آیا خدایی که مسلمانان می پرستند همان خدایی است که مسیحیان می پرستند؟

آیا خدایی که مسلمانان می پرستند همان خدایی است که مسیحیان می پرستند؟
آیا خدایی که مسلمانان می پرستند همان خدایی است که مسیحیان می پرستند؟
جواب: دیدگاه مسلمانان و مسیحیان نسبت به خدا دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند. مسیحیان معتقدند که خدای ابدی، عالم مطلق، قادر مطلق و حاضر مطلق این جهان را آفریده است و مسلمانان نیز همین ویژگیها را در مورد الله بکار می برند.

یک تفاوت اساسی بین دیدگاه اسلامی و مسیحی درباره خدا، مفهوم تثلیث می باشد. در کتاب مقدس، خداوند یگانه، خود را در سه شخص آشکار و معرفی می کند: خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس. درحالیکه هر سه شخصیت تثلیث کاملا خود خدای یگانه هستند اما بدین معنی نیست که سه خدا وجود دارد بلکه تنها یک خدا وجود دارد.

فرزند خدا به شکل انسان بر روی زمین آمد که به آن «تجسم» می گویند که خدا در قالب جسم انسان به زمین آمد (لوقا فصل ۱ آیه های ۳۰ تا ۳۵; یوحنا فصل ۱ آیه ۱۴; کولسیان فصل ۲ آیه ۹; اول یوحنا فصل ۴ آیه های ۱ تا ۳). عیسی مسیح با مردن بر روی صلیب، جریمه گناهان ما را پرداخت نمود و بر گناه و مرگ غلبه نمود (رومیان فصل ۶ آیه ۲۳). عیسی مسیح پس از اینکه دوباره زنده شد نزد پدر خویش در آسمان رفت و روح القدس را برای ایمانداران فرستاد (اعمال رسولان فصل ۱ آیه های ۸ تا ۱۱). روزی، عیسی مسیح برای داوری و پادشاهی خواهد آمد (اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه های ۴۲ و ۴۳). کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده باشند با او زندگی خواهند کرد اما آنهاییکه او را رد می کنند و از او پیروی نمی کنند باید ابدیت خود را جدای از خدای مقدس و در جهنم بگذرانند.

«پدر آسمانی ما خدا، او را دوست دارد، چون او فرزند خداست و خدا همه چیز را در اختیار او قرار داده است. خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می‌دهد و زندگی جاوید نصیبشان می‌سازد. ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، هرگز بحضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد» (یوحنا فصل ۳ آیه های ۳۵ تا ۳۶). یا باید قبول کنیم که عیسی مسیح تاوان گناهان ما و خشم خدا نسبت به ما را بر روی صلیب به دوش خود گرفت و یا اینکه ما تاوان گناهان خود و خشم خدا نسبت به خودمان را در جهنم به دوش خود خواهیم گرفت (اول پطرس فصل ۲ آیه ۲۴).

تثلیث، باور اساسی و بنیادین در مسیحیت است. بدون تثلیث دیگر خداوند در قالب انسان و در جسم عیسی مسیح به زمین نیامد. بدون مسیح، نجات از گناه وجود نخواهد داشت و بدون نجات، گناه همه ما را بطور ابدی محکوم به جهنم ابدی خواهد کرد.

حال، آیا مسیحیان و مسلمانان یک خدا را پرستش می کنند؟ و یا بهتر است بپرسیم که آیا مسیحیان و مسلمانان هر دو، درک یکسانی از ماهیت خداوند دارند؟ قطعا، خیر! به دلیل وجود تفاوت های بسیار اساسی و بنیادین درباره ماهیت خداوند بین اسلام و مسیحیت، بنابراین هر دوی آنها نمی توانند درست و صحیح باشند. خداوند کتاب مقدس خود به تنهایی مشکل گناه انسان را با فدا کردن جان فرزندش، حل کرده است.

«زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله‌‌ء او نجاتشان دهد.

کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از هم اکنون محکوم‌اند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده‌اند» (یوحنا فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۸ )

منبع: http://www.gotquestions.org

Advertisements

فرزند خواندگی یعنی چه؟

فرزند خواندگی یعنی چه؟

بروید و شاگردان مسیح بسازید....بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید....بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید
بروید و شاگردان مسیح بسازید….بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید….بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید

ما به واسطه ایمان به مسیح، فرزند خواندگان خدا می‌شویم. این یکی از جنبه‌های نجات ما در مسیح می‌باشد.

ما همگی در اصل بندگان گناه و شیطان می‌بودیم. ما عضو خانواده الهی نبودیم. خدا آفریننده همه انسانهاست اما پدر همه آنان نیست. او فقط پدر آنانی است که به عیسی ایمان می‌آورند. خدا فقط زمانی ما را به خانواده خود می‌پذیرد که عدالت مسیح را به واسطه ایمان قبول نماییم.

فرزند خواندگان از شخصی که ایشان را به فرزندی پذیرفته است، ارث کامل می‌برند. گرچه از لحاظ جسمانی فرزند طبیعی او نیستند، اما از نظر قانونی فرزند او به حساب می‌آیند و از همه امتیازات فرزندی برخوردار می‌گردند. ما نیز گرچه زمانی طبیعتی گناه آلود داشتیم، اما اکنون از طریق مسیح، از لحاظ روحانی، پسران و دختران خدا شده‌ایم و در آسمان، ارثی کامل دریافت خواهیم داشت (رومیان ۸: ۱۵-۱۷؛ غلاطیان ۴: ۳-۷؛ افسسیان ۱: ۴-۵ و تفسیر آنها مشاهده شود).
دریافت مقام فرزندی خدا یکی از بزرگترین امتیازات و برکات نجات ماست. فرزند خواندگی به این معنی است که طبیعت خدا از طریق روح‌القدس وارد سرشت ما می‌گردد؛ به این معنی است که با خدا مشارکت و رفاقت نزدیکی داریم، همان رفاقت و صمیمیتی که کودک با پدر خود دارد؛ همچنین به این معنی است که زندگی ما باید شایسته مقام فرزند خدا باشد. فرزند خدا بودن امتیاز و شادی بزرگی است؛ در ضمن، مسئولیت بزرگی نیز هست.
منبع: رازگاه

آیفون یا کتاب مقدس! در نقاشی ۱۵۰ سال پیش چه می‌بینیم؟

آیفون یا کتاب مقدس! در نقاشی ۱۵۰ سال پیش چه می‌بینیم؟
آیفون یا کتاب مقدس! در نقاشی ۱۵۰ سال پیش چه می‌بینیم؟
بنا به توضیحات موزه نئوپیناکوتک مونیخ، واقعیت آن است که دختر حاضر در تابلو ” آنکه منتظرش بودم” اثر گئورگ والدمولر که در دهه ۱۸۶۰ میلادی خلق شده است، در حال خواندن کتاب مقدس است.
تابلوی ” آنکه منتظرش بودم” اثر گئورگ والدمولر در دهه ۱۸۶۰ میلادی خلق شده است. یعنی بیش از یک قرن و نیم پیش، زمانی که نه لامپ برقی اختراع شده بود و نه تلفنی. دختری در حالی که به یک شی چشم دوخته، در یک بیشه در حال قدم زدن است و پسری که عاشق به نظر می‌رسد با یک شاخه گل در انتظار معشوق.
به گفته یورونیوز،با این حال اولین تصوری که از این تصویر به ذهن پیتر روسل، گردشگر بریتانیایی در موزه مونیخ رسید، این بود که دختر در حال نگاه کردن به یک اپلیکیشن دوست‌یابی در موبایل آیفون خود راه می‌رود. او این ذهنیت و تصویر را در جواب به یکی از مطالب نشریه وایس، توییت کرد. در آن مطلب، در یک تابلوی نقاشی مربوط به سال ۱۹۳۷، سرخپوستی را می‌بینیم که به یک آیفون نگاه می‌کند. تصویری که حقیقی است و در واقع یک هنرمند ایتالیایی آن نقاشی را در سال‌های اخیر تکمیل کرده است.
اگرچه مسلم است که در دهه ۶۰ قرن نوزدهم موبایلی در کار نبوده، اما همانطور که خود پیتر روسل هم می‌گوید، این برداشت نشان می‌دهد که زمان چه تاثیری بر ذهنیت ما از اشیا و آثار می‌گذارد.
بنا به توضیحات موزه نئوپیناکوتک مونیخ، واقعیت آن است که دختر حاضر در تابلو، در حال خواندن کتاب مقدس است.

بیست درصد افرادی که به خدا اعتقاد ندارند در شرایط بحرانی دعا می کنند

بیست درصد افرادی که به خدا اعتقاد ندارند در شرایط بحرانی دعا می کنند
بیست درصد افرادی که به خدا اعتقاد ندارند در شرایط بحرانی دعا می کنند

طبق نتایج نظرسنجی یک موسسه بریتانیایی بسیاری از مردم غیرمذهبی این کشور که به خدا اعتقاد ندارند در مواقعی از زندگی دعا می‌کنند.

طبق نظر سنجی ای یک موسسه در بریتانیا بیست درصد افرادی که به خدا اعتقاد ندارند در شرایط بحرانی دعا می کنند.

به گفته یورونیوز، این نظرسنجی اول تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی برای سازمان خیریه کمکهای مسیحی انجام شده است. بنا به نتایج نظرسنجی این موسسه، در شرایط بحرانی و سخت زندگی واکنش یک پنجم از کسانی که به وجود خدا اعتقاد ندارند دعا کردن است و این افراد بطور غریزی عبارت «خدایا» را به زبان می آورند.

این در حالی است که حدود ۳۳ درصد از خداناباوران می گویند که برای دعا کردن بطور مرتب به محل عبادت (پرستشگاه) می روند.

یک سوم از این افراد می گویند که قبل از خوابیدن یا رفتن به سرکار، یا انجام فعالیتهای روزانه دیگر به درگاه خدا دعا می کنند.

نیمی از بزرگسالان در بریتانیا به هنگام ورزش کردن یا آشپزی دعا می کنند.  ۱۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز می گویند که هنگام سفر، و ۱۲ درصد هم موقع ورزش کردن دعا می کنند.

۷۱ درصد از این افراد می گویند که برای خانواده و نزدیکانشان دعا می کردند، ۴۲ درصد آنها هم می گویند که برای سپاسگزاری، و ۴۰ درصدشان هم برای سلامتی دوستان و عزیزانشان دعا می کنند.

۲۴ درصد از خداناباوران شرکت کننده در این نظر سنجی هم می گویند که موقع استیصال و بروز شرایط بحرانی در زندگی، دعا کردن به نظرشان «آخرین راه حل» است.

راشل تری ویک، اسقف منطقه گلاستر در این باره به روزنامه گاردین می گوید : «این نتایج نباید باعث شگفتی ما شود، زیرا نشان می دهد که مردم در میان تجربیات روزانه زندگی، به رمز و راز و عشق به خداوند اشتیاق دارند.»

خداناباوران ‘از نظر اخلاقی فاسد تلقی می شوند’

خداناباوران ‘از نظر اخلاقی فاسد تلقی می شوند’
خداناباوران ‘از نظر اخلاقی فاسد تلقی می شوند’
براساس یک مطالعه تازه خداناباوران حتی در کشورهای سکولار هم عمدتن انسان هایی “بالقوه فاسد و خطرناک از نظر اخلاقی” فرض می شوند.
جالب اینکه براساس این مطالعه بعضی از خداناباوران (آتئیست ها) هم موقع ارزیابی اخلاقیات به طور ذاتی “علیه خداناباوری تعصب دارند.”
به گفته بی بی سی، ضدیت با خداناباوری به خصوص در کشورهایی که شمار معتقدان در آنها زیاد است مثلن امارات متحده عربی، آمریکا و هند شدید است.
فقط در نیوزیلند و فنلاند بود که تعصب علیه خداناباوران دیده نمی شد.
این مطالعه توسط یک تیم بین المللی، که نتایج آن در نشریه “نیچر هیومن بیهیویر” چاپ شده، با نظرسنجی از بیش از سه هزار نفر در ۱۳ کشور از پنج قاره مختلف انجام شد.
از این افراد خواسته شد آموزگاری را تصور کنند که در کودکی حیوانات را شکنجه کرده و در بزرگسالی پنج آدم بی سرپناه را کشته باشد. از آنها سوال شد آیا به نظر آنها این فرد مذهبی است یا خداناباور.
معلوم شد شمار کسانی که انگشت اتهام را متوجه یک خداناباور می کنند دو برابر کسانی است که یک فرد مذهبی را مقصر می شناسند.
ویل جرویس از نویسندگان این مقاله که استاد روان شناسی در دانشگاه کنتاکی در لگزینگتون است به خبرگزاری فرانسه گفت: “عجیب است که به نظر می رسد حتی آدم های خداناباور هم دارای همین تعصب غریزی علیه خداناباوران هستند.”
“سوءظن من این است که این ناشی از غالب بودن عرف های کاملن جاافتاده با تمایلات دینی است. حتی در کشورهایی که به صورت علتی سکولار هستند، به نظر می رسد مردم هنوز به طور غریزی به این باور تکیه می کنند که دین ضامن اخلاق است.”

جفا بر مسیحیان در سال ۲۱۰۷ / ایران در فهرست ۱۰ کشور اول

جفا بر مسیحیان در سال ۲۱۰۷ / ایران در فهرست ۱۰ کشور اول
جفا بر مسیحیان در سال ۲۱۰۷ / ایران در فهرست ۱۰ کشور اول
رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، احکام بلند مدت زندان، سرکوب و فشار بر کلیساهای خانگی ، آزار و اذیت مسیحیان فارسی زبان عمده ترین مواردی بوده که در سال ۲۰۱۷ همچنان شاهد آن بوده و ادامه پیدا کرده است.
می‌دانیم که آزار و شکنجه مسیحیان مشکلی بزرگ در سراسر جهان است. اما چقدر مشکل؟ موسسه «درهای باز» (Open Doors) طبق معمول هر سال اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند را اعلام کرد.
این لیست به ما کمک خواهد کرد تا بدانیم وضعیت آزار و شکنجه مسیحیان در گوشه و کنار دنیا در چه شرایطی قرار دارد.
در این گزارش برآورد شده از هر ۱۲ مسیحی یک نفر در دنیا مورد جفا قرار می‎گیرد. به طور کل ۲۱۵ میلیون مسیحی در سراسر دنیا تحت آزار و اذیت و جفا بسر می برند.
۱۰ کشور نخست این فهرست منتشره در سال ۲۰۱۸ که بیشتر میزان جفا بر مسیحیان در آن‎ها صورت می‎گیرد شامل کره شمالی، افغانستان، سومالی، سودان، پاکستان، اریتره، لیبی، عراق، یمن و جمهوری اسلامی ایران می‏شود.
این جدول نسبت به سال گذشته یک تغییر بزرگ داشت. و آن هم وضعیت کشور سوریه بود که سال گذشت در رتبه ششم فهرست قرار داشت، اما حالا به رتبه ۱۵ تغییر کرده است.
اصلی‎ترین عامل تهدید مسیحیان گروه دولت اسلامی (داعش) بود که امسال در سوریه ریشه‎کن شده است.
صرف نظر این‎ها همچنان بدترین مکان برای زندگی کره شمالی است که با نظام سیاسی کمونیستی اداره می‎شود و پس از آن کشورهایی هستند که گروه‎های افراط گرای اسلامی در آن حضور دارند.
در یک سال گذشته کشورهایی بودند که آزار و شکنجه مسیحیان در آنها کم شد. علاوه بر سوریه کشورهای کنیا و اتیوپی در این زمینه به پیشرفت‎هایی دست پیدا کردند و کشور تانزانیا از فهرست حذف شد. در همین حال، وضعیت در پاکستان وخیم شده است.
۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۷ دو افراط گرای اسلامی در یک نمایشگاه کریسمس به مسیحیان تیراندازی کردند و بعد کمربندهای انفجاری خود را منفجر کردند که ۹ مسیحی شده و ده‎ها تن دیگر زخمی شدند.
اما در خصوص رتبه دهم جمهوری اسلامی ایران در جفا بر مسیحیان می توان اینگونه نتیجه گرفت که قرار گرفتن ایران در رتبه دهم جدول نه به دلیل کاهش جفا بر مسیحیان ایرانی بلکه به علت افزایش خشونت ها و جفاها بر مسیحیان سایر کشورهای نامبرده در لیست نهایی موسسه «درهای باز» (Open Doors) می باشد و در کل می‎توان گفت همچنان آزار و اذیت مسیحیان در ایران در خط قرمز قرار دارد و سرکوب مسیحیان همچنان در حال افزایش است.
آنچه ایران را در شمار بدترین کشورهای جهان برای مسیحیان قرار می‌دهد، رفتار حکومت با شهروندان مسیحی است. بر خلاف اکثر کشورهای منطقه، مسیحیان و سایر مردم ایران اغلب با یکدیگر همزیستی دارند و اکثریت قریب به اتفاق گزارشات مربوط به جفا و آزار از ناحیه نظام حاکم و نهادهای تحت امر آن بوده است.
رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، احکام بلند مدت زندان، سرکوب و فشار بر کلیساهای خانگی ، آزار و اذیت مسیحیان فارسی زبان عمده ترین مواردی بوده که در سال ۲۰۱۷ همچنان شاهد آن بوده و ادامه پیدا کرده است.
گرایش چشمگیر بویژه جوانان به مسیحیت در میان عموم مردم ایران بر دامنه نگرانی‌های مأموران امنیتی افزوده است.

۹۹.۹۹ درصد، بقایای کشتی نوح کشف شده است

۹۹.۹۹ درصد، بقایای کشتی نوح کشف شده است
۹۹.۹۹ درصد، بقایای کشتی نوح کشف شده است
دانشمندان چینی خبر از کشف تکه چوب هایی از کشتی نوح داده اند. در کوه آرارات، قطعاتی از چوب متعلق به کشتی نوح پیدا شده است.
برای چندین قرن متوالی، گروهی از باستان شناسان، مورخان و کارشناسان کتاب مقدس، به دنبال بقایای این کشتی شگفت‌انگیز بوده‌اند.
به تازگی یک گروه تحقیقاتی مستقر در هنگ کنگ با عنوان «وزارتخانه بین‌المللی تحقیقات کشتی نوح» (Noah’s Ark Ministries International)، از کشف تکه‌های چوبی مربوط به یک سازه‌ عظیم الجثه خبر داده اند. قدمت این تکه‌های چوبی به حدود ۴۸۰۰ سال قبل بازگشته و در ارتفاع ۴ کیلومتر بالاتر از سطح دریا کشف شده است. این قطعات چوبی در حجم‌های بسیار بزرگ بوده و در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در کوه آرارات کشف شده‌اند.
یونگ وینگ-چونگ (Yeung Wing-Cheung)، به عنوان یکی از اعضای این گروه تحقیقاتی می‌گوید:
ما از تطابق این قطعات چوبی، با کشتی نوح به صورت ۱۰۰ درصد مطمئن نیستیم. اما احتمال اینکه این قطعات، متعلق به این کشتی باشند، از سوی اعضای تیم ما ۹۹.۹۹ درصد تخمین زده شده است!
من-فای یوئن (Man-Fai Yuen) یکی دیگر از اعضای این گروه تحقیقاتی، در یک بیانیه اعلام کرد:
ما معتقدیم که ساختارهای چوبی کشف شده، با نوشته‌های تاریخی موجود در کتاب مقدس کاملن مطابقت دارند. این ساختار، شامل تخته چوب‌هایی با عرض ۸ اینچ است که با تکیه بر این شواهد، واقعیت طوفان و کشتی نوح را می‌توان به اثبات رساند. در ساخت این کشتی، از میخ‌های فلزی با استفاده از شیوه ساخت و ساز باستانی استفاده گردیده است.
محققان، سایر بقایای مربوط به کشتی نوح را ۱۰۰ متر دورتر از این منطقه و در زیر یخچال‌های طبیعی یافته‌اند که طول برخی از آنان به ۲۰ متر هم می‌رسد. این گروه از کارشناسان، قاطعانه بر این باورند که با اکتشاف دیواره‌های چوبی که قدمتی ۴۸۰۰ ساله، موفق به کشف بقایای کشتی نوح شده‌اند. این قطعات چوبی، با گذشت هزاران سال تغییر زمین‌شناسی جان سالم به در برده‌اند.