آیه قوت آیه قوت شنبه ۹ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۸ آذر ۱۳۹۶

رومیان باب ۸ آیه ۱۸
رومیان باب ۸ آیه ۱۸

رومیان باب ۸ آیه ۱۸

به عقیدهٔ من درد و رنج کنونی ما ابداً با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می‌شود، قابل مقایسه نیست.

Advertisements

آیه قوت آیه قوت جمعه ۸ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۷ آذر ۱۳۹۶

متی باب ۶ آیه ۳۳
متی باب ۶ آیه ۳۳

متی باب ۶ آیه ۳۳

شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید، آن وقت همهٔ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد.

آیه قوت آیه قوت پنجشنبه ۷ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۶ آذر ۱۳۹۶

مزامیر باب ۳۳ آیه ۱۸
مزامیر باب ۳۳ آیه ۱۸

مزامیر باب ۳۳ آیه ۱۸

خداوند مراقب کسانی است که از او می‌ترسند و بر محبّت بی‌پایان او توکّل دارند.

آیه قوت آیه قوت چهارشنبه ۶ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۵ آذر ۱۳۹۶

افسسیان باب ۴ آیه ۲۹
افسسیان باب ۴ آیه ۲۹

افسسیان باب ۴ آیه ۲۹

یک کلمهٔ زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع، خوب و سودمند باشد تا در نتیجهٔ آن به شنوندگان فیضی برسد.

آیه قوت آیه قوت سه شنبه ۵ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ آذر ۱۳۹۶

اول سموئیل باب ۲ آیه ۲
اول سموئیل باب ۲ آیه ۲

اول سموئیل باب ۲ آیه ۲

«او یگانه خدای پاک و مقدّس است.شریک و همتایی ندارد. هیچ پشت و پناهی مانند خدای ما نیست.

آیه قوت آیه قوت دوشنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۳ آذر ۱۳۹۶

اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳
اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳

اشعیا باب ۴۱ آیه ۱۳

من خداوند، خدای تو هستم، من تو را تقویت می‌کنم و به تو می‌گویم، ‹نترس، من با تو هستم.’»

آیه قوت آیه قوت یکشنبه ۳ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ آذر ۱۳۹۶

ملاکی باب ۳ آیه ۱
ملاکی باب ۳ آیه ۱

ملاکی باب ۳ آیه ۱

۱↵ خداوند متعال می‌فرماید: «من قاصد خود را می‌فرستم تا راه را برای من آماده سازد. سپس خداوندی که منتظرش هستید، ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد آمد. آن نبی‌ای که مشتاق دیدارش هستید، می‌آید و پیمان مرا به شما اعلام می‌کند.»