اهمیت و نقش مردان ۳

اهمیت و نقش مردان ۳
اهمیت و نقش مردان ۳

جلسه سوم

۳ اصل رابطه سالم درخانواده

خدا خدای رابطه ها می باشد.  عیسی مسیح آمد تا رابطه ما را با خدا و با یکدیگر شفا بخشد.  کلام خدا به ما می آموزد که چگونه با او و با یکدیگر رابطه سالم و عمیق داشته باشیم.  رابطه خدا با ما بر اساس رحمت و فیض او نسبت به ما می باشد.
رحمت Mercy یعنی دریافت نکردن آنچه که لیاقتش را داشتیم.  ما لایق مرگ ابدی و دوری از خدا بودیم، اما خداوند به ما رحم کرده ما را از از محکومیت ابدی نجات داد.  او به ما رحم می کند.
فیض Grace یعنی دریافت کردن آنچه که لیاقتش را نداشتیم.  ما لایق نبودیم که تا ابد در حضور خدا زندگی کنیم اما خداوند بخاطر محبت عظیمش این فیض را به ما بخشید.
رابطه ما با یکدیگر نیز باید بر اساس رحمت و فیض باشد. ما نیز نباید حق یکدیگر را کف دست یکدیگر بگذاریم بلکه بر عکس، آن محبتی را که دیگران لیاقت آن را ندارند به آنها بکنیم.  این مهم ترین اصل در روابط سالم خانوادگی و اجتماعی می باشد.  سه اصل زیر این رحمت و فیض را عملاً به ما می آموزد:۱) بخشیدن روزانه
خدا می خواهد روزانه قلب خود را از هر نوع کدورت و تلخی پاک ساریم.  هر روز دیگران (به خصوص همسر خود) را بخاطر خطاهایش و کوتاهی هایش ببخشیم. او چه به گناهان و کوتاهی های خود واقف باشد و چه نباشد، خدا از ما می خواهد که روزانه او را ببخشیم.
متی ۶ : ۱۲
متی ۱۸ : ۲۱ – ۲۲
افسسیان ۴ : ۳۱ – ۳۲

دعای مهم روزانه ما باید این باشد: «خداوندا گناهانم را ببخش چنانکه من نیز گناهان دیگران را می بخشم.»

۲) طلب بخشش روزانه

به عنوان یک مسیحی، هر لحظه که حس می کنید دیگری (به خصوص همسرتان) از شما دلش شکسته است و کدورتی دارد، در مقابل خدا وظیفه دارید که با او صحبت کرده و مسئله را حل نمایید.  شما در این مورد چه خود را گناهکار می دانید و چه بی گناه فرقی نمی کند. خدا می خواهد با فروتنی و دلسوزی سعی کنید دلِ شکستۀ او را ترمیم کرده و کدورت را حل نمایید.
متی ۵ : ۲۳ – ۲۴
جملات کوتاه مانند «اشتباه کردم»، «مرا ببخش»، «معذرت می خواهم» در سالم نگاه داشتن روابط نقش حیاتی دارند.  استفاده از این جملات را جزئی از عادات روزانۀ خود بکنید.

۳) ابراز محبت الهی
وظیفه ما این است که روزانه محبت خدا را بوسیله روح القدس تجربه کنیم و با کمک روح القدس این محبت را به دیگری (بخصوص همسر خود) منتقل نماییم.  مهمترین تست مسیحیت ما این است که در خانه چگونه با نزدیکانمان برخورد می کنیم.
یوحنا ۳ : ۱۶

تجربه روزانۀ محبت خدا به ما

رومیان ۵ : ۵-۸
محبت روزانۀ ما به یکدیگر
اول  قرنتیان ۱۳ : ۴ -۷
آیات بالا از محبت آگاپۀ خدای پدر صحبت می کند.  خدا می خواهد که ما روزانه از روح القدس پر شده و این نوع محبت را به یکدیگر (بخصوص همسر خود) داشته باشیم.

در مورد آیات زیر خود را ارزیابی کنید و از خداوند بخواهید که ضعفهای شما را به قوت تبدیل کند. 
برای تبدیل ضعفهای خود به قوت چه قدم ایمانی را بر خواهید داشت؟
۱) محبت حلیم است
۲) محبت مهربان است
۳) محبت حسد نمی برد
۴) محبت کبر و غرور ندارد
۵) محبت رفتار ناپسندیده ندارد
۶) محبت نفع خود را طالب نمی شود
۷) محبت خشم نمی گیرد
۸) محبت سوء ظن ندارد
۹) محبت از ناراستی خوشوقت نمی گردد
۱۰) محبت با راستی شادی می کند
۱۱) محبت در همه چیز صبر می کند
۱۲) محبت همه چیز را باور می کند
۱۳) محبت در همه حال امیدوار است
۱۴)محبت همه چیز را متحمل می شود

اهمیت و نقش مردان ۲

اهمیت و نقش مردان ۲
اهمیت و نقش مردان ۲

جلسۀ دوم

زندگی پاک جنسی

بزرگترین وسوسه برای اکثر مردان، وسوسه های جنسی می باشد.  کتاب مقدس می فرماید که گناه زندگی انسان را نابود می کند اما گناهان جنسی بطور خاص باعث تباهی زندگی می شود.
اول قرنتیان ۶ : ۱۸ -۲۰

وظیفۀ هر مرد مسیحی این است که روزانه با قوت روح القدس بر این وسوسه پیروز شود تا در پاکی زندگی کرده، از نابودی زندگی خود و خانوادۀ خود جلوگیری نماید.
پیروزی بر وسوسه و گناهان جنسی
۱٫ مسئله را جدی بگیرید.  استاندارد خود را بالا نگاه دارید.  نگوئید «اشکالی ندارد و به کسی ضرر نمی رسانم»، این حرف دروغ است.  شما دارید به خود و به رابطه خود با خدا و رابطۀ زناشویی خود (یا همسر آینده تان) صدمه می زنید.
متی ۵ : ۲۷ -۲۹
۲٫ همواره چشم خود را پاک نگاه دارید.  فکر نکنید که آنچه می بینید بر شما تأثیر نخواهد گذاشت.  این خود فریبی است و با کلام خدا مغایرت دارد.  بخاطر داشته باشید که مردان، بیشتر از طریق چشم تحریک می شوند و خانم ها از طریق لمس کردن.
مزمور ۱۰۱ : ۳
ایوب ۳۱ : ۱
متی ۶ : ۲۲ -۲۳
۳٫ همواره افکار و قلب خود را پاک نگاه دارید.  همیشه هوشیار باشید که در قلب و فکر شما چه می گذرد.
امثال ۴ : ۲۳
دوم قرنتیان ۱۰ : ۵
۴٫ از موقعیتهای وسوسه انگیز بگریزید.  برای نفس خود تهیه نبینید.
دوم تیموتاوس ۲ : ۲۲
رومیان ۱۳ : ۱۴
۵٫ هوشیار باشید چون دشمن شما شیطان، به دنبال فرصتی می گردد تا شما را زمین زده بی آبرو کند.
اول پطرس ۵ : ۸
پیروزی بر بندهای جنسی
اگر نمی توانید بر وسوسه های جنسی پیروز شوید و مرتب در شکست زندگی می کنید، در خطر اعتیاد جنسی هستید.  برای آزادی از این بند:
۱٫ این گناه را نزد مسئول روحانی خود اعتراف کنید.
یعقوب ۵ : ۱۶
۲٫ نسبت به او جوابگو باشید و از او بخواهید هر هفته (و یا چند بار در هفته) از شما جواب بخواهد.
۳٫ با او در بارۀ ریشۀ این بند دعا کنید تا آزاد شوید.  (ممکن است ریشۀ آن تجربیات گناه آلود گذشته باشد).
روابط جنسی در ازدواج
۱٫ روابط پاک جنسی در ازدواج باعث نزدیکی و یکی شدن زن و شوهر می شود.
پیدایش ۲ : ۲۴-۲۵۲٫ نسبت به همسر خود وفادار بمانید و رابطه تان را پاک نگاه دارید.  اگر مجرد هستید، با خدا عهد ببندید که بدن خود را برای همسر آیندۀ خود پاک نگاه دارید.
امثال ۵ : ۱۵
عبرانیان ۱۳ : ۴

۳٫ یکدیگر را از روابط جنسی محروم نکنید.
اول قرنتیان ۷ : ۵

۴٫ توجه داشته باشید که به همان اندازه که رابطۀ جنسی معمولاً برای آقایان مهم است، رابطۀ احساسی برای خانم ها مهم می باشد.

یک مرد معمولاً می تواند بدون داشتن هیچگونه رابطۀ احساسی، رابطۀ جنسی داشته باشد.  برای اکثر خانمها، رابطۀ جنسی بدون رابطۀ احساسی بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می باشد.

بدون داشتن رابطۀ سالم در سه حوزۀ روان، رابطۀ جنسی در ازدواج موفق نخواهد بود.

پیروزی بر وسوسه در اینترنت
اینترنت منبع وسوسۀ بزرگی برای آقایان می باشد.  یک فرد در خلوت اطاق خانۀ خود می تواند نه تنها در وسوسه و گناه بیافتد بلکه به سرعت در بند شیطانی اعتیاد جنسی گرفتار شود.  برای پیروزی بر وسوسه در اینترنت، علاوه بر نکات بالا، نکات زیر نیز باید رعایت شوند.
۱ ) کامپیوتر خود را از اطاق خصوصی خود به محل عمومی در خانه انتقال دهید.
۲) فقط وقتی همسرتان و یا شخص دیگری در خانه است به انترنت وصل شوید.
۳) به مسئول روحانی خود جوابگو شوید و از او بخواهید که هفتگی از شما در این مورد سئوال نماید.
۴) کامپیوتر خود را با فیلترهای مخصوص مجهز کنید.

اهمیت و نقش مردان ۱

اهمیت و نقش مردان ۱
اهمیت و نقش مردان ۱

جلسۀ اول

خصوصیات مرد خدا            
دیدی که انسان نسبت به خود دارد ، بسیار مهم است. کتاب مقدس می فرماید که انسان همان است که در دل خود فکر می کند.
امثال ۲۳ : ۷دیدی که یک شخص نسبت به خود دارد بر احساسات ، رفتار و تصمیمات او تأثیر می گذارد.برای اینکه شخصیت خود را به عنوان یک مرد در مسیح بپذیریم و در آن قرار بگیریم، قبل از هر چیز  باید فکر و نظرمان را نسبت به خود عوض کنیم.  باید تصمیم بگیریم آنچه که جامعه و خانواده در مورد ارزش و هویت ما به ما آموخته است، که با کلام خدا مغایرت دارد را کنار بگذاریم، و آنچه که خدا در مورد ما می گوید را باور کنیم و طبق آن زندگی کنیم.

ارزش و مقام هر فرد مسیحی
۱٫ من پذیرفته شده ام
رومیان ۱۵ : ۷
۲٫ من فرزند خدا هستم
یوحنا ۱ : ۱۲-۱۳
۳٫ من با مسیح و با روح القدس یکی شده ام
اول قرنتیان ۶ : ۱۷
۴٫ من با قیمتی گزاف خریداری شده ام و متعلق به خدا هستم
اول قرنتیان ۶ : ۱۹ – ۲۰
۵٫ من از محکومیت آزاد شده ام
رومیان ۸ : ۱ – ۲
۶٫ هیچ چیز نمی تواند مرا از محبت خدا جدا سازد
رومیان ۸ : ۳۵ – ۳۹

۷٫ من شهروند آسمانی هستم
فیلیپیان ۳ : ۲۰

۸٫ من شاخه ای از تاک حقیقی هستم و حیات او در من جاری است
یوحنا ۱۵ : ۱ – ۵

۹٫ من انتخاب شده ام و مأموریت دارم تا میوه آورم
یوحنا ۱۵ : ۱۶ – ۱۷

۱۰٫ من معبد خدا هستم و روح القدس در من ساکن است
اول قرنتیان ۳ :۱۶ – ۱۷
۱۱٫ من سفیر صلح و سلامتی هستم
دوم قرنتیان ۵ : ۱۷ –۲۰
۱۲٫ من همکار خدا هستم
دوم قرنتیان ۶ : ۱
۱۳٫ من با مسیح در جایهای آسمانی نشسته ام
افسسیان ۲ : ۶ – ۷
۱۴٫ من می توانم با دلیری به حضور خدا بروم
عبرانیان ۴ : ۱۶

۱۵٫ من در مسیح قادر به انجام هر کاری هستم
فیلیپیان ۴ : ۱۳