آیه امروز سه شنبه ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

کولسیان باب ۳← ۱۶

کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید