نوشتن عبارت «یاحسین شهید» و «لبیک یاعلی» روی دیوار کلیسای گریگور مقدس تهران!

نوشتن عبارت «یاحسین شهید» و «لبیک یاعلی» روی دیوار کلیسای گریگور مقدس تهران!
نوشتن عبارت «یاحسین شهید» و «لبیک یاعلی» روی دیوار کلیسای گریگور مقدس تهران!
در شرایطی که مسیحی ستیزی و یهودی ستیزی سازمان یافته از سوی حکومت پمپاژ می‎شود شعار نوشتن روی دیوار یک مکان مقدس متعلق به غیرمسلمانان چندان اتفاق عجیبی نخواهد بود.
نوشتن عبارت “لبیک یاعلی” و “یا حسین شهید” روی دیوار یک کلیسا با انتقاد گروهی از فعالان فضای مجازی در توییتر قرار گرفته است.
کاربری با شناسه «باروک» تصویر این شعارنویسی روی دیوار کلیسای «گریگور مقدس» واقع در مجیدیه تهران را منتشر کرده که با واکنش زیادی از سوی کابران مواجه شده است.
نتیجه عدم احترام به حقوق اقلیت‎های دینی از سوی حاکمیت و رسانه‎های حکومتی و تبلیغات ضد مسیحی یا ضد یهودی میدان عمل را در اختیار تندروها و آتش به اختیارها قرارداده و در شکل‎های مختلف در جامعه بروز می‎کند.
به طور طبیعی وقتی با دستورات امنیتی نمادهای مربوط به اقلیت‎های دینی از سطح شهرها پاکسازی می‎شود و یا بناهای مربوط به آنها چه تاریخی و چه بناهایی با کاربری‎های آموزشی و دینی تخریب می‎شود شعار نوشتن روی دیوار یک مکان مقدس متعلق به غیرمسلمانان چندان اتفاق عجیبی نخواهد بود.