آیا برای اجابت درخواست دعا ایمان کافی است یا اصرار و پافشاری؟

آیا برای اجابت درخواست دعا ایمان کافی است یا اصرار و پافشاری؟
آیا برای اجابت درخواست دعا ایمان کافی است یا اصرار و پافشاری؟
عیسی به شاگردانش تعلیم داد که تا جواب دعای خود را نگرفته اند، از دعا کردن باز نایستند (لوقا فصل ۱۸ آیه ۱). اگر شرط اصلی برای اجابت درخواست دعا، ایمان است، چرا مسیح اصرار و پافشاری در دعا را تعلیم داد؟
ایمان و اعتماد به خدا لازمه دریافت جواب دعا است، اما معمولا خدا می خواهد که برای رسیدن به هدف، پشتکار داشته باشیم. در این مسیر، ایمان، امید و صبر ما رشد می کند و شخصیت مان بالغ می شود. وقتی ایمان داشته باشیم آنچه را با خدا درمیان گذاشتیم او می شنود و در زمان مناسب پاسخ می دهد، امید و صبر ما بیشتر می شود.
به عبارت دیگر، وقتی خدا جواب دعای ما را به تاخیر می اندازد، مسیح تشویق کرد که مایوس نشویم، بلکه شروع به اصرار و پافشاری نماییم.
خدا می خواهد تا از ما انسان های صبوری بسازد، زیرا صبر «کلید برکت و معجزه» است. در کتاب مقدس واژه «صبر» به معنای پشتکار و استقامت است. بی صبری و بی ایمانی دست در دست یکدیگر دارند، در حالی که ایمان و صبر با یکدیگر گام برمی دارند. کتاب مقدس می فرماید:»با صبر زیاد و ایمان قوی به تمام وعده های خدا دست یافتند» (عبرانیان فصل ۶ آیه ۱۲).
امید، فرد مسیحی را از سستی و تنبلی حفظ می کند. کلام خدا می فرماید:»اگر می خواهید که خدا به وعده های خود عمل کند، لازم است که شما نیز با کمال صبر و بردباری، خواست خدا را انجام دهید» (عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۳۶).
یعقوب چنین نوشت:»بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید، زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد» (یعقوب فصل ۱ آیه ۴). بدون همکاری ما، خدا نمی تواند شخصیت ما را بنا کند. اگر با او همکاری کنیم، هدف و نقشه عالی خود را در زندگی ما به انجام می رساند.
هدف خدا رشد روحانی ماست. اگر کودکان رشد نکنند و به افراد بالغ تبدیل نشوند، بدون شک اشکالی وجود دارد. کودکان باید مراحل مختلف بلوغ را طی کنند تا آن ها را به عنوان انسان بالغ مشاهده کنیم. این فرایند طبیعی رشد انسان است. به همان نسبت باید از لحاظ روحانی نیز رشد کنیم. خدا نمی تواند بدون اجازه ما کاری را انجام دهد، زیرا اراده آزاد داریم. پس لازم است خود را تسلیم خدا کنیم. شخص بالغ با خدا جر و بحث نمی کند، بلکه آن را پذیرفته و با شادمانی اطاعت می کند.
کلام خدا می فرماید:»اراده خدا را از دل به عمل آورید» (افسسیان فصل ۶ آیه ۶). اگر تسلیم اراده خدا نشویم، مشکلات و سختی ها ما را به کودک نابالغ تبدیل خواهد کرد.
پاداش و جواب دعا را چگونه دریافت می کنیم؟ ابتدا با رشد کردن در شخصیت و سیرت مسیحی. این نکته درباره مسیح نیز صدق کرد: اول صلیب بعد تاج افتخار. اول رنج، بعد جلال. شیطان می خواهد توسط مشکلات، ما را از بین ببرد، در حالی که خدا سختی ها را برای بلوغ و پیشرفت ما به کار می برد.