیشتری به کتاب مقدس افزوده می شد، معادل با این است که بگوییم کتاب مقدسی که امروز در دست داریم ناقص است و تمام آنچه را که نیاز به دانستن داریم، به ما نمی گوید. این موضوع مستقیماً به کتاب مکاشفه مربوط است. مکاشفه فصل ۲۲ آیه های ۱۸ تا ۲۰ حقیقت مهمی را درباره افزودن به کلام خدا به ما تعلیم می دهد:»به کسی که پیشگویی‌های این کتاب را می‌شنود با صراحت می‌گویم که اگر به نوشته‌های این کتاب چیزی اضافه کند، خدا بلاهای این کتاب را بر سرش خواهد آورد. و اگر از این پیشگویی‌ها مطلبی کم کند، خداوند او را از درخت حیات و شهر مقدس که آن را شرح دادم، بی‌نصیب خواهد ساخت.»

ما تمام آنچه که نیاز داریم را در ۶۶ کتاب کتاب مقدس کنونی داریم. حتی یک موقعیت خاص هم در زندگی مان وجود ندارد که نتوانیم به کتاب مقدس ارجاع دهیم. آنچه که در پیدایش شروع شده، در مکاشفه به سرانجام و نتیجه می رسد. کتاب مقدس، مطلقاً کامل و کافی است. آیا خدا می توانست به کتاب مقدس بیفزاید؟ البته که می توانست. اما، هیچ دلیلی از لحاظ کتاب مقدسی یا الهیاتی وجود ندارد که قصد چنین کاری را داشته و یا اینکه نیازی برای این کار باشد.

منبع: http://www.gotquestions.org