آیه قوت پنجشنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۶ دی ۱۳۹۵

اول یوحنا باب ۴ آیه های ۱۱ و ۱۲

۱۱ ای عزیزان، اگر محبّت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. ۱۲ هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است، امّا اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می‌کند و محبّت او در ما به کمال می‌رسد.

آیه قوت چهارشنبه ۴ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۵دی ۱۳۹۵

اول پطرس باب ۵ آیه ۱۰

۱۰↵ امّا، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشندهٔ تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت.

آیه قوت سه شنبه ۳ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دی ۱۳۹۵

یوحنا باب ۱۴ آیه ۶

۶↵ عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به وسیلهٔ من نزد پدر نمی‌آید.

آیه قوت دوشنبه ۲ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۳ دی ۱۳۹۵

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷

۲۷↵ «آرامش برای شما بجا می‌گذارم، من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. دلهای شما مضطرب نشود و ترسان نباشید.

آیه قوت یکشنبه ۱ ژانویه ۲۰۱۷ برابر با ۱۲ دی ۱۳۹۵

اشعیا باب ۴۳ آیه ۱۹

۱۹↵ به کارهای تازه‌ای که می‌کنم نگاه کن.
آنها در حال وقوع هستند، تو می‌توانی آنها را هم اکنون ببینی!
من راهی از داخل بیابان خواهم ساخت
و در آنجا نهرهای آب برایت جاری خواهم کرد.

آیه قوت شنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۱ دی ۱۳۹۵

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۱۷

۱۷↵ کسی‌که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

آیه قوت جمعه ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ دی ۱۳۹۵

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۶

۱۶↵ پس بیایید تا با دلیری به تخت ‌فیض بخش خدا نزدیک شویم تا رحمت یافته و در وقت احتیاج از او فیض یابیم.