آیه امروز چهارشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

غلاطیان باب ۵←۲۲و۲۳

۲۲امّا ثمره‌ای که روح‌القدس به بار می‌آورد: محبّت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، ۲۳فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد، وجود ندارد.