آیه قوت چهارشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

۱۲↵ زیرا کلام خدا، زنده و فعّال و از هر شمشیر دو دَم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیّات و اغراض دل انسان را آشکار می‌سازد.

آیه قوت سه شنبه ۷ فوریه ۲۰۱۷ برابر با ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

ارمیا باب ۳۱  آیه ۳

 

من خود را از دوردستها به آنها آشکار ساختم. ای قوم اسرائیل، من همیشه شما را دوست داشتم و محبّت پایدار من نسبت به شما ادامه خواهد داشت.