آیه قوت شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

رومیان باب ۸  آیه ۲۶

 

به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می‌کند؛ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم. امّا خود روح خدا با ناله‌هایی ‌که نمی‌توان بیان کرد، برای ما شفاعت می‌کند

Advertisements

آیه قوت جمعه ۱۷ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

امثال باب ۱۸ آیه ۲۲

۲۲↵ وقتی مردی همسری پیدا می‌کند، نعمتی را به دست می‌آورد. آن زن برای او برکتی است از جانب خداوند.

آیه قوت پنجشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

امثال باب ۱۸ آیه ۲۱

۲۱↵ حرف زبانت می‌تواند حیات تو را حفظ کند یا آن را برباد دهد، بنابراین نتیجهٔ حرفهای خود را خواهی دید.

آیه قوت چهارشنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

اشعیا باب ۱۲  آیه ۲

 

خداوند، نجات‌دهندهٔ من است. من به او توکّل می‌کنم و دیگر ترسان نیستم.
خداوند به من قدّرت و توانایی می‌بخشد،او نجات‌دهندهٔ من است.

آیه قوت سه شنبه ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

یوحنا باب ۱۵ آیه ۱۳

۱۳↵ محبّتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند.

آیه قوت دوشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

امثال باب ۴  آیه ۲۳

 توجّه داشته باش که چطور فکر می‌‌کنی، زیرا افکار تو سرچشمهٔ زندگی توست.

آیه قوت یکشنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱
مزامیر باب ۲۷ آیه ۱

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱

۱↵ خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند مرا از تمام خطرها حفظ می‌کند، هرگز هراسان نخواهم شد.