زندگی در روح القدس به چه معناست؟

زندگی در روح القدس به چه معناست؟
زندگی در روح القدس به چه معناست؟
جواب: ایمانداران دارای روح مسیح هستند و امید پر شکوه دارند (کولسیان فصل ۱ آیه ۲۷). کسانی که در روح القدس زندگی می کنند، تاثیر زندگی در او را با تقدسی که روز به روز افزایش می یابد، نشان می دهند. این نتیجه و تاثیر از این سرچشمه می گیرد که ایماندار آگاهانه و از روی ایمان، انتخاب کرده تا در گفتار، کردار و پندار به روح القدس تکیه کند ( رومیان فصل ۶ آیه های ۱۱ تا ۱۴). نتیجه عدم تکیه بر هدایت و راهنمایی روح القدس، این است که ایماندار مطابق با آن رسالت، تعهد و جایگاهی که نجات برای او فراهم آورده است، زندگی نمی کند (افسسیان فصل ۴ آیه ۱؛ فیلیپیان فصل ۱ آیه ۲۷؛ اول یوحنا فصل ۳ آیه ۳). زمانی می توانیم تشخیص دهیم زندگی ما در روح القدس است که ثمره های او را که عشق، آرامش، صبر، مهربانی، خوبی، مفید بودن، ملاطفت و خویشتنداری هستند را در زندگی خود نشان دهیم (غلاطیان فصل ۵ آیه های ۲۲ تا ۲۳). پُر شدن از روح القدس درست مانند این است که اجازه دهیم مسیح (کتاب مقدس) درون ما عمیقا ساکن شود (کولسیان فصل ۳ آیه ۱۶).

نتیجه زندگی در روح القدس، قدردانی، سرود و شادی است ( افسسیان فصل ۵ آیه های ۱۸ تا ۲۰؛ کولسیان فصل ۳ آیه ۱۶). فرزندان خدا توسط روح خدا هدایت می شوند (رومیان فصل ۸ آیه ۱۴). وقتی مسیحیان تصمیم می گیرند در روح القدس زندگی نکنند، بنابراین گناه می کنند و او را غمگین می سازند، با این حال، امکان بازگشت و اصلاح از طریق اعتراف به گناه وجود دارد (افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰؛ اول یوحنا فصل ۱ آیه ۹). زندگی کردن در روح القدس به معنی اطاعت از او می باشد. لازمه زندگی کردن در روح القدس این است که اجازه دهیم تا او تک تک گام های زندگی ما را هدایت کند و همچنین اجازه دهیم تا ذهن ما را منطبق با ذهن خود کند. به طور خلاصه، همانطور که با ایمان قلبی مسیح را پذیرفتیم، او می خواهد تا با ایمان قلبی در روح القدس زندگی کنیم، تا وقتی که به آسمان برده شویم ، از ارباب خود «آفرین» را بشنویم (کولسیان فصل ۲ آیه ۵؛ متی فصل ۲۵ آیه ۲۳).

منبع: http://www.gotquestions.org

چه تفاوتی بین استعداد و هدیه معنوی وجود دارد؟

چه تفاوتی بین استعداد و هدیه معنوی وجود دارد؟
چه تفاوتی بین استعداد و هدیه معنوی وجود دارد؟
جواب: شباهت ها و تفاوت هایی بین استعدادها و هدایای معنوی وجود دارند. هر دو، هدیه ای از جانب خدا هستند. هر دو آنها بطور موثر و تاثیر گذار رشد می کنند. هر دو قرار است برای دیگران، و نه به خاطر مقاصد خودخواهانه، استفاده شوند. اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۷ بیان می کند که هدایای معنوی برای نفع رساندن به دیگران و نه خودمان، داده می شوند. همانطور که می دانیم دو فرمان بزرگ خداوند، در مورد عشق به خدا و دیگران هستند، بنابراین فرد باید استعدادهای خود را در جهت آن اهداف استفاده کند. اما اینکه به چه کسی و چه زمانی این استعدادها و هدایای معنوی داده شده با یکدیگر متفاوت است. به یک فرد (صرف نظر از باور او به خدا یا مسیح) استعدادی طبیعی در اثر ترکیبی از عوامل ژنتیک (برخی از استعدادی طبیعی در موسیقی، هنر، و یا ریاضیات برخوردارند) و یا محیط اطراف داده می شود (بزرگ شدن در خانواده‌ای اهل موسیقی که در رشد استعداد موسیقی فرد کمک خواهد کرد)، و یا اینکه خدا به برخی افراد خاص استعداد ویژه ای عطا می کند (به عنوان مثال، بصلئیل در خروج فصل ۳۱ آیه های ۱ تا ۶). زمانی که ایمان داران برای آمرزش گناهان، به مسیح ایمان می آورند، هدایای معنوی توسط روح القدس به تمامی آنها داده می شوند (رومیان فصل ۱۲ آیه های ۳ و ۶). در آن لحظه، روح القدس آن هدیه یا هدایای معنوی را که برای آن ایماندار در نظر دارد، به او عطا می کند(اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۱۱).
رومیان فصل ۱۲ آیه های ۳ تا ۸ فهرستی از هدایای معنوی را به شرح زیر ارائه می دهد: نبوت (پیش گویی)، خدمت به دیگران (در مفهوم کلی)، آموزش، تشویق، سخاوت، رهبری، ترحم. اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۸ تا ۱۱ هدایا را اینگونه فهرست می کند: بیان حکمت (توانایی برقراری ارتباط با حکمت معنوی)، دانش (توانایی انتقال دادن حقیقت)، ایمان (اعتماد مطلق به خدا)، معجزه، نبوت، بصیرت (تشخیص اینکه آیا چیزی که دریافت می کنیم یا می شنویم از جانب روح القدس است یا نه)، زبان (توانایی صحبت با زبانی که فرد آن را نیاموخته است)، و تفسیر زبان. لیست سوم در افسسیان فصل ۴ آیه های ۱۰ تا ۱۲یافت می شود و از هدایایی صحبت می‌کند که خدا به رسولان کلیسا، پیامبران، مبلغان انجیل، و معلمان (کشیشان) می دهد. همچنین این سؤال وجود دارد که چه تعداد هدایای معنوی وجود دارند، چون موارد مشابه در دو فهرست ذکر شده وجود ندارد. همچنین این امکان وجود دارد که لیست کتاب مقدس جامع نبوده، و هدایای معنوی بیشتری، فراتر از آنهایی که کتاب مقدس اشاره کرده، وجود داشته باشند.
ممکن است یک فرد استعدادهای خود را توسعه دهد و بعداً حرفه و یا سرگرمی خود را به هدایای معنوی نسبت دهد، اما باید گفت که هدایای معنوی توسط روح القدس برای ساخت و رشد کلیسای مسیح داده شده‌اند، که در آن، همه مسیحیان در پیشبرد انجیل مسیح، نقشی فعال بازی می کنند. همه فرا خوانده شده و مجهز شده‌اند تا در «خدمت به کلیسا» مشارکت کنند (افسسیان فصل ۴ آیه ۱۲) .همه مستعد شده اند به طوری که بتوانند به هدف مسیح کمک کنند و قدردان همه کارهایی که مسیح برای آنها انجام داد، باشند. همه با مشارکت برای خدمت به کلیسا و مسیح، در زندگی شخصی خود نیز به خرسندی و رضایتمندی دست خواهند یافت. این وظیفه رهبران کلیسا است تا کمک کنند پرهیزکارانی تربیت شوند که بتوانند برای کاری که خدا برای آنها در نظر گرفته، بیشتر مجهز شوند. هدف از اعطای هدایای معنوی این است که کل کلیسا بتواند رشد کند و توسط خدمات همه اعضا، کلیسا تقویت شود.
به طور خلاصه تفاوت های بین هدایای معنوی و استعدادها این‌ موارد هستند: ۱) استعداد نتیجه عوامل ژنتیکی و یا آموزش است، در حالی که یک هدیه معنوی ناشی از قدرت روح القدس می باشد. ۲) استعداد را هر کسی، مسیحی یا غیر مسیحی می تواند در اختیار داشته باشد، در حالی که فقط مسیحیان از هدایای معنوی برخوردارند. ۳) در حالی که هم استعدادها وهم هدایای معنوی باید برای جلال خدا و خدمت به دیگران استفاده شوند، اما هدایای معنوی بر روی این وظایف متمرکز شده اند، در حالی که استعداد می تواند به طور کامل برای مقاصد غیر معنوی استفاده شود.

منبع: http://www.gotquestions.org

آیا سخن گفتن به زبان‌ها، نشانه داشتن روح القدس است؟

آیا سخن گفتن به زبان‌ها، نشانه داشتن روح القدس است؟
آیا سخن گفتن به زبان‌ها، نشانه داشتن روح القدس است؟
جواب: در کتاب اعمال رسولان در سه متن سخن گفتن به زبان‌ها با دریافت روح القدس‌ مرتبط شده است: اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۴ ، فصل ۱۰ آیه های ۴۴ تا ۴۶ وفصل ۱۹ آیه ۶٫ با این حال، این سه متن تنها جایی در کتاب مقدس هستند که در آن سخن گفتن به زبان‌ها نشانه ای از دریافت روح القدس عنوان شده است. در سراسر کتاب اعمال رسولان، هزاران نفر از مردم به عیسی مسیح ایمان آورده‌اند و هیچ چیز در مورد سخن گفتن آنها به زبان‌ها گفته نشده است: (اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۴۱، فصل ۸ آیه های ۵ تا ۲۵، فصل ۱۶ آیه های ۳۱ تا ۳۴، فصل ۲۱ آیه ۲۰ ) .در هیچ جای عهد جدید گفته نشده که سخن گفتن به زبان‌ها تنها نشانه ای است که شخص روح القدس را دریافت کرده است. در واقع، عهد جدید برعکس آن را می گوید. به ما گفته شده است که هر ایماندار در مسیح، روح القدس را دارد (رومیان فصل ۸ آیه ۹ ؛ اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۱۳؛ افسسیان فصل ۱ آیه های ۱۳ تا ۱۴)، اما هر ایمانداری نمی تواند به زبان ها صحبت کند (اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۲۹ تا ۳۱).

پس چرا در آن سه متن در اعمال رسولان ، سخن گفتن به زبان‌ها دلیل و نشانه ای برای داشتن روح القدس است؟ در اعمال رسولان فصل۲، تعمید رسولان در روح القدس و توانمند کردن آنها توسط او برای اعلام انجیل، ثبت شده است. رسولان قادر شدند به زبان های (گویش های) دیگر صحبت کنند تا بتواند حقیقت را با مردم به زبان خود آن‌ها بیان کنند. اعمال رسولان فصل ۱۰، عنوان کرده است که پطرس رسول برای بشارت انجیل به غیر یهودیان فرستاده شد. پطرس و دیگر مسیحیان اولیه، که یهودی بودند، برایشان سخت بود که مردم غیر یهودی را در کلیسا بپذیرند. خدا غیر یهودیان را قادر به سخن گفتن به زبان‌ها کرد تا نشان دهد که آنها نیز روح القدس را مانند رسولان دریافت کرده اند (اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه ۴۷، فصل ۱۱ آیه ۱۷).

اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه های ۴۴ تا ۴۷ آنرا اینگونه توصیف می‌کند: » هنوز سخن پطرس تمام نشده بود که روح‌القدس بر تمام شنوندگان نازل شد! یهودیانی که همراه پطرس آمده بودند، وقتی دیدند که روح‌القدس به غیریهودیان نیز عطا شده است، مات و مبهوت ماندند. ‏ولی جای شک باقی نماند، چون می‌شنیدند که همه به زبانهای مختلف سخن می‌گویند و خدا را تمجید می‌کنند » پطرس بعداً به این واقعه اشاره می کند تا ثابت کند که خدا غیر یهودیان را هم نجات داده است (اعمال رسولان فصل ۱۵ آیه های ۷ تا ۱۱).

در هیچ جای کتاب مقدس، سخن گفتن به زبان ها به عنوان چیزی معرفی نشده که مسیحیان به محض ایمان آوردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تعمید گرفتن با روح القدس باید انتظار آن را داشته باشند. در واقع در بین تمامی موارد تغییر دین به مسیحیت فقط دو مورد سخن گفتن به زبان ها ثبت شده است. سخن گفتن به زبان ها یک هدیه معجزه آسا بود که هدف خاصی در زمان خاصی را دنبال می کرد، و هرگز به عنوان مدرک و نشانه ای از دریافت روح القدس نبوده و نیست.

آیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک نمی کند؟

آیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک نمی کند؟
آیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک نمی کند؟
جواب: به عبارت ساده، خیر، روح القدس هرگز ایماندار واقعی را ترک نخواهد کرد. این مطلب در بسیاری از عبارات مختلف در عهد جدید نشان داده شده است. به عنوان مثال، رومیان فصل ۸ آیه ۹به ما می گوید، «البته شما چنین نیستید. چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگی‌تان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست». این آیه به روشنی بیان می کند که اگر روح القدس درون فردی حضور نداشته باشند، آن فرد «نجات یافته» نیست. بنابراین، اگر روح القدس بنا بود که ایماندار را ترک کند، آن شخص رابطه نجات بخش خود را با مسیح از دست می داد. در حالی که این بر خلاف آن چیزیست که کتاب مقدس در مورد تضمین بودن نجات ابدی مسیحیان می آموزد. آیه دیگری که به سکونت و حضور دائمی روح القدس در زندگی ایمان داران اشاره می کند یوحنا فصل ۱۴ آیه ۱۶ است. در اینجا عیسی می گوید که پدر پشتیبان و تسلی دهنده دیگری به شما می‌دهد که » همیشه با شما بماند.»

این واقعیت که روح القدس هرگز ایماندار را ترک نخواهد کرد همچنین در افسسیان فصل ۱ آیه های ۱۳ تا ۱۴ دیده می شود که در آن گفته می شود ایمان داران با روح القدس «مهر و موم» شده اند، «نمایانگر اینست که خدا ما را باز خرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آنکه خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم». مفهوم مُهر و موم شدن با روح القدس، نشان از مالکیت و در اختیار داشتن دارد. خدا به همه کسانی که به مسیح اعتقاد دارند زندگی ابدی را وعده داده است، و برای تضمین وعده خود، روح القدس را فرستاده است تا در ایمان داران تا روز رستگاری ساکن شود. شبیه پیش پرداخت برای ماشین یا خانه، خدا نیز با ارسال روح القدس و ساکن شدن او در ایمان داران پیش پرداختی را برای رابطه آینده همه آنها با او فراهم کرده است. این واقعیت که همه مؤمنان با روح القدس مُهر و موم شده‌اند ، در دوم قرنتیان فصل ۱ آیه ۲۲ و افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰ دیده می شود.

قبل از مرگ ، رستاخیز، و صعود مسیح به آسمان، روح القدس در ارتباطی به اصطلاح «آمد و رفتی» و یا همان «هر از گاهی» با مردم بود. روح القدس در پادشاه شائول ساکن شد، اما بعدا او را ترک کرد (اول سموئیل فصل ۱۶ آیه ۱۴) .در عوض، روح القدس بر داوود نازل شد و در او سکنی گزید (اول سموئیل فصل ۱۶ آیه ۱۳). پس از زنا با بتشبع، داوود می ترسیدند که روح القدس از او گرفته شود (مزامیر فصل ۵۱ آیه ۱۱). روح القدس، بصلئیل را پُر کرد تا او را قادر به تولید اقلام مورد نیاز برای خیمه مقدس بکند (خروج فصل ۳۱ آیه های ۲ تا ۵)، اما این موارد به عنوان یک ارتباط دائمی توصیف نشده اند. تمامی این رویداد (ساکن شدن روح القدس درون ایماندار) پس از صعود عیسی به آسمان تغییر کرد. از روز پنطیکاست، روح القدس به طور دائم در ایمان داران ساکن شد (اعمال رسولان فصل ۲) .سکونت دائمی روح القدس، تحقق آن وعده خداوند است که او همیشه با ما خواهد بود و هرگز ما را رها نخواهد کرد.

اگر چه روح القدس هرگز ایماندار را ترک نخواهد کرد، اما گناه ما ممکن است » روح القدس را فرو نشاند» (اول تسالونیکیان فصل ۵ آیه ۱۹ ) یا » روح القدس را غمگین سازد» (افسسیان فصل ۴ آیه ۳۰) . گناه همیشه عواقبی را در رابطه ما با خدا دارد. در حالی که رابطه ما با خدا در مسیح امن و تضمین شده می باشد، اما گناه اعتراف نشده در زندگی ما می‌تواند مانع همراهی ما با خدا شود و کار روح القدس در زندگی مان را به طور موثری فرو نشاند. به همین دلیل، بسیار مهم است که به گناهان خود اعتراف کنیم، زیرا خداوند » امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد»(اول یوحنا فصل ۱ آیه ۹) .بنابراین، در حالی که روح القدس هرگز ما را ترک نخواهد کرد، اما منافع و لذت حضور او می تواند ما را ترک کند.

منبع: http://www.gotquestions.org

آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟

آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟
آیا بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح بر مبنای کتاب مقدس است؟
جواب: «بیهوش شدن (از حال رفتن) در روح، بدین مفهوم که فرد تحت تاثیر هیجان ناشی از قدرت روح القدس، بیهوش می شود و از حال می رود» اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که یک خادم دستش را بر روی کسی‌ می‌گذارد، آن فرد که ظاهراً مغلوب قدرت روح القدس شده، به زمین افتاده می افتد و از حال می رود. کسانی که بیهوش شدن در روح را انجام می‌دهند ازنقل قول‌هایی از کتاب مقدس استفاده می کنند که در مورد تبدیل شدن مردم به «مانند مرده» (مکاشفه فصل ۱ آیه ۱۷) و یا بر روی صورت خود افتادن (حزقیال فصل ۱ آیه ۲۸، دانیال فصل ۸ آیه های ۱۷ تا ۱۸؛فصل ۱۰ آیه های ۷ تا ۹ ) صحبت می‌کند. با این حال، تضادهایی بین این نوع افتادن بر روی صورت مطابق کتاب مقدس و عمل بیهوش شدن در روح وجود دارد.

۱ . افتادن در کتاب مقدس واکنش یک شخص به آنچه که او در یک رویا و یا یک رویداد فراتر از اتفاقات عادی مانند تغییر شکل مسیح می دید، بود(متی فصل ۱۷ آیه ۶). در عمل غیر کتاب مقدسی بیهوش شدن در روح، فرد به لمس فرد دیگری و یا به حرکت دست گوینده واکنش نشان می دهد.

۲. موارد مربوط به کتاب مقدس اندک و پراکنده اند، و آنها به ندرت فقط در زندگی افرادی معدود رخ داده اند. درصورتیکه، پدیده بیهوش شدن در روح، رویدادی است که به صورت مکرر و برای خیلی ها اتفاق افتاده است.

۳. در موارد مربوط به کتاب مقدس، مردم از هیبت آن چیز و یا کسی که دیده اند برروی صورت خود می افتند. در نمونه جعلی بیهوش شدن در روح، در پاسخ به حرکت دست گوینده و یا به علت تماس رهبر کلیسا (و یا هل دادن در برخی موارد)، آنها به عقب می افتند.

ما نمی گوییم که همه نمونه‌های بیهوش شدن در روح، تقلبی یا در پاسخ به لمس یا هل دادن هستند. بسیاری از مردم ادعا می کنند انرژی یا نیرویی را تجربه کرده اند که باعث افتادن آنها به عقب می شود. با این حال، ما هیچ پایه و اساس کتاب مقدسی برای این مفهوم نداریم. بله، ممکن است نوعی از انرژی یا نیرو در کار باشد، حتی اگر هم چنین باشد، به احتمال بسیار زیاد کار خدا و روح القدس نیست.

این مایه تاسف است که مردم به جای دنبال کردن میوه کاربردی و قابل استفاده ای که روح القدس به منظور جلال دادن مسیح توسط زندگی ما به ما می دهد، در پی چنین رویدادهای عجیب و غریب و جعلی ای هستند که هیچ میوه معنوی ای تولید نمی کند (غلاطیان فصل ۵ آیه های ۲۲ تا ۲۳) . چنین رویدادهای جعلی، نشانه پُر بودن از روح القدس نیست. بلکه آن نوع زندگی که لبریز از کلام خدا همراه با پرستش، شکرگزاری و اطاعت از خداست، نشانه پُر بودن از روح القدس می باشد.

منبع: http://www.gotquestions.org

میوه روح القدس چیست؟

pomba.gif
جواب: غلاطیان فصل ۵ آیه های ۲۲ تا ۲۳ به ما می گوید: اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری». میوه روح القدس نتیجه حضور او در زندگی یک مسیحی است. کتاب مقدس روشن می سازد که همه افراد در لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان می آورند، روح القدس را دریافت می کنند (رومیان فصل ۸ آیه ۹؛ اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۱۳؛ افسسیان فصل ۱ آیه های ۱۳ تا ۱۴). یکی از اهداف اصلی ورود روح القدس به زندگی یک مسیحی ، تغییر آن زندگی است. این کار روح القدس است که ما را با تصویر مسیح منطبق کند و ما را بیشتر شبیه او سازد.

میوه روح القدس در تقابل مستقیم با اعمال طبیعت نفسانی و گناهکار است که در غلاطیان فصل ۵ آیه های ۱۹ تا ۲۱ آمده اند : » نگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی؛ بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو بهم زنی؛ کینه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع‌طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی؛ در اشتباه دانستن دیگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛ حسادت و آدم‌کشی؛ مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل. همانطور که قبلاً هم اشاره کردم، باز تکرار می‌کنم هر که این چنین زندگی کند، هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت». این متن همه مردم، ازطبقات مختلف ، هنگامی که مسیح را نمی شناسند و در نتیجه تحت کنترل روح القدس نیستند را توصیف می کند. طبیعت نفسانی و گناهکار ما انواع خاصی از میوه را که منعکس کننده طبیعت ما هستند، تولید می کند و روح القدس انواع میوه را که منعکس کننده ماهیت و طبیعت اوست، تولید می کند.

زندگی مسیحی نبرد طبیعت نفسانی با طبیعت جدید و تازه ای است که عیسی مسیح به ما داده است (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷ ). به عنوان انسان سقوط کرده ما هنوز در بدنی که خواهان چیزهای گناه آلوده است اسیر هستیم (رومیان فصل ۷ آیه های ۱۴ تا ۲۵). به عنوان مسیحیان، ما روح القدس را درون خود داریم که میوه اش را در ما تولید می کند و قدرت او در اختیار ما می باشد تا بر اعمال طبیعت نفسانی و گناهکار پیروز شویم ( دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷، فیلیپیان فصل ۴ آیه ۱۳). یک مسیحی هرگز به طور کامل برای به نمایش گذاشتن میوه روح القدس پیروز و موفق نخواهد بود؛ هر چند که این یکی از اهداف اصلی زندگی مسیحی است. ما اجازه می دهیم که روح القدس به تدریج به تولید بیشتر و بیشتر میوه های خود در زندگی ما بپردازد و اجازه می دهیم تا روح القدس خواسته های نفسانی را شکست دهد. میوه روح القدس چیزی است که خداوند از ما می خواهد تا در زندگی خود به نمایش بگذاریم و با کمک روح القدس، این کار امکان پذیر است.

منبع: http://www.gotquestions.org

آیا قرار است که ایماندار قادر به احساس کردن روح القدس باشد؟

pomba1f75ade82ad0e385.gif
جواب: در حالیکه بخشی از وظایف و کار های روح القدس در زندگی ما این است که ما را نسبت به گناه آگاه سازد، به ما آرامش دهد، قدرت و توانایی به ما دهد. اما کتاب مقدس از ما نخواسته که رابطه خود با روح القدس را بر اساس آنچه احساس می کنیم ، برقرار سازیم. هر کسی که دوباره در مسیح متولد می شود، روح القدس درون او ساکن می شود. عیسی به ما گفت که زمانی که تسلی دهنده بیاید او با ما و در ما خواهد بود. » و من از «پدرم» درخواست خواهم کرد تا پشتیبان و تسلی‌بخش دیگری به شما عطا نماید که همیشه با شما بماند. این پشتیبان و تسلی‌بخش همان روح القدس است که شما را با تمام حقایق آشنا خواهد کرد. مردم دنیا به او دسترسی ندارند، چون نه در جستجوی او هستند و نه او را می‌شناسند. ولی شما در جستجوی او هستید و او را می‌شناسید، چون او همیشه با شماست و در وجودتان خواهد بود» (یوحنا فصل ۱۴ آیه های ۱۶ تا ۱۷ ). به عبارت دیگر، عیسی مسیح کسی مثل خودش را فرستاد تا با ما و در ما باشد.
ما می دانیم که روح القدس با ما است به دلیل اینکه کلام خدا این را به ما می گوید. روح القدس درون هر ایماندار دوباره متولد شده، حضور دارد ولی تفاوت آشکار این است که هر ایمانداری توسط روح القدس کنترل نمی شود. هنگامی که ما زندگی دنیوی و جسمانی را دنبال می کنیم ، با وجود اینکه روح القدس درون ما ساکن است اما زیر نظر و هدایت او نیستیم. پولس رسول در مورد این حقیقت نظر می دهد و با استفاده از یک مثال به ما کمک می کند تا این مطلب را بهتر درک کنیم» از مستی بپرهیزید زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید» (افسسیان فصل ۵ آیه ۱۸). بسیاری از مردم این آیه را می خوانند و اینگونه تفسیر می‌کنند که پولس رسول بر ضد شراب سخن گفته است. در حالی‌ که مفهوم این متن ، چالش ها و درگیریهای ایماندارانی می باشد که روح القدس در آنان ساکن است. بنابراین، چیزی بیشتر از یک هشدار در مورد نوشیدن بیش از حد شراب است.
هنگامی که مردم بیش از حد شراب می نوشند و مست می شوند، رفتارهای خاصی را نشان می دهند: دست و پا چلفتی می شوند، بریده بریده حرف می زنند و در قضاوت و تصمیم گیری خود دچار اختلال می شوند. پولس رسول اینجا مقایسه‌ای را بیان می‌کند؛ همانطور که رفتار یک آدم مست مشخصه های خاصی دارد، رفتار یک انسان تحت کنترل روح القدس است نیز مشخصه های خاصی دارد. در غلاطیان فصل ۵ آیه های ۲۲ تا ۲۴ در مورد میوه (ثمره) روح القدس می خوانیم. این میوه روح القدس است، که توسط ایمان دار دوباره متولد شده که تحت کنترل روح القدس می باشد، به نمایش گذاشته می شود.
زمان فعل در افسسیان فصل ۵ آیه ۱۸ نشان می دهد » پُر شدن» از روح القدس یک فرایند مستمر است. از آنجا که این مثال یک نصیحت و سفارش است ، اما این مطلب را می رساند که امکان پُر نشدن و یا کنترل نشدن توسط روح القدس نیز وجود دارد. بقیه افسسیان فصل ۵ ویژگی های ایماندار از روح القدس پُر شده را به ما نشان می دهد.» با یکدیگر دربارۀ خداوند گفتگو کنید و سرودهای پرستشی و مزامیر برای یکدیگر بخوانید. با هم سرودهای روحانی بخوانید و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازید و بسرایید، و همواره برای همه چیز، خدای پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. به احترام مسیح، مطیع یکدیگر باشید » ( افسسیان فصل ۵ آیه های ۱۹ تا ۲۱ ).
دلیل پُر بودن ما از روح القدس این نیست که ما احساس می کنیم که از او پُر هستیم بلکه این پُر بودن از روح القدس یک امتیاز و ثروت برای مسیحیان است. پربودن و یا هدایت توسط روح القدس نتیجه فرمانبرداری از خداوند است. این یک هدیه از فیض خداوند است و نه یک احساس عاطفی. احساسات قادر هستند ما را فریب دهند و این کار را خواهند کرد، و ما می توانیم کار خود را به جنون احساسی بکشانیم، که کاملا جسمی باشد و از جانب روح القدس نباشد.» از اینرو، به شما توصیه می‌کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید؛ او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. دراینصورت دیگر بردۀ امیال نفس سرکش خود نخواهید بود. … اگر اکنون با قدرت روح خدا زندگی می‌کنیم، لازم است که هدایت او را در تمام قسمت‌های زندگی خود بپذیریم » (غلاطیان فصل ۵ آیه های ۱۶ و ۲۵).
با وجود این توضیحات، نمی توانیم انکار کنیم که گاهی اوقات غرق در حضور و قدرت روح القدس می شویم و این یک تجربه احساسی می باشد. وقتی که اتفاق می افتد، هیچ شادی دیگری شبیه آن نیست. داوود پادشاه زمانی که آنها صندوق عهد را به اورشلیم آوردند » با تمام توان خود رقصید» (دوم سموئیل فصل ۶ آیه ۱۴ ). تجربه ی شادی در روح القدس درک این واقعیت است که ما به عنوان فرزندان خداوند توسط لطف و موهبت او برکت یافته ایم. بنابراین، قطعا، کارهای روح القدس می تواند احساسات و عواطف ما را به همراه داشته باشد. درعین حال، ما نمی‌توانیم بگوییم که قطعا روح القدس را درون خود داریم برای اینکه احساس ما این را به ما می گوید.
منبع: http://www.gotquestions.org