آیه قوت امروز پنجشنبه ۱۲ مه ۲۰۱۶ برابر با ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

اول تسالونیکیان باب ۵ ← ۱۵

مواظب باشید که هیچ‌کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه هدف شما این باشد که پیوسته به یکدیگر و به همهٔ مردم نیکویی کنید.