دعا

به نام عیسى مسیح پر جلال میطلبم از پدر اسمانى و شاه شاهان ، قادر مطلق و خداى پر از فیض و محبت و رحمت که امروز و جملگى روزدهایمان را مبارک و هموار نماید و به خاطر نام عظیمش با ما عمل نماید و با اراده زیبایش خیریت فراهم کند

اى خداى پدر در نام پسرت عیسى که خداوند است
هر ناامیدى ، به امید تبدیل شود
هر شکست ، به پیروزى
هر بیمارى ، به شفا
هر غم و ماتم ، به شادى
هر لعنت ، به برکت
هر بى حکمتى ، به حکمت
هر جنگى ، به صلح
هر گناه ، به توبه و تقدس
هر اختلاف ، به تفاهم
هر تاریکى ، به نور
هر فقرى ، به ثروت
هر ضعفى ، به قوت
هر اسارت ، به ازادى
هر بستگى ، به گشایش
هر ناآرامى ، به ارامى
هر غرور ، به فروتنى
هر سردى ، به گرمى
هر گناه ، به پاکى
هر دروغ ، به راستى
هر کینه ، به محبت
هر شریعت و مذهب ، به نجات در عیسى
و هر ترس و نگرانى به قوت خداوند تبدیل شود .

با شکر و سپاس می طلبیم
با قدرت روح القدوس آمین.

دعای شماره ۶

مرسی عیسی مسیح برای امروز

مرسی که عاشق ما هستی و میخواهی بما کمک کنی که کنار تو با همدیگر زندگی کنیم.

تو منبع عشق هستی .

تو جانت را بخاطر ما دادی و همه گناهان و اشتباهات ما را بخشیدی.

به ما کمک کن که بتوانیم همدیگر را ببخشیم.

مرسی برای این روز شگفت انگیز که به ما هدیه دادی.

خواب های قشنگ بما بده و با ما حتی در خواب هم صحبت کن.

مرسی که اجازه داریم همدیگر را داشته باشیم.

به ما کمک کن که همیشه در تو یک باشیم.

دعا میکنیم که هیچ چیز بین ما فاصله ایجاد نکند.

در تمام تصمیماتی که میخواهیم بگیریم به ما راه‌های درست را نشان بده .

از ما در مقابل شریر محافظت کن و ما را پشتیبانی کن .

در نام پر جلال عیسی مسیح آمین

دعای شماره ۵

دعای شماره 5
دعای شماره ۵

خدایا به من کمک کن تا درمیان مردم خوب باشم و به همنوعان خود تا بی نهایت کمک کنم…یاریم کن و نگذار خسته شوم من میخواهم تو از رفتارم وکارم راضی باشی …خدایا کمک کن تا ندای انجیل را به مردم برسانم و دم به دم نامت را بر زبان جاری ساز و یادت را در دل….خدایا  همراهم باش و نگذار تنها بمانم  بگذار تا در سختیها با تو آرم شوم… خدایا همیشه و همه جا با من هستی و خواهی ماند …مرا یاری کن در دعا کردن …یاریم کن تا آنچه را میخواهم جز از تو  نخواهم و رسیدن به هر خواسته ای مرا از تو حتی لحظه ای دور نکند …خدای خوبم کمکم کن تا  همیشه امیدوار باشم …بگذار هر لحظه نامت را ببرم و کمکم کن که در جای جای خواسته هایم هر دم تو را بخوانم…خدایا مهربانم تو را سپاس فراوان  در نام عیسی مسیح آمین.

دعای شماره ۴

دعای شماره ۴
دعای شماره ۴

خدایا من را یاری کن که به غیر از تو به هیچ کسی‌ و چیزی دلم نبندم

همگی‌ اینها فانی هستند و تو تنها کسی‌ هستی‌ که من می‌تونم به تو تکیه کنم و پناه ببرم که خانه امنی‌ هست برای من‌

ای خدا باز هم من را یاری کن تا از هیچ کس غم و ناراحتی‌ به دلم نگیرم و با همه با تمام وجودم محبت کنم تا محبت و مهربانی وعشق به سوی من بیاید.

خداوندا آغوش مهربان و پر مهرت را برای همیشه به روی من باز گذار تا هر زمانی‌ که دلم گرفت جایی‌ و پناهی برای غصه‌هایم در خلوت تو داشته باشم پس من را پذیرا باش که من از تو هستم.

سپاسگزار تو هستم خدای من.

خدایا بجز خودت به دیگری واگذارم نکن !


تویی پروردگار من !

پس قرار ده بی نیازی در من !


یقین در دلم !

اخلاص در کردارم !

روشنی در دیده ام !

بصیرت در قلبم!


و روزی پربرکت در زندگیم !

در نام عیسی مسیح

آمین

دعای شماره ۳

هللویاه!

خداوند را حمد بگویید زیرا که او نیکوست و رحمت او تا به ابد میباشد.

مزمور ۱:۱۰۶

«عیسی مسیح خداوند از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و جریمه گناهان مرا پرداخت نمودی.

برای من واضح گردیده است که تاکنون خودم تصمیم گیرنده زندگیم بوده و جدا از تو زندگی کرده ام.به این مطلب پی بردم که شخص گناهکاری هستم و احتیاج به بخشش گناهانم دارم.

(گناهان خود را مو به مو نزد او اعتراف نما)

عیسی خداوند گناهان مرا ببخش.میل دارم بسوی تو بازگشت نمایم و دیگر زندگی گذشته را پیروی ننمایم.

بلکه از حال به بعد اراده تو را جویا باشم واز تو اطاعت نمایم.عیسی خداوند سلطان زندگیم باش و مرا تبدیل نما آنطور که تو میخواهی.شکر گزارم که مرا در خانواده الهی پذیرفتی و من اکنون فرزند تو می باشم.

در نام عیسی مسیح

 آمین

دعای شماره ۲

با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم با ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را به خاطر من داد

(غلاطیان۲۰:۲)


ای عزیزان چه خوب است که این دعای هر روزه ما باشد:


ای خداوند میخواهم که جزیی از قلب تو باشم تا برای انسانهای گمشده بتپم و همگان را برابر دوست داشته باشم


ای خداوند میخواهم مردمک چشم تو باشم تا با دید تو به این دنیای گمشده بنگرم ای خداوند میخواهم دستهای تو باشم تا با هر حرکت برای شفا دادن بروم


ای خداوند میخواهم پاهای تو باشم تا با هر گامی برای تسلی و نجات پیش بروم…

در نام عیسی مسیح

آمین

اسرار دعا

۱- دعا برای خود آزمایی و اعتراف به گناه.


داود در زبور ۲۳:۱۳۹و۲۴ چنین دعا می‌کند: «ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان, و ببین که آیا در من راه فساد است! و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما.»


۲- دعا برای رهایی از تجربیات و وسوسه‌ها.


در دعای ربانی مسیح به شاگردانش می‌آموزد که چنین دعا کنند: «…و ما را در آزمایش میاور, بلکه از شریر ما را رهایی ده.» (متی ۱۳:۶)

۳- دعا برای درک اراده و نقشه خدا.


داود چنین دعا می‌کند: «ای خداوند …مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم…»(مزمور ۹:۱۴۳ و۱۰)

۴– دعا برای کسب قدرت روحانی.


پولس رسول برای ایمانداران افسس دعا کرده می‌گویید: «من از او (خدا) می‌خواهم تا به سبب کرامت بی‌حد خود, باطن شما را با روح خود, نیرومند و توانا سازد.» (افسسیان ۱۶:۳)

۵- دعا برای افزایش محبت نسبت به یکدیگر.


پولس رسول ایمانداران تسالونیکی را ترغیب نموده می‌گوید: «خداوند محبت شما را فزونی بخشد که بتوانید یکدیگر و دیگران را به شدت محبت کنید, همانگونه که ما شما را محبت می‌نماییم.» (اول تسالونیکیان ۱۲:۳)

۶- دعا برای شفا و مدد خداوند به هنگام بیماری.


یعقوب به ایمانداران می‌گوید: «نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید, زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.» (یعقوب ۱۶:۵)

۷- دعا برای هر آنچه مطابق اراده خداست.


کلام خدا می‌فرماید: «از اینرو, خاطر جمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم, دعای ما را خواهد شنید؛ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود, می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم به ما عطا خواهد کرد.» (اول یوحنا ۱۴:۵-۱۵)


ایمانداران عزیز, چون دعا گفتگویی است بین مخلوق و خالق و وسیله برای دریافت احتیاجاتی که بر حسب اراده خداست, بنابراین هر روزه و برای همه چیز به دعا بایستیم و از این موهبت الهی بهرمند گردیم. خداوند شما ار فیض عطا کند. آمین.

درباره دعا کردن

درباره دعا کردن
درباره دعا کردن

و چون‌ عبادت‌ کنی‌، مانند ریاکاران‌ مباش‌ زیرا خوش‌ دارند که‌ در کنایس‌ و گوشه‌های‌ کوچه‌ها ایستاده‌، نماز گذارند تا مردم‌ ایشان‌ را ببینند. هرآینه‌ به‌ شما می‌گویم‌ اجر خود را تحصیل‌ نموده‌اند. ۶ لیکن‌ تو چون‌ عبادت‌ کنی‌، به‌ حجره‌ خود داخل‌ شو و در را بسته‌، پدر خود را که‌ در نهان‌ است‌ عبادت‌ نما؛ و پدر نهان‌بینِ تو، تورا آشکارا جزا خواهد داد. ۷ و چون‌ عبادت‌ کنید، مانند امت‌ها تکرار باطل‌ مکنید زیرا ایشان‌ گمان‌ می‌برند که‌ به‌سبب‌ زیاد گفتن‌ مستجاب‌ می‌شوند. ۸ پس‌ مثل‌ ایشان‌ مباشید زیرا که‌ پدر شما حاجات‌ شما را می‌داند پیش‌ از آنکه‌ از او سؤال‌ کنید. « ۹ پس‌ شما به‌ اینطور دعا کنید: “ای‌ پدر ما که‌ در آسمانی‌، نام‌ تو مقدّس‌ باد. ۱۰ ملکوت‌ تو بیایـد. اراده‌ تو چنانکه‌ در آسمان‌ است‌، بر زمین‌ نیز کرده‌ شود. ۱۱ نان‌ کفاف‌ ما را امروز به‌ ما بده‌. ۱۲ و قرض‌های‌ ما را ببخش‌ چنانکه‌ ما نیز قرضداران‌ خود را می‌بخشیم‌. ۱۳ و ما را در آزمایش‌ میاور، بلکه‌ از شریر ما را رهایی‌ ده‌. زیرا ملکوت‌ و قوّت‌ و جلال‌ تا ابدالا´باد از آن‌ تو است‌، آمین‌.” ۱۴ «زیرا هرگاه‌ تقصیرات‌ مردم‌ را بدیشان‌ بیامرزید، پدر آسمانی‌ شما، شما را نیز خواهد آمرزید.

دعا برای محافظت

خداوندا، دعای مرا بشنو و به زاری من توجّه فرما!

ای پادشاه و ای خدای من،به فریاد من گوش فرا ده.

 من به درگاه تو دعا می‌کنم.

خداوندا، سحرگاهان آواز زاری مرا می‌شنوی

و هر صبح به درگاه تو دعا می‌کنم و انتظار می‌کشم.

 زیرا تو ای خدا، از شرارت بیزار هستی

و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند.

متکبّران در پیشگاه تو نخواهند ایستاد

و از همهٔ شریران نفرت داری.

دروغگویان را نابود می‌سازی،

و از مردم قاتل و فریبکار بیزاری.

امّا به‌خاطر محبّت عظیم تو،

من می‌توانم به خانهٔ تو داخل شوم

و در معبد مقدّست،

تو را با احترام پرستش نمایم.

مرا به راه راستی و عدالت هدایت نما.

خداوندا، دشمنان بسیار دارم،

به‌خاطر سرپیچی‌های زیادشان

آنها را از بارگاه خود بران،زیرا علیه تو شورش نموده‌اند.

 امّا کسانی را که به تو پناه می‌آورند، شاد گردان تا برای همیشه از

خوشی بسرایند.

زیرا تو پناهگاه آنان می‌باشی.

دلهای آنانی که تو را دوست دارند، از خوشی سرشار ساز.

چون تو ای خداوند، راستان را برکت می‌دهی

و با سپر محبّت خود از آنان دفاع می‌کنی.

در نام عیسی مسیح آمین

 

ای خداوندم از تو می طلبیم

ای خداوندم از تو می طلبیم
ای خداوندم از تو می طلبیم

ای خداوندم از تو می طلبیم تا با کمک تو ای روح‌القدس ما بتوانیم بیشتر و بیشتر در کلام باشیم و هر روزه با خداوند راه بریم و پر بشیم از تو ای روح‌القدس در نام عیسی مسیح میطلبم دستان توانمند و حفاظت گر تو ای خداوند تا ذهن و افکار ما رو پاک کنه از هر آنچه که از تو نیست را ، تا ما هم بتونیم با پا بر جا موندن در کلامت پر بشیم از روح‌القدس و بتونیم نور و نمک جهان باشیم و میوه و ثمر بیاریم …

آمین ..آمین..و آمین