مفهوم این آیه چیست ؟

گفت: «من تمامی احسان خود را پیش روی تو می‌گذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا می‌کنم، و رأفت می‌کنم بر هر که رئوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم.» ( خروج فصل ۳۳ آیه ۱۹)

چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟
چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟

مفهوم این آیه
خواست و اراده خدا متعلق به خود اوست و هیچ انسانی قادر نیست بر آن فائق آید. و هیچ کسی نمی‌تواند خدا را برای نشان دادن رحمت و فیض مورد داوری قرار دهد. انگیزه خدا متعلق به خود خداست و بطور حتم همه آنها خوب و نیکو هستند. ما چقدر باید شاکر باشیم وقتی متوجه می‌شویم که بر اساس همین رافت و رحمت خداست که فدیه شده‌ایم. پس ای تمامی ایمانداران بیایید شاد باشیم که هیچ یک از ما شایسته نبودیم اما خدا بر اساس کثرت فیض خود، یک چنین حیات جاودانی را به ما عطا کرد.
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

الآن ببینید که من خود، او هستم. و با من خدای دیگری نیست. من می‌میرانم و زنده می‌کنم. مجروح می‌کنم و شفا می‌دهم. و از دست من رهاننده‌ای نیست.
تثنیه باب ۳۲ آیه ۳۹

آیا ممکن بود کتاب های بیشتری به کتاب مقدس اضافه می شدند؟

مفهوم این آیه
هیچ کس و هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را از خداوند جدا سازد. تنها او می‌تواند براستی شفا دهنده زخمهای ما باشد، و تنها او انتقام نهایی را از دشمنان ما خواهد گرفت. پولس براستی در رساله رومیان می‌گوید «۳۸ زیرا یقین می‌دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده ۳۹ و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد.»
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

کانون کتاب مقدس چیست؟

و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۱۸

مفهوم این آیه
نگرانی، اضطراب، ترس، و کم جراتی، از خصوصیات یک مرد سالخورده است. اما ما به عنوان ایمانداران، دارای حیات و روح آسمانی هستیم که ما را جسور و دلیر می‌سازد. از اینرو جای هیچ ترسی وجود ندارد، ما در مسیح همواره پیروز هستیم. اگر خدا با ماست که مطمئنا هست پس هیچ چیز نمی‌تواند در مقابل ما بایستد. بنابراین همواره در زیر دست پر قدرت خداوند شاد باشیم؛ مرگ پایان کار نبوده، بلکه آغازی برای حیات جاودانی در ملکوت خداوند است، زیرا ما به ملکوت آسمانی او پذیرفته شده‌ایم.

مفهوم این آیه چیست ؟

 

چرا باید کتاب مقدس را بخوانیم و مطالعه کنیم؟

گی نیکو و هر بخشش کامل از بالا است و نازل می‌شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست.
یعقوب باب ۱ آیه ۱۷

مفهوم این آیه
در واقع هر چیز خوب و نیکو از جانب پدر ماست که به همه نیازهای ما بر اساس اهداف خودش توجه دارد. و جالب اینکه، پدر بخشنده ما هرگز تغییر نمی‌کند؛ و دیروز و امروز و تا به ابد همان است. باشد که همچنان به شکرگزاری خود ادامه دهیم که محبت و آرامی او شامل حال همه ایمانداران می‌شود.
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

کانون کتاب مقدس چیست؟

غلاطیان ۶: ۱- ۳
اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتارشود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید. و خود راملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید. زیرا اگر کسی خود را شخص گمان برد و حال آنکه چیزی نباشد، خود را میفریبد.

گناه را باید محکوم کنیم ولی داوری گناهکار کار ما نیست!

انسانها نیاز به بازسازی و کمک دارند و وظیفۀ ما کمک کردن است.

ایماندارن به مسیح باید یکدیگر و دیگر انسانها را بنا و بلند بکنند.

کار اصلاح افراد به افرادی روحانی نیازمند است!

ما باید یاد بگیریم با افرادی که در درد هستند چگونه برخورد کنیم

اگر می​‌خواهیم دیگران را خدمت بکنیم باید بر روی زانوان این کار را انجام دهیم .

مفهوم این آیه چیست ؟

 

کانون کتاب مقدس چیست؟

بلکه اعتقاد داریم که محض فیض خداوند عیسی مسیح نجات خواهیم یافت، همچنان که ایشان نیز.
اعمال رسولان باب،۱۵ آیه ۱۱

مفهوم این آیه
چه شیرین و دلپذیر است عطر چنین نجات با شکوهی که متعلق به ماست. زمانی که ما در مرگ روحانی غوطه خورده و فاسد می‌شویم، می‌دانیم که پاک و تمیز شده و با ردایی کاملا سفید پوشانده شده و تاج حیات ابدی بر سر ما قرار خواهد گرفت. ما مرده بودیم. مرگ ابدی سهم ما بود. اما حالا، ایمانداران شادی می‌کنند، چون مقصد نهایی آنان یک زندگی ابدی و بدون وقفه خواهد بود.
منبع: رازگاه

مفهوم این آیه چیست ؟

مفهوم این آیه چیست ؟

چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟

آمین آمین به شما می‌گویم هر که به من ایمان آرد، کارهایی را که من می‌کنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر می‌روم. انجیل یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۲

مفهوم این آیه
حضور روح‌القدس به ایمانداران قوت می‌دهد تا کارهای بزرگتری برای جلال قادر مطلق و خداوند پر از محبت انجام دهند. چه شیرین و دلپذیر است زندگی ایماندارانی که به خدای قیام کرده توکل دارند. تنها داشتن ایمان به اندازه یک دانه خردل به ما اجازه می‌دهد تا مبادرت به انجام کارهای فوق العاده برای جلال مسیح کنیم. نه تنها ما قدرت انجام کارهای شگفت انگیز مسیح را در عهد جدید داریم، بلکه قادر به انجام سایر معجزات باور نکردنی نیز هستیم. به عنوان یک ایماندار، ما نیکویی و عظمت خدا را می‌توانیم بواسطه کارهایی که در ما انجام می‌دهد ببینیم. پس باشد که تمامی جلال و افتخار از برای خداوند ما باشد تا ابدالآباد.
منبع: رازگاه