تعمید زهرا شیرویه در کلیسای اسمیرنا

ساخت خیمه خداوند

ساخت خیمه خداوند
ساخت خیمه خداوند
دوستان عزیز اگر خروج فصل ۳۵ تا ۴۰ را مطالعه کنید متوجه می شوید در رابطه با ساخت خیمه خداوند بوده خیلی جالب هست اگر علاقه دارید آن را ببنید فیلم را تماشا کنید