آیه قوت پنجشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۸

یعقوب باب ۱ آیه ۲۱
یعقوب باب ۱ آیه ۲۱

یعقوب باب ۱ آیه ۲۱

پس هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت‌آمیز را از خود دور کنید. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که او در دلهای شما کاشته و می‌تواند شما را نجات بخشد، با فروتنی بپذیرید.

Advertisements

آیه قوت چهارشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۸

image_print
اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۱۵
اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۱۵

اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۱۵

این سخن درست است و کاملاً قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. گناهکاری بزرگتر از من هم نیست!

آیه قوت سه شنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۸

کولسیان باب ۳  آیه ۱۷
کولسیان باب ۳  آیه ۱۷

کولسیان باب ۳  آیه ۱۷

هرچه می‌کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.

آیه قوت دوشنبه ۱۶ آوریل ۲۰۱۸

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶
تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۶

اگر از احکام خداوند خدایتان که امروز به شما می‌دهم اطاعت کنید، او را دوست بدارید، در راه او قدم بردارید و اوامر، قوانین و دستورات او را بجا آورید، به تعدادتان افزوده می‌شود و خداوند خدایتان در سرزمینی که وارد می‌شوید، به شما برکت می‌دهد.

آیه قوت یکشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۱۸

دوم سموئیل باب ۷ آیه ۲۲
دوم سموئیل باب ۷ آیه ۲۲

دوم سموئیل باب ۷ آیه ۲۲

 ای خداوند متعال، تو خدای بزرگواری هستی. مثل و مانندی نداری. ما به گوش خود شنیده‌ایم که کسی شریک و همتای تو نیست.

آیه قوت شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۸

یعقوب باب ۱ آیه ۱۹
یعقوب باب ۱ آیه ۱۹

یعقوب باب ۱ آیه ۱۹

بنابراین ای برادران عزیز من، این را بدانید که هرکس باید زود بشنود، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود.

 

 

آیه قوت جمعه ۱۳ آوریل ۲۰۱۸

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۵
اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۵

اول تسالونیکیان باب ۵ آیه ۱۵

مواظب باشید که هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه هدف شما این باشد که پیوسته به یکدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.