آیا بیداری روحانی داریم ؟

 

ما اغلب نیاز داریم تا از نظر روحانی بیدار شویم. و این امر نه تنها نیاز اشخاص است، بلکه کلیساها نیز به چنین بیداریی نیاز دارند. ما باید پیوسته خود را تفتیش نماییم.

آیا ما عیسی را بیش از هر چیز دیگر در جهان دوست داریم (مرقس ۱۲: ۳۰)؟

آیا ملکوت خدا را قبل از هر چیز دیگری می‌طلبیم (متی ۶: ۳۳)؟

آیا ما با دیگر خواهران و برادران مسیحی خود در محبت و مشارکت کامل به سر می‌بریم (اول یوحنا ۱: ۷، ۴: ۲۰)؟

آیا هر روزه ثمره روح‌القدس را در زندگی خود تجربه می‌کنیم (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۳)؟

آیا در زندگی ما قدرت روحانی وجود دارد؟ در کلیسای ما چطور (لوقا ۲۴: ۴۹؛ اعمال ۱: ۸)؟

اگر پاسخ هر یک از این سوالات منفی باشد، پیدا است که به بیداری روحانی و تجدید حیات نیاز داریم.اکنون بیایید به موضوع بیداری روحانی نگاهی بیندازیم. قبل از هر چیز، ببینیم بیداری روحانی چیست؟ بیداری روحانی احیا شدن محبت نخستینمان نسبت به مسیح است. بیداری روحانی به معنی سلوک کردن در نور همراه با عیسی است و نیز به این معنی است که به او اجازه بدهیم که در ما زندگی کند. بیداری روحانی به معنی بازگشت به حالت سلامت روحانی پس از یک دوران ضعف و رکود است. بیداری روحانی به معنی تصدیق گناهانمان و درخواست از عیسی به جهت آمرزش و پاک شدن است. بیداری روحانی به معنی سپردن عنان بخشهای مختلف زندگی مان به دستهای عیسی است.
یکی از دلایل اصلی مطالعه کلام خدا این است که تجدید حیات و بیداری روحانی را تجربه کنیم.  هنگامی که کلام خدا را مطالعه می‌کنیم، دعای ما این باشد که کلام خدا برای ما معنی و قدرت جدیدی بیابد و مانند چشمه حیات در قلبمان جاری شود.

 

برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مسیحی

اهمیت و نقش مردان ۹

اهمیت و نقش مردان 9
اهمیت و نقش مردان ۹

جلسۀ نهم

رهبری مرد خدا در خانواده

معنی رهبری در کلام خدا ریاست نمی باشد.  رهبر کسی است که خدا او را برای سرپرستی قسمتی از ملکوت خود انتخاب نموده است.  چنین شخصی با فروتنی و با ازخودگذشتگی افرادی را که خدا به او سپرده است را خدمت می کند، و آنها را به سمت انجام ارادۀ خدا رهبری و هدایت می نماید.

خداوند به مردان وظیفه و مسئولیت خاصی را از جهت رهبری عطا فرموده است.  مرد خدا این مسئولیت را جدی گرفته و انجام آنرا افتخار می داند.

عملکرد مرد خدا در خانه به عنوان رهبر

۱٫ مرد خدا مسئولیت رهبری و هدایت خانواده را به عهده می گیرد.
۲٫ مرد خدا ارادۀ خدا را برای خانوادۀ خود می داند و در آن مسیر عمل می کند.
۳٫ مرد خدا ارادۀ خدا را برای تک تک اعضای خانوادۀ خود می داند و برای هر کدام هدف دارد.  آنها را برای رسیدن به اهداف خدا یاری و هدایت می کند.
۴٫ مرد خدا شروع کننده (initiator) و عمل کننده (proactive) است تا عکس العمل (reactive) نشان دهنده.
۵٫ مرد خدا نمونۀ شخصیت مسیح می باشد و با نمونگی بر خانوادۀ خود تأثیرگذار می باشد.
۶٫ مرد خدا به خانوادۀ خود روحیه می دهد و جَوِ مثبت در خانواده ایجاد می کند.
۷٫ مرد خدا روحیۀ یکدلی را در خانوادۀ خود ایجاد می کند.

اهمیت و نقش مردان ۸

     
اهمیت و نقش مردان ۸
اهمیت و نقش مردان ۸

جلسۀ هشتم

 

ایجاد محیط روحانی

ارادۀ خدا این است که هر مسیحی در این دنیا تأثیرگذار باشد، به این معنی که اجازه ندهد دنیا بر او تأثیر بگذارد، بلکه او به قوت روح القدس بر دنیا و محیط اطراف خود تأثیرگذار باشد.  به خاطر روح القدسی که در ماست، ما این قدرت را داریم که وارد هر محیطی که می شویم، آن محیط را تغییر دهیم.  خواست خدا این است که محیط خانه، محیط کاری، محیط شباهنگ و محیط خدمت مان، بوسیلۀ روح القدسی که در  ماست «روحانی» گردد.

محیط روحانی چیست؟
محیط روحانی محیطی است که در آن روح القدس محزون و خاموش نبوده بلکه به آزادی عمل می کند. در چنین محیطی روح خدا کار می کند، او افراد را نجات می دهد، زندگی ها را عوض می کند و همه چیز را به سوی بهتر شدن پیش می برد.
اصول ایجاد محیط روحانی
۱٫ برای داشتن محیط روحانی، باید سه اصل روابط سالم را روزانه بکار گرفت .
سه اصلی که در درس ۳ آموختیم برای داشتن روابط سالم در هر محیط (خانوادگی، کاری، کلیسایی) لازم و ضروری می باشد:
• بخشیدن روزانه
• طلب بخشش روزانه
• ابراز محبت روزانه
نکته مهم: نحوۀ ابراز محبت و دریافت محبت برای هر شخص فرق می کند.  باید از طرف مقابل پرسید که چه عمل ما باعث می شود او احساس محبت بکند، آنگاه طبق آن عمل کنیم.
امثال ۱۱ : ۲۹۲٫ برای داشتن محیط روحانی، برای تک تک افراد آن محیط مرتب دعا کنید.
فیلیپیان ۱ : ۱ –۱۱

۳٫ برای داشتن محیط روحانی، خودِ شما باید با پری روح القدس وارد آن مکان شوید و به قدرت او کاری را بکنید که مسیح می کرد.
افسسیان ۵ : ۱۸ – ۲۰
دوم قرنتیان ۴ : ۶
۴٫ برای داشتن محیط روحانی، زبان شما باید منبع برکت و حیات باشد و نه منبع لعنت و مرگ.
امثال ۱۸ : ۲۱
امثال ۱۶ : ۲۴
یعقوب ۳ : ۹ -۱۱
۵٫ برای ایجاد محیط روحانی، فقط در مورد چیزهایی صحبت کنید که« فاب» باشند.
افسسیان ۴ : ۲۹ – ۳۱
تست «ف» فیض
تست« آ » احتیاج
تست «ب» بنا
۶٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید افراد را با همۀ ضعف ها بپذیرید و طرد نکنید.
رومیان ۱۵ : ۷
۷٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید همیشه عامل صلح و آشتی باشید و نه جدایی و بدبینی.
افسسیان ۴ : ۲ – ۳
۸٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید با فروتنی دیگران را بهتر از خود بدانید.
فیلیپیان ۲ : ۳

۹٫ برای ایجاد محیط روحانی، باید قدر یکدیگر را دانسته و زبان شکرگزار داشته باشید.
اول تسالونیکیان ۵ : ۱۸ – ۱۹

اهمیت و نقش مردان ۷

  

اهمیت و نقش مردان ۷
اهمیت و نقش مردان ۷

 

جلسۀ هفتم

روابط کاری

برای کسانی که نان آور خانواده هستند، قسمت مهمی از ساعات زندگی آنها در سرکار می گذرد. خواست خداوند این است که چه کارفرما و مدیر باشیم و چه کارمند و کارگر، او را در محل کار خود جلال دهیم. خدا می خواهد که ما در کارمان موفق باشیم.  کلام خدا ما را هدایت می کند که در محل کار خود نمونۀ درست یک مسیحی باشیم.
وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارمند چیست؟
۱٫ یک کارمند مسیحی خود را کارمند مسیح می داند.
افسسیان ۶ : ۶ – ۷
۲٫ یک مسیحی کارفرمای خود را چون مسیح اطاعت می کند، به او احترام می گذارد و با صداقت و ساده دلی او را خدمت می کند.
افسسیان ۶ : ۵ -۷
کولسیان ۳ : ۲۲
۳٫ یک مسیحی طوری کار نمی کند که بخواهد فقط کارفرمایش را راضی  نگاه دارد، بلکه هدف او خشنود کردن خداوند می باشد.
افسسیان ۶ : ۶
کولسیان ۳ : ۲۲
۴٫ یک مسیحی می داند که اگر درست کار کند، مسیح نهایتاً پاداش او را خواهد داد.
افسسیان ۶ : ۸
کولسیان ۳ : ۲۴
وظایف یک مسیحی به عنوان یک کارفرما چیست؟
۱٫ یک کارفرمای مسیحی خود را کارمند مسیح می داند.
افسسیان ۶ : ۹
کولسیان ۴ : ۱
۲٫ یک کارفرمای مسیحی طوری مدیریت می کند که بخواهد مسیح را راضی کند نه انسانها را.
افسسیان ۶ : ۶
۳٫ یک کارفرمای مسیحی با نیت و دل درست مدیریت می کند.
افسسیان ۶ : ۷
۴٫ یک کارفرمای مسیحی می داند که اگر درست کار کند، مسیح نهایتاً پاداش او را خواهد داد.
افسسیان ۶ : ۸
۵٫ یک کارفرمای مسیحی با تهدید کارمندانش را کنترل نمی کند.
افسسیان ۶ : ۹
۶٫ یک کارفرمای مسیحی بین کارمندانش تبعیض قایل نمی شود و آنها را بر حسب ظاهرشان قضاوت نمی کند.
افسسیان ۶ : ۹
۷٫ یک کارفرمای مسیحی کارمندان خود را با عدالت و انصاف مدیریت می کند.
کولسیان ۴ : ۱

اهمیت و نقش مردان ۶

اهمیت و نقش مردان ۶
اهمیت و نقش مردان ۶

جلسۀ ششم

تربیت فرزندان
فرزندان هدایایی هستند که خدا برای مدت محدودی در اختیار ما می گذارد تا آنها را برای او تربیت نماییم. فرزندانی که خدا را دوست دارند و برای جلال او زندگی می کنند ، باعث شادی زیاد والدین می باشند. برعکس فرزندانی که در گناه و تباهی هستند ، بیشترین غم و درد را بر والدین خود وارد می کنند. امثال ۱۰ : ۱
دید خدا نسبت به فرزندان چیست ؟
دید دنیا
دید خدا
مزمور ۱۲۷ : ۳ – ۵وعده خدا به ما چیست؟
ملاکی ۴ : ۵ – ۶
اعمال رسولان ۲ : ۳۸ – ۳۹

دو مسئولیت مهم فرزندان چیست ؟
۱) اطاعت
افسسیان ۶ : ۱
چرا اطاعت ؟
۲) احترام
افسسیان ۶ : ۲
نتیجه احترام

اگر فرزندانمان را دوست داریم ، در این دو مورد باید به آنها سخت بگیریم

دو مسئولیت مهم والدین چیست؟
افسسیان ۶ : ۴

۱) تأدیب
۲) تربیت (پرورش روحانی)
مسئولیت اصلی با چه کسی می باشد ؟
اگر او مسئولیت خود را انجام نداد چه ؟تأدیب بچه ها

آیا بچه ها ذاتا پاک و بی گناه هستند ؟
مزمور ۵۱ : ۵

برای چه مواردی باید بچه ها را تأدیب کرد؟
۱٫ سرکشی و بی اطاعتی
تثنیه ۲۱ : ۱۸ – ۲۱
اول سموئیل ۱۵ : ۲۲ – ۲۳
امثال ۳۰ : ۱۷
امثال ۲۹ :۱
۲٫ بی احترامی
خروج ۲۱ : ۱۵ – ۱۷
متی ۱۵ : ۴در تأدیب باید چه نکاتی را در نظر گرفت؟
عبرانیان ۱۲ : ۵ – ۱۱
۱٫ انگیزه:  تأدیب باید از روی محبت باشد.
۱۲ : ۶
۲٫ روش:  تأدیب باید تا حدی همراه با درد باشد (نه درد جسمی)
۱۲ : ۶
۳٫ دلیل:  تأدیب برای نفع اوست نه نفع ما.
۱۲ : ۱۰
۴٫ هدف:  تأدیب شکل دادن شخصیت و شبیه مسیح شدن است (شریک قدوسیت مسیح شدن)
۱۲ : ۱۰
۵٫ نتیجه:  میوه عدالت سلامتی (رابطه درست با خدا و دیگران ، زندگی در آرامش و شادی)
۱۲ : ۱۱

نصیحت خداوند ( پرورش مسیحی)

در آموزش مسیحی باید مواظب باشیم که این دو کار را انجام ندهیم:
۱٫ باعث لغزش فرزندان مان نشویم
متی ۱۸ : ۶ – ۹
چند مورد را نام ببرید که می تواند باعث لغزش فرزندان بشود.

۲٫ باعث خشم گرفتن فرزندان مان نشویم
افسسیان ۶ : ۴
چند مورد را نام ببرید که می تواند باعث به خشم آمدن فرزندان بشود.

دو نکتۀ مهم در پرورش فرزندان

۱٫ باید شخصیت، استعدادها و عطایای هر فرزند را تشخیص داده او را در همان مسیر تشویق و تربیت کنیم.
امثال ۲۲ : ۶
۲٫ برای تربیت مسیحی، باید با هر کدام از فرزندان وقت خصوصی گذاشت.  باید آنها را روزانه در موقعیت ها و فرصتهایی که پیش می آید تعلیم و تربیت کرد.
تثنیه ۶ : ۴ – ۹
بهترین راه این است که وقت خاصی را در هفته به مدت ۱ تا ۲ ساعت برای هر فرزند اختصاص دهید.

اهمیت و نقش مردان ۵

اهمیت و نقش مردان ۵
اهمیت و نقش مردان ۵

جلسۀ پنجم

دعا و رابطه با همسر چه ربطی دارند؟

در اول پطرس۳ : ۷، بعضی از وظایف شوهران به آنها گوشزد شده است.  سپس به آنها هشدار داده می شود که بی توجهی یک شوهر به این نکات باعث می شود که دعاهای او مؤثزر نباشند.

برای آنکه دعاهای ما مؤثر باشند، باید به ۵ نکتۀ زیر توجه کنیم :
۱٫ شوهر با همسر خود با فطانت رفتار می کند.

۲٫ شوهر همسر خود را با محبت می پذیرد.

۳٫ شوهر با همسر خود مانند ظرف ظعیف تر رفتار می کند.

۴٫ شوهر همسرخود را محترم می دارد.

۵٫ شوهر همسر خود را وارث فیض حیات می داند.

لازم است که هفته ای حد اقل یک بار با همسر خود چند ساعت وقت خصوصی داشته باشید.

اهمیت و نقش مردان ۴

اهمیت و نقش مردان ۴
اهمیت و نقش مردان ۴

   جلسه چهارم

اهمیت و نقش مردان ۴ خصوصیات مرد  خدا                                           

اصول رابطه درست با همسر
دید خدا نسبت به زن و شوهر
خدا در ازدواج دو را یک می کند. خدا می خواهد زن و شوهر یک شوند.
پیدایش ۲ : ۲۴
در این اتحاد خدا نظم و ترتیبی را برقرار نموده است.  کلام خدا در مورد رابطۀ زن و شوهر می فرماید:
«شوهر سر زن» است البته این «سر» بودن این نیست که شوهر رئیس زن باشد بلکه:
۱٫ سری است که در ماهیت با بدن یک می باشد.
به چه صورت مرد سر زن است ؟ به همان صورت که خدا سر مسیح است.
اول قرنتیان ۱۱ : ۳
۲٫ سری است که حاضر است از حقوق خود گذشته و حتی جانش را برای بدن بدهد.
به چه صورت مرد سر زن است؟ به همان صورت که مسیح سر کلیسا است که حاضر شد جانش را برای آن بدهد.
افسسیان ۵ : ۲۳ –  ۲۵نقش شوهر در ازدواج
۱٫ شوهر زن خود را با از خود گذشتگی محبت می کند.
افسسیان ۵ : ۲۵

۲٫ شوهر بوسیلۀ کلام، زن خود را پاک و کامل می کند.
افسسیان ۵ : ۲۶ -۲۷

۳٫ شوهر زن خود را مثل بدن خود محبت می کند.
افسسیان ۵ : ۲۸
توجه و محبت بزرگترین احتیاج یک زن از شوهرش می باشد
۴٫ شوهر با زن خود مانند دشمن رفتار نمی کند.
افسسیان ۵ : ۲۹۵٫ شوهر زن خود را تربیت و توجه می کند.
افسسیان ۵ : ۲۹ -۳۰

۶٫ شوهر به زن خود می چسبد (dabaq) تا به فامیل خود و بخصوص به پدر و مادر خود
افسسیان ۵ : ۳۱
طبق کتاب مقدس رابطه های عهدی احتیاج به dabaq دارند.  معنی این کلمۀ عبری چیست؟
برای پی بردن به معنی dabaq آیات زیر را بررسی می کنیم.
دوم سموئیل ۲۳: ۹-۱۰
dabaq = چسبیدن، گیر کردن
می توانیم dabaq را در رابطه با روابط عهدی زیر بررسی کنیم.

رابطه با خدا
تثنیه ۱۰ :۲۰
از یهوه خدای خود بترس، و او را عبادت نما و به او ملصق شو dabaq و به نام او قسم بخور.

a. رابطه با همسر
پیدایش ۲: ۲۴
از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش خواهد پیوست dabaq و یکتن خواهند بود.
b. رابطه با خانواده
روت ۱: ۱۴
پس بار دیگر آواز خود را بلند کرده گریستند و عرفه مادر شوهر خود را بوسید، اما روت به وی چسبید dabaq .
وابستگی بین زن و شوهر باید از وابستگی آنان با دیگران قوی تر باشد وگرنه یکی شدن با همسر مفهومی نخواهد داشت.