آیه قوت آیه قوت پنجشنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ برابر با ۹ آذر ۱۳۹۶

امثال باب ۲۱ آیه ۲۱
امثال باب ۲۱ آیه ۲۱

امثال باب ۲۱ آیه ۲۱

درستکار و مهربان باش تا عمر طولانی و با عزّت داشته باشی.