آیه قوت امروز جمعه ۶ مه ۲۰۱۶ برابر با ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

اشعیا باب ۳۲ ← ۱۷

چون همه، آنچه را که راست و درست است انجام می‌دهند. صلح و امنیّت دایمی برقرار خواهد بود.