آیه قوت امروز پنج شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۶ برابر با ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

امثال باب ۲۹ ← ۲۵
کسی‌که از انسان می‌ترسد در دام می‌افتد، امّا هرکه بر خداوند توکّل می‌کند، در امان می‌ماند.