آیه قوت امروز سه شنبه ۲۶ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

امثال باب ۱۶ ← ۹
انسان در فکر خود نقشه‌ها می‌کشد، امّا خداوند او را در انجام آنها هدایت می‌کند.