تعمید زهرا شیرویه در کلیسای اسمیرنا

Advertisements

ساخت خیمه خداوند

ساخت خیمه خداوند
ساخت خیمه خداوند
دوستان عزیز اگر خروج فصل ۳۵ تا ۴۰ را مطالعه کنید متوجه می شوید در رابطه با ساخت خیمه خداوند بوده خیلی جالب هست اگر علاقه دارید آن را ببنید فیلم را تماشا کنید