رهبر “مورمون های” کانادا به جرم چند همسری به ۵ سال حبس محکوم شد

بلکمور از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ با ۲۴ زن ازدواج کرد. او ۱۴۵ فرزند دارد. داماد ۵۳ ساله سابق او ۵ زن دارد. هر دوی آنها به ۵ سال حبس محکوم شده اند.

به گزارش «محبت نیوز» دادگاهی در بریتیش کلمبیا، غربی‌ترین استان کانادا، وینستون بلکمور ۶۱ ساله و جیمس اولر داماد سابق او را به چند همسری متهم کرد.

بلکمور از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ با ۲۴ زن ازدواج کرد. او ۱۴۵ فرزند دارد. داماد ۵۳ ساله سابق او ۵ زن دارد. هر دوی آنها به ۵ سال حبس محکوم شده اند.

در گذشته آنها اسقف های کلیسای منحرف «مورمون» بودند. آنها در جامعه «بائونتیفول» زندگی می کنند که در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد و ۱۵۰۰ نفر از طرفداران چندهمسری را با هم متحد می کند. آنها خودشان غذای خود را تأمین می کنند و اقتصاد این کمون بر اصول تبادل طبیعی بنا شده است.