آیه قوت چهارشنبه ۳۱ اوت ۲۰۱۶ برابر با ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۴۳
مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۴۳

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۴۳

سختی و مشکلات مرا فراگرفته است، امّا احکام تو موجب شادی من است.