آیه قوت پنجشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با ۶ مهر ۱۳۹۶

امثال باب ۲۹ آیه ۲۵
امثال باب ۲۹ آیه ۲۵

امثال باب ۲۹ آیه ۲۵

کسی‌که از انسان می‌ترسد در دام می‌افتد، امّا هرکه بر خداوند توکّل می‌کند، در امان می‌ماند.