آیه قوت سه شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۹ آبان ۱۳۹۶

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷
اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

اشعیا باب ۴۸ آیه ۱۷

خدای قدّوس اسرائیل-‌خداوندی که منجی توست- می‌گوید:
«من خداوند، خدای تو هستم، خدایی که می‌خواهد خیر و صلاح خودت را به تو بیاموزد و تو را به راهی که می‌باید بروی، رهبری می‌کند.

آیه قوت دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۸ آبان ۱۳۹۶

یوحنا باب ۳ آیه ۱۸
یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

«هرکس به او ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود امّا کسی‌که به او ایمان نیاورد در محکومیّت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانهٔ خدا ایمان نیاورده است.