آیه قوت ذوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۶ مهر ۱۳۹۵

امثال باب 12 آیه 15
امثال باب ۱۲ آیه ۱۵

امثال باب ۱۲  آیه ۱۵

مردم احمق خیال می‌کنند که همه‌چیز را خوب می‌دانند، امّا مردم عاقل به نصایح دیگران توجّه می‌کنند.

Advertisements

آیه قوت دوشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۶ مهر ۱۳۹۵

امثال باب 12 آیه 15
امثال باب ۱۲ آیه ۱۵

امثال باب ۱۲  آیه ۱۵

مردم احمق خیال می‌کنند که همه‌چیز را خوب می‌دانند، امّا مردم عاقل به نصایح دیگران توجّه می‌کنند.