پناهنده مسلمان:ما حق داریم مثل پیامبر اسلام با دختر ۹ ساله ازدواج کنیم+ویدیو

گفتگو با پناهندگان مسلمان در کانادا –  ما حق داریم همانند پیامبر اسلام با دختر ۹ ساله یا جوانتر ازدواج کنیم, ما اعتنایی به قانون کانادا نمیکنیم. هر کسی‌ به اسلام توهین کنه، مجازاتش مرگ هست. کانادا کشور مسیحی‌ نیست.