آیه قوت امروز پنجشنبه ۱۹ مه ۲۰۱۶ برابر با ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

امثال باب ۱۵ ← ۱

پاسخ ملایم خشم را فرو می‌نشاند، امّا پاسخ سخت، خشم را برمی‌انگیزاند.